روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود داریس دام طلایی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :139330400901124640 تاریخ نامه اداره ثبت :16/01/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود داریس دام طلایی در تاریخ 16/01/1394 به شماره ثبت 470404 به شناسه ملی14004827166 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوض شرکت :

ارائه کلیه نظافت ،شستشو،آرایش وپیرایش وتغذیه و خرید وفروش ملزومات و تجهیزات و وسایل مورد نیاز دام وطیور و حیوانات اهلی ، تهیه، تجهیز،نگهداری وتامین ملزومات خوراکی و محل نگهداری ، طیور وحیوانات اهلی پانسیون حیوانات ، انتقال دانش فنی ،شرکت د مناقصات ومزایدات ونمایشگاهها و همایش ها، اخذ وام وتسهیلات از بانکها و موسسات مالی واعتباری در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم جهت موارد فوق (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم)

مدت شرکت :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بالاتر از میدان پونک خیابان 19 پلاک 19 طبقه 4 واحد 7 کد پستی : 1469915498

سرمایه شرکت :

مبلغ 100000000 ريال می باشد.

اولین مدیران شرکت :

بندر نوروزی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 3329982640 دارنده 90000000 ريال سهم الشرکه . نسیم رمضانی خلفلو به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0081328818 دارنده 10000000 ريال سهم الشرکه به مدت نامحدود به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند.

دارندگان حق امضاء:

کلیه اوراق واسناد رسمی بهاداروبانکی وتعهدآور شرکت از قبیل : چک، سفته ،براوات وقراردادهابه امضاء مدیر عامل منفردا بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد .

اختیارات نماینده قانونی :

طبق اساسنامه
شماره پیگیری :940116131696346 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

برای امورات ثبتی
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.

Related Posts

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
شنبه, 06 خرداد 1396

تصوير امنيتي