روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود نیکنام آذربهکار

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :13943040090105569 تاریخ نامه اداره ثبت : 03/06/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیکنام آذربهکار در تاریخ 03/06/1394 به شماره ثبت 477887 به شناسه ملی 14005180250 ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع شرکت :

تامین وتوزیع ،خرید وفروش ،صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی اعم از مصنوعات پلاستیکی ویکبار مصرف ،شرکت در مناقصات و مزایدات ونمایشگاهها وهمایش ها ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی اخذ واعطای نمایندگی و تاسیس شعبه ، اخذ وام وتسهیلات از بانکها وموسسات . (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم .)

مدت شرکت :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

مرکز اصلی شرکت :

تهران بزرگراه جناح خیابان گلها خیابان طالبی کوچه شادی پلاک 20 طبقه همکف کد پستی :1453913467

سرمایه شرکت :

مبلغ :000/000/200 ريال می باشد.
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا. آقای بابک صادقزاده فسقندیس به شماره ملی :0061784893 دارنده 51 درصد سهم الشرکه معادل 000/000/102 ريال خانم الهام ستاری مهینی به شماره ملی 1376723999 دارنده 45 درصد سهم الشرکه معادل 000/000/90 ريال آقای سپهر صادقزاده فسقندیس به شماره ملی دارنده 4 درصد سهم الشرکه معادل 000/000/90 ريال سهم الشرکه و آقای بابک صادقزاده فسقندیس به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0061784891 دارنده 000/000/102ريال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضاء :

کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، براوات قراداهاعقوداسلامی وکلیه اوراق عادی واداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
شماره پیگیری :940603824943785 اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
یکشنبه, 01 مهر 1397

کد امنیتی تصویر