روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود آریا کیان رسا

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :139430400901057792 تاریخ نامه اداره ثبت : 07/06/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آریا کیان رسا در تاریخ 07/06/1394 به شماره ثبت : 478013 به شناسه ملی 1405186543 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع شرکت :

فعالیت در کلیه رشته های ورزشی ،باشگاه اداری ، ایجاد موسسات خدماتی آموزشی و مشاوره ای ورزشی و مشاوره ای ورزشی به مراکز دولتی و خصوصی ، نگهداری از تاسیسات اماکن ورزشی ، ارائه خدمات مشاوره ای ورزشی با شرکتهای ساختمانی وعمرانی جهت ساخت اجرا وتجهیزات پروژه های ورزشی داخل وخارج ایران، واردات و صادرات توزیع مکمل های لوازم وتجهیزات ورزشی ، اخذ وام وتسهیلات بانکی ، (در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوز های لازم )

مدت شرکت :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت :

تهران خیابان ایرانشهر جنوبی کوچه نوشهر پلاک 31 واحد 1 کد پستی :1584668411سرمایه شرکت : 50000000 ريال می باشد.

میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا :

امیر زندی دارنده 225000000 ريال –احمد مولائی دارنده 225000000 ريال غلامرضا امینی دارنده 50000000 ريال
اولین مدیران شرکت: امیر زندی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل به شماره ملی 1171618872 احد مولائی به سمت رئیس هیئت مدیره 4911531797 برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا :

کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته –براوات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

اختیارات مدیر عامل :

طبق اساسنامه (ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
شماره پیگیری :940607343880582 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

 

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
دوشنبه, 02 مهر 1397

کد امنیتی تصویر