روزنامه رسمی شرکت پیشرو سیستم پایدار آسیا

روزنامه رسمی شرکت پیشرو سیستم پایدار آسیا
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت :139430400901062682 تاریخ نامه اداره ثبت :24/06/1394آگهی تاسیس تاسیس شرکت سهامی خاص پیشرو سیستم پایدار آسیا در تاریخ 24/06/1394 به شماره ثبت 479117 به شناسه ملی 14005228694 ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد .موضوع شرکت: طراحی، ارائه و پشتیبانی فنی بسته های نرم افزاری غیرفرهنگی وغیر هنری ،خدمات شبکه های اطلاع رسانی ،مشاوره ونظارت فنی بر اجرای طرح های انفورماتیکی،شبکه داده ها(ارائه اجرا پشتیبانی)،طراحی ومشاوره ومحاسبه ونظارت فنی واجرای کلیه پروژه های سخت افزارکامپیوتری ونرم افزارهای غیر فرهنگی وغیر هنری ، تولید وارائه دستگاههای جانبی وقطعات وملزومات رایانه ،خرید وفروش وصادرات و......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی شرکت تجارت الکترونیک وانیا

روزنامه رسمی شرکت تجارت الکترونیک وانیا
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت :13943040091078367 تاریخ نامه اداره ثبت: 29/07/1394آگهی تاسیستاسیس شرکت با مسئولیت محدود تجارت الکترونیک وانیا درتاریخ 29/07/1394 به شماره ثبت 481080 به شناسه ملی 14005309236ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت:طراحی اختصاصی وغیر اختصاصی فروشگاه اینترنتی وپرتال های شرکتی وسازمانی،ارتباطات زیر ساخت وسرویس دهی به مشتریان،فعالیت تجارت الکترونیک غیر شبکه ای و غیر هرمی و هم چنین خدمات ارزیابی غیر هرمی و غیر شبکه ای با رعایت قوانین ومقررات جاری کشور ،اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها وموسسات مالی ،شرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران جنت آباد ......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی شرکت دانایان شهر آوان

روزنامه رسمی شرکت دانایان شهر آوان
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت: 139430400901065315   تاریخ نامه اداره ثبت:24/06/1394 آگهی تاسیستاسیس شرکت با مسئولیت محدود دانایان شهر آوان در تاریخ 24/06/1394 به شماره ثبت 479113 به شناسه ملی 14005228525ثبت و امضا ذیل تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد.موضوع شرکت:تهیه وتولید تجهیزات کشاورزی شهری و..........، ارائه خدمات مربوط به فضای سبز ،مشاوره گیاه پزشکی وانرژی،احداث وتجهیز گاخانه ،کنترل بیولوژیک آفات وبیماریهای گیاهی ،تهیه وتولید محصولات ارگانیک ،بهینه سازی مصرف آب،کشت هیدروپونیک وآیرو پونیک،بسته بندی محصولات کشاورزی ،مشاوره مدیریت واحدهای کشاورزی ،تهیه وتولیدبذرهای کشاورزی وکشت بافت گیاهی،مشاوره طرح های اقتصادی محیط زیست،ارائه خدمات مربوط به ماشین های کشاورزی ،صادرات وواردات کلیه کالا......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی شرکت طلایه داران راه تجارت کویر

روزنامه رسمی شرکت طلایه داران راه تجارت کویر
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت:139430400901063771 تاریخ نامه اداره ثبت:24/06/1394 آگهی تاسیستاسیس شرکت با مسئولیت محدود طلایه داران راه تجارت کویردر تاریخ 24/06/1394 به شماره ثبت 479115 به شناسه ملی 14005228578 ثبت وامضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:خرید وفروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،انجام حق العمل کاری وترخیص کالا از گمرکات کشور،شرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی ،اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری دولتی و خصوصی ، اخذ واعطای نمایندگی وایجادشعب در سراسرکشور،شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح ).مدت شرکت :از تار......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی شرکت آوانیک آرتمن

روزنامه رسمی شرکت آوانیک آرتمن
  روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت شرکت:139430400901054319 تاریخ نامه اداره ثبت 16/06/1394 آگهی تاسیستاسیس شرکت با مسئولیت محدود  آوانیک آرتمن درتاریخ 16/06/1394 به شماره ثبت 478552 به شناسه ملی 14005206771 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید ، فروش ، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجازبازرگانی،اخذ و اعطای نمایندگی داخلی وخارجی،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وعمومی، ایجاد شعب درسراسر کشور،شرکت در نمایشگاه های داخلی وخارجی ،اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانک ها وموسسات دولتی وخصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های قانونی لازم. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی گلستان 2 پلاک 84 طبقه سوم کد پستی 1998966744. سرمای......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0