روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود مهندسی فراز تیوا خلیج فارس

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :139430400901006340 تاریخ نامه اداره ثبت :01/02/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسی فراز تیوا خلیج فارس در تاریخ 01/02/1394 به شماره ثبت :471341 به شناسه ملی 14004864370 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

 موضوع شرکت:

طراحی ، محاسبه ، نظارت،اجرا ونصب کلیه سستم ها وتاسیسات الکتریکی والکترونیکی وانواع تابلوهای برق صنعتی وخانگی ،اتوماسیون های صنعتی ،کابل کشی صنعتی و ساختمانی ، نصب وراه اندازی موتورهای قدرت،انواع تاسیسات الکترکال ومکانیکال ،لوله کشی گاز وآب وشبکه های توزیع ، شرکت در همایش ها،نمایشگاهها،مناقصات ومزایدات ،اجرای پروژه های مشترک سرمایه گذاری ، خرید وفروش وصادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام وتسهیلات از بانکها وموسسات مالی واعتباری ،اخذ واعطای نمایندگی وتاسیس شعبه ، ( در صورت ضروروت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم.)

مدت شرکت :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

مرکز اصلی شرکت:

تهران خیابان هفت چنارخیابان حسام الدین سه راه سلطانی کوچه سلطانی پلاک 1 واحد 2 کدپستی :1353995814

سرمایه شرکت :

مبلغ 1000000 ريال می باشد.

اولین مدیران شرکت :

بهزاد فیروز آبادی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0323281672 دارنده500000 ريال سهم الشرکه و آقای محمد جواد خالوندی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 4010661526 دارنده 500000 ق سهم الشرکه برای مدت نامحدود تعیین شدند.

دارندگان حق امضاء :

کلیه اوراق واسناد رسمی وبهادار بانکی وتعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته-براوات وقراردادها به امضائ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا بهمراه مهر شرکت و نامه های عادی واداری به امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.

اختیارات نماینده قانونی :

طبق اساسنامه ( ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)

شماره پیگیری :

"940201192590375 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
یکشنبه, 01 مهر 1397

کد امنیتی تصویر