روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود مهر طاق بستان

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت:139330400901122052 تاریخ نامه اداره ثبت :26/12/1393
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهر طاق بستان درتاریخ 24/12/1393 به شماره ثبت 469935 به شناسه ملی 14004805112 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده است که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت : انجام کلیه پروژه های تاسیساتی وعمرانی شامل ابنیه ،راه سازی ،سدسازی و محوطه سازی انجام کلیه امور مربوط به خدمات عمومی اعم از جدول گذاری ،رنگ آمیزی المانهای شهری ،تزئینات داخلی وخارجی ساختمانها ،دکوراسیون داخلی ،طراحی تزئینات شهری ومجالس وهمایش ها ونمایشگاههای فصلی و سالیانه، خرید وفروش وصادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی –شرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد باکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی –اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی –اخذ واعطای نمایندگی ( در صورت لزوم پس ازاخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح )
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .
مرکز اصلی شرکت : تهران انتهای اشرفی اصفهانی خیابان طالقانی کوچه 13 پلاک 6 واحد 3 کد پستی : 1469987464
سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ريال می باشد.
اولین مدیران شرکت : نیما کیا منصوری بهع سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 6269974208 دارنده 400000 ريال سهم الشرکه – نگین سجادی اصل به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره به شماره ملی 3241226344 دارنده 400000 ريال سهم الشرکه –بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق واسناد رسمی وبهادار وبانکی وتعهدآور شرکت از قبیل چک-سفته –براواتوقراردادها به امضا مدیر عامل منفردا بهمراه مهرشرکت ونامه های عادی واداری به امضاء مدیر عامل منفردا بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه
شماره پیگیری : 931224847375985 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

 

 

نظرات 2

ثبت شرکت ژیهات روی یکشنبه, 02 اسفند 1394 16:12

با سلام
بله تمامی این روزنامه ثبت شرکت موسسه ژیهات میباشد

با سلام بله تمامی این روزنامه ثبت شرکت موسسه ژیهات میباشد
مهمان - نیما شکراللهی روی شنبه, 01 اسفند 1394 22:18

سلام این روزنامه هارو که میذارید ثبتشونو خودتون انجام دادید؟

سلام این روزنامه هارو که میذارید ثبتشونو خودتون انجام دادید؟
مهمان
سه شنبه, 01 اسفند 1396

کد امنیتی تصویر