روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود تهران مکمل پارس

روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود تهران مکمل پارس
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت : 13943040090103528 تاریخ نامه اداره ثبت :08/09/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تهران مکمل پارس درتاریخ 08/09/1394 به شماره ثبت 483174 به شناسه ملی 14005438045 ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : تولید ، خرید، فروش ،فرآوری ، واردات وصادرات نهادها ،مواداولیه ،مکمل ها،کنستانتره...
0 نظرات

روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود ایده پردازان زندگی

روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود ایده پردازان زندگی
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت : 139430400901060486 تاریخ نامه اداره ثبت : 16/06/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایده پردازان زندگی در تاریخ 16/06/1394 به شماره ثبت 478557 به شماره ملی 14005206938 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : ارائه خدمات اداری وبازرگانی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکتها و موسسات...
0 نظرات

روزنامه رسمی ثبت شرکت سهامی خاص پارس گلخانه کارن

روزنامه رسمی ثبت شرکت سهامی خاص پارس گلخانه کارن
رزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت: 139430400901100584 تاریخ نامه اداره ثبت :25/09/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت سهامی خاص پارس گلخانه کارن در تاریخ 484102 به شناسه ملی 14005472563 ثبت و امضاء دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : ارائه خدمات مکانیزاسیون در زمینه ساخت وراه اندازی گلخانه های خانگی وصنعتی تجهیزات گلخانه ای وکاشت وداشت...
0 نظرات

روزنامه رسمی موسسه غیرتجاری حقوقی دادبانان ایرانیان آینده

روزنامه رسمی موسسه غیرتجاری حقوقی دادبانان ایرانیان آینده
روزنامه جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت :13943040091075467 تاریخ نامه اداره ثبت :20/07/1394 آگهی تاسیس تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی دادبانان ایرانیان آینده در تاریخ 20/07/1394 به شماره ثبت 36963 به شناسه ملی 14005289426ثبت وامضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه : انجام امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبردر صورت قانونی انجام موضوعات...
0 نظرات

روزنامه رسمی ثبت شرکت سهامی خاص رنگ طیف اوج پارسیان

روزنامه رسمی ثبت شرکت سهامی خاص رنگ طیف اوج پارسیان
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت :139430400901074980 تاریخ نامه اداره ثبت : 29/07/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت سهامی خاص رنگ طیف اوج پارسیان در تاریخ 29/07/1394 به شماره ثبت 481076 به شماره ملی 14005309143 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : تولید وتوزیع وبسته بندی انواع خشکبار وخرما وتولیدانواع رنگ ، مواداولیه...
0 نظرات

روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود آروین سامه پشتیبان

روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود آروین سامه پشتیبان
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی شماره نامه اداره ثبت:139430400901096058 تاریخ نامه اداره ثبت:18/09/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آروین سامه پشتیبان درتاریخ 18/09/1394به شماره ثبت 483771به شناسه ملی 14005461534ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر گواهی میگردد. موضوع شرکت : تعمیر،سرویس خرید ،فروش ،نگهداری وخدمات پس از فروش کلیه لوازم خانگی مجاز ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،اخذ وام وتسهیلات از...
نظرات اخیر
ثبت شرکت ژیهات
در موضوع فعالیت برای ثبت نیازی نیست ولی برای فعالیت شرکت در صورت لزوم می توانید مجوز لازم را دریافت کنید.
شنبه, 19 دی 1394 09:01
2 نظرات