روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود داریس دام طلایی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :139330400901124640 تاریخ نامه اداره ثبت :16/01/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود داریس دام طلایی در تاریخ 16/01/1394 به شماره ثبت 470404 به شناسه ملی14004827166 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوض شرکت :

ارائه کلیه نظافت ،شستشو،آرایش وپیرایش وتغذیه و خرید وفروش ملزومات و تجهیزات و وسایل مورد نیاز دام وطیور و حیوانات اهلی ، تهیه، تجهیز،نگهداری وتامین ملزومات خوراکی و محل نگهداری ، طیور وحیوانات اهلی پانسیون حیوانات ، انتقال دانش فنی ،شرکت د مناقصات ومزایدات ونمایشگاهها و همایش ها، اخذ وام وتسهیلات از بانکها و موسسات مالی واعتباری در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم جهت موارد فوق (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم)

مدت شرکت :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بالاتر از میدان پونک خیابان 19 پلاک 19 طبقه 4 واحد 7 کد پستی : 1469915498

سرمایه شرکت :

مبلغ 100000000 ريال می باشد.

اولین مدیران شرکت :

بندر نوروزی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 3329982640 دارنده 90000000 ريال سهم الشرکه . نسیم رمضانی خلفلو به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0081328818 دارنده 10000000 ريال سهم الشرکه به مدت نامحدود به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند.

دارندگان حق امضاء:

کلیه اوراق واسناد رسمی بهاداروبانکی وتعهدآور شرکت از قبیل : چک، سفته ،براوات وقراردادهابه امضاء مدیر عامل منفردا بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد .

اختیارات نماینده قانونی :

طبق اساسنامه
شماره پیگیری :940116131696346 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
چهارشنبه, 28 شهریور 1397

کد امنیتی تصویر