روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود تهران مکمل پارس

روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود تهران مکمل پارس
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت :13943040090103528 تاریخ نامه اداره ثبت :08/09/1394آگهی تاسیستاسیس شرکت با مسئولیت محدود تهران مکمل پارس درتاریخ 08/09/1394 به شماره ثبت 483174 به شناسه ملی 14005438045 ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.موضوع شرکت : تولید ، خرید، فروش ،فرآوری ، واردات وصادرات نهادها ،مواداولیه ،مکمل ها،کنستانتره ها، خوراکها وداروهای مربوط به دام،طیور وآبزیان ، کلیه مکمل های غذایی وداروهای مجاز انسانی ،اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها وموسسات دواتی وخصوصی ، اخذ واعطای واعطای نمایندگی وایجادشعب در سراسرکشور ،شرکت درمناقصات ومزایدات دواتی وخصوصی ،عقدقرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی (درصورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرک......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود ایده پردازان زندگی

روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود ایده پردازان زندگی
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت : 139430400901060486 تاریخ نامه اداره ثبت : 16/06/1394 آگهی تاسیستاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایده پردازان زندگی در تاریخ 16/06/1394 به شماره ثبت 478557 به شماره ملی 14005206938 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت :ارائه خدمات اداری وبازرگانی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکتها و موسسات ، تهیه وتوزیع ، خرید و فروش ، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ملزومات اداری ،بازرگانی صنعتی ،خدمات مدیریتی ، بازاریابی غیر هرمی ، غیر شبکه ای ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی ، داخلی وخارجی ،اخذ واعطای نمایندگی و تاسیس شعبه ،اخذ وام وتسهیلات از بانکها وموسسات (در صورت ضرورت قانو......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی ثبت شرکت سهامی خاص پارس گلخانه کارن

روزنامه رسمی ثبت شرکت سهامی خاص پارس گلخانه کارن
رزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت: 139430400901100584 تاریخ نامه اداره ثبت :25/09/1394آگهی تاسیستاسیس شرکت سهامی خاص پارس گلخانه کارن در تاریخ 484102 به شناسه ملی 14005472563 ثبت و امضاء دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : ارائه خدمات مکانیزاسیون در زمینه ساخت وراه اندازی گلخانه های خانگی وصنعتی تجهیزات گلخانه ای وکاشت وداشت و براشت مکانیزه وایجاد فضای سبز و جنگل کاری ،تولید انواع تجهیزات آبیاری ،کودهای آلی وشیمیایی ،سموم کشاورزی و بذرهای کشاورزی ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، اخذ واعطای نمایندگی داخلی وخارجی ، اخذ وام و تسهیلات ریالی وارزی وگشایش اعتبارات اسنادی در کلیه بانکها و موسسات دولتی وخصوصی ،در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم جهت......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی موسسه غیرتجاری حقوقی دادبانان ایرانیان آینده

روزنامه رسمی موسسه غیرتجاری حقوقی دادبانان ایرانیان آینده
روزنامه جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت :13943040091075467 تاریخ نامه اداره ثبت :20/07/1394آگهی تاسیستاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی دادبانان ایرانیان آینده در تاریخ 20/07/1394 به شماره ثبت 36963 به شناسه ملی 14005289426ثبت وامضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد.موضوع موسسه : انجام امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبردر صورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم . مدت موسسه : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی موسسه : تهران سعادت آباد علامه شمالی برج علامه پلاک 55 طبقه دهم واحدA کدپستی 1997855449 سرمایه موسسه :000/000/10 ريال می باشد. اولین مدیران موسسه : آقای علی پور حسن سنگردی به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به شماره ملی :6539730713 دارنده 000/700/6 ريال سهم الشرک......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی ثبت شرکت سهامی خاص رنگ طیف اوج پارسیان

روزنامه رسمی ثبت شرکت سهامی خاص رنگ طیف اوج پارسیان
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت :139430400901074980 تاریخ نامه اداره ثبت : 29/07/1394آگهی تاسیستاسیس شرکت سهامی خاص رنگ طیف اوج پارسیان در تاریخ 29/07/1394 به شماره ثبت 481076 به شماره ملی 14005309143 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : تولید وتوزیع وبسته بندی انواع خشکبار وخرما وتولیدانواع رنگ ، مواداولیه رنگ وموتد شیمیایی ، اخذ واعطای نمایندگی داخلی وخارجی ، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وعمومی ،ایجاد شعب در سراسر کشور،شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی ،اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها وموسسات دولتی وخصوصی (در صورت لزوم انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح )مدت شرکت : از تاریخ ثبت ......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود آروین سامه پشتیبان

روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود آروین سامه پشتیبان
روزنامه رسمی جمهوری اسلامیشماره نامه اداره ثبت:139430400901096058 تاریخ نامه اداره ثبت:18/09/1394آگهی تاسیستاسیس شرکت با مسئولیت محدود آروین سامه پشتیبان درتاریخ 18/09/1394به شماره ثبت 483771به شناسه ملی 14005461534ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر گواهی میگردد.موضوع شرکت : تعمیر،سرویس خرید ،فروش ،نگهداری وخدمات پس از فروش کلیه لوازم خانگی مجاز ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها وموسسات دولتی وخصوصی ،شرکت در مناقصت ومزایدات دولتی وخصوصی (درصورت لزوم پس از اخذمجوز های لازم )مدت شرکت : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی شرکت :جنت آباد 20متری گلستان غربی خیابان افرا پلاک 6 واحد7 کدپستی 1475636897 سرمایه شرکت :مبلغ 000/000/1 ريال می باشد.اولین مدیران شرکت : پژمان خلعتبری به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به شماره ملی :00784......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 2