لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود آریا کیان رسا

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود آریا کیان رسا
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت :139430400901057792 تاریخ نامه اداره ثبت : 07/06/1394آگهی تاسیستاسیس شرکت با مسئولیت محدود آریا کیان رسا در تاریخ 07/06/1394 به شماره ثبت : 478013 به شناسه ملی 1405186543 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : فعالیت در کلیه رشته های ورزشی ،باشگاه اداری ، ایجاد موسسات خدماتی آموزشی و...
امتياز دهيد:
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود مهر طاق بستان

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود مهر طاق بستان
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت:139330400901122052 تاریخ نامه اداره ثبت :26/12/1393آگهی تاسیستاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهر طاق بستان درتاریخ 24/12/1393 به شماره ثبت 469935 به شناسه ملی 14004805112 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده است که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.موضوع شرکت : انجام کلیه پروژه های تاسیساتی وعمرانی شامل ابنیه ،راه سازی ،سدسازی و محوطه سازی انجام کلیه امور مربوط به خدمات عمومی...
امتياز دهيد:
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 2

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود آوید تجارت آبیدر

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود آوید تجارت آبیدر
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت : 139330400901124483 تاریخ نامه اداره ثبت : 24/12/1393آگهی تاسیستاسیس شرکت با مسئولیت محدود آوید تجارت آبیدر در تاریخ 24/12/1393 به شماره ثبت 469962 به شناسه ملی 14004806512 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.موضوع شرکت: طراحی ، نظارت،مشاوره،راه اندازی،نگهداری،تاسیسات وتجهیزات گلخانه ای ، باغ ، باغچه،مزرعه،تولید انواع سبزیجات، سیفی جات، گیاهان دارویی ،معتر، گلهای...
امتياز دهيد:
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص روهینا پرتو کسری

روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص روهینا پرتو کسری
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت : 139430400901006434 تاریخ نامه اداره ثبت:01/02/1394آگهی تاسیستاسیس شرکت سهامی خاص روهینا پرتو کسری در تاریخ 01/02/1394به شماره ثبت :14004864410 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ، نظارت،محاسبه،مشاوره واجرای کلیه امور عمرانی وپیمانکاری شامل ابنیه وسازه های از فلزی وبتونی ،سنگی ،چوب ساخت مجتمع های اداری ، ورزشی ،تجاری ، مسکونی...
امتياز دهيد:
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود اسوه عمران آرسین

روزنامه رسمی شرکت  با مسئولیت محدود اسوه عمران آرسین
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت:139430400901004339 تاریخ نامه اداره ثبت :24/01/1394آگهی تاسیستاسیس شرکت با مسئولیت محدود اسوه عمران آرسین در تاریخ 24/01/1394 به شماره ثبت 470854 به شناسه ملی 14004844046 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.موضوع شرکت: مشاوره ،طراحی ،بهینه سازی ،مدریت،نصب وراه اندازی واجرای کلیه امور مربوط به عمران آب ،راه،تاسیسات وتجهیزات وامورعمرانی وساختمانی...
امتياز دهيد:
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0

روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود روهینا تجارت آکام

روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود روهینا تجارت آکام
رونامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره نامه اداره ثبت:139330400901117153 تایخ نامه اداره ثبت : 18/12/1293آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود روهینا تجارت آکام در تاریخ 18/12/1393 به شماره ثبت 469583 به شناسه ملی 14004790870 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : طراحی ،نظارت،مشاوره،پشتیبانی فنی واجرای کلیه امور عمرانی کشاورزی و محیط زیست ،خاکبرداری وخاکریزی،بهسازی وبازسازی تقویت...
امتياز دهيد:
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 0
x

20% تخفیف درصورت عقد قرارداد از این طریق
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.