روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود آریا کیان رسا

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود آریا کیان رسا
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت :139430400901057792 تاریخ نامه اداره ثبت : 07/06/1394آگهی تاسیستاسیس شرکت با مسئولیت محدود آریا کیان رسا در تاریخ 07/06/1394 به شماره ثبت : 478013 به شناسه ملی 1405186543 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : فعالیت در کلیه رشته های ورزشی ،باشگاه اداری ، ایجاد موسسات خدماتی آموزشی و مشاوره ای ورزشی و مشاوره ای ورزشی به مراکز دولتی و خصوصی ، نگهداری از تاسیسات اماکن ورزشی ، ارائه خدمات مشاوره ای ورزشی با شرکتهای ساختمانی وعمرانی جهت ساخت اجرا وتجهیزات پروژه های ورزشی داخل وخارج ایران، واردات و صادرات توزیع مکمل های لوازم وتجهیزات ورزشی ، اخذ وام و......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود مهر طاق بستان

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود مهر طاق بستان
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت:139330400901122052 تاریخ نامه اداره ثبت :26/12/1393آگهی تاسیستاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهر طاق بستان درتاریخ 24/12/1393 به شماره ثبت 469935 به شناسه ملی 14004805112 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده است که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.موضوع شرکت : انجام کلیه پروژه های تاسیساتی وعمرانی شامل ابنیه ،راه سازی ،سدسازی و محوطه سازی انجام کلیه امور مربوط به خدمات عمومی اعم از جدول گذاری ،رنگ آمیزی المانهای شهری ،تزئینات داخلی وخارجی ساختمانها ،دکوراسیون داخلی ،طراحی تزئینات شهری ومجالس وهمایش ها ونمایشگاههای فصلی و سالیانه، خرید وفروش وصادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی –شرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد باکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی –اخذ وام وتسهیلات از ......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 2

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود آوید تجارت آبیدر

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود آوید تجارت آبیدر
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت : 139330400901124483 تاریخ نامه اداره ثبت : 24/12/1393آگهی تاسیستاسیس شرکت با مسئولیت محدود آوید تجارت آبیدر در تاریخ 24/12/1393 به شماره ثبت 469962 به شناسه ملی 14004806512 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.موضوع شرکت: طراحی ، نظارت،مشاوره،راه اندازی،نگهداری،تاسیسات وتجهیزات گلخانه ای ، باغ ، باغچه،مزرعه،تولید انواع سبزیجات، سیفی جات، گیاهان دارویی ،معتر، گلهای آپارتمانی ،تزئینی ، تهیه،تولید، توزیع آبزیان خوراکی وتزئینی وحوضچه های پرورش آبزیان ،تولید و توزیع انواع مصنوعات چوبی ، دکوراسیون داخلی واثاثیه چوبی منزل ، تهیه،تامین وتولید مواد غذایی شامل : انواع ترشیجات، حبوبات ،شوریجات، لبنیات، سبزیجات آماده ،غذاهای آماده طبخ ، تامین نیروی انسانی مورد نیازشرکت اعم از نظافتچی ، تلفنچی ،نامه......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص روهینا پرتو کسری

روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص روهینا پرتو کسری
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت : 139430400901006434 تاریخ نامه اداره ثبت:01/02/1394آگهی تاسیستاسیس شرکت سهامی خاص روهینا پرتو کسری در تاریخ 01/02/1394به شماره ثبت :14004864410 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ، نظارت،محاسبه،مشاوره واجرای کلیه امور عمرانی وپیمانکاری شامل ابنیه وسازه های از فلزی وبتونی ،سنگی ،چوب ساخت مجتمع های اداری ، ورزشی ،تجاری ، مسکونی ، خاکریزی،خاکبرداری ،اجرای دکئراسیون های داخلی ونماهای بیرونی ساختمان ،مشارکت وسرمایه گذاری در پروژه های انبوه سازی اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها، بزرگراه ها،راه های فرعی واصلی ، گاردریل بندی ،آسفالیت ریزی ، راه های ریلی فرودگاه ها واجرای پروژه های آب،شامل سدسازی ،تونل سازی ،پل سازی ،امور تاسیساتی شامل ا......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود اسوه عمران آرسین

روزنامه رسمی شرکت  با مسئولیت محدود اسوه عمران آرسین
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت:139430400901004339 تاریخ نامه اداره ثبت :24/01/1394آگهی تاسیستاسیس شرکت با مسئولیت محدود اسوه عمران آرسین در تاریخ 24/01/1394 به شماره ثبت 470854 به شناسه ملی 14004844046 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.موضوع شرکت: مشاوره ،طراحی ،بهینه سازی ،مدریت،نصب وراه اندازی واجرای کلیه امور مربوط به عمران آب ،راه،تاسیسات وتجهیزات وامورعمرانی وساختمانی شامل بهسازی ونوسازی بافتهای شهری وغیر شهری ابنیه بتنی وفولادی ،احداث کلیه اماکن نقشه برداری ،طراحی داخلی وخارجی ساختمان ،پاکسازی شهر ،زیبا سازی وکلیه امور مربوط به ابنیه سازی ،امور آبی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدهاوساختمان،نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی تونلهاومخازن آب،شبکه های توزیع آب شبکه های جمع ......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود روهینا تجارت آکام

روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود روهینا تجارت آکام
رونامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت:139330400901117153 تایخ نامه اداره ثبت : 18/12/1293آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود روهینا تجارت آکام در تاریخ 18/12/1393 به شماره ثبت 469583 به شناسه ملی 14004790870 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : طراحی ،نظارت،مشاوره،پشتیبانی فنی واجرای کلیه امور عمرانی کشاورزی و محیط زیست ،خاکبرداری وخاکریزی،بهسازی وبازسازی تقویت زمین های کشاورزی ،انجام وایجاد خدمات شهری وفضای سبز ، مدیریت پیمان ومشارکت در پروژه های عمرانی ،اجرای پروژه های راه و ترابری وامور مربوط به ماشین آلات راه سازی و بهسازی زمین های کشاورزی شامل اتوبانها، بزرگراه ها،گاردریل بندی ، زیر سازی ،راه های ریلی وفرودگاهها، اجرای پروژه های تاسیساتی الکتریکال ومکانیکال ،خدمات......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0