روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود داریس دام طلایی

روزنامه رسمی  شرکت با مسئولیت محدود داریس دام طلایی
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت :139330400901124640 تاریخ نامه اداره ثبت :16/01/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود داریس دام طلایی در تاریخ 16/01/1394 به شماره ثبت 470404 به شناسه ملی14004827166 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوض شرکت : ارائه کلیه نظافت ،شستشو،آرایش وپیرایش وتغذیه و خرید وفروش ملزومات و تجهیزات و...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود نیکنام آذربهکار

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود نیکنام آذربهکار
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت :13943040090105569 تاریخ نامه اداره ثبت : 03/06/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیکنام آذربهکار در تاریخ 03/06/1394 به شماره ثبت 477887 به شناسه ملی 14005180250 ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : تامین وتوزیع ،خرید وفروش ،صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی اعم از...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود ایوان سرای معمار

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود ایوان سرای معمار
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت : 13933040090108981 تاریخ نامه اداره ثبت : 29/09/1393 آگهی تاسیس : تاسیس شرکت بامسئولیت محدود ایوان سرای معمار درتاریخ 29/09/1393 به شماره ثبت 4652581 به شناسه ملی 14004628827 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : ارائه طرح،مشاوره واجرا در زمینه ی پروژه های ساختمانی ، عمرانی،معماری،معماری داخلی،دکوراسیون...
نظرات اخیر
ثبت شرکت ژیهات
با سلام خدمت شما بله این نام با تشخیص کارشناس ثبت موسسه به موکل ارائه و به ثبت رسیده است
شنبه, 04 ارديبهشت 1395 11:01
2 نظرات

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود پارسینا اوج لیو

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود پارسینا اوج لیو
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت : 139330400901124302 تاریخ نامه اداره ثبت: 24/12/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارسینا اوج لیو در تاریخ 24/12/1394 به شماره ثبت :469961 به شناسه ملی 14004806487 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:انجام کلیه امور پیمانکاری و پروژه های تاسیساتی اعم از الکتریکال و مکانیکال ساختمانهای اداری ،...
نظرات اخیر
ثبت شرکت ژیهات
با سلام ، لیو در فرهنگ لغت دهخدا به معنی ، خورشید، آفتاب می باشد
شنبه, 04 ارديبهشت 1395 11:04
2 نظرات

روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص رنگ طیف اوج پارسیان

روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص رنگ طیف اوج پارسیان
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت: 139430400901074980 تاریخ نامه اداره ثبت :29/07/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت سهامی خاص رنگ طیف اوج پارسیان در تاریخ 29/07/1394 به شماره ثبت 481076 به شناسه ملی 14005309143 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : تولید وتوزیع وبسته بندی انواع خشکبار وخرما وتولید انواع رنگ، مواد...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود مهندسی فراز تیوا خلیج فارس

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود مهندسی فراز تیوا خلیج فارس
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت :139430400901006340 تاریخ نامه اداره ثبت :01/02/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسی فراز تیوا خلیج فارس در تاریخ 01/02/1394 به شماره ثبت :471341 به شناسه ملی 14004864370 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.  موضوع شرکت: طراحی ، محاسبه ، نظارت،اجرا ونصب کلیه سستم ها وتاسیسات الکتریکی...
0 نظرات