روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود آوید تجارت آبیدر

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت : 139330400901124483 تاریخ نامه اداره ثبت : 24/12/1393
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آوید تجارت آبیدر در تاریخ 24/12/1393 به شماره ثبت 469962 به شناسه ملی 14004806512 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت: طراحی ، نظارت،مشاوره،راه اندازی،نگهداری،تاسیسات وتجهیزات گلخانه ای ، باغ ، باغچه،مزرعه،تولید انواع سبزیجات، سیفی جات، گیاهان دارویی ،معتر، گلهای آپارتمانی ،تزئینی ، تهیه،تولید، توزیع آبزیان خوراکی وتزئینی وحوضچه های پرورش آبزیان ،تولید و توزیع انواع مصنوعات چوبی ، دکوراسیون داخلی واثاثیه چوبی منزل ، تهیه،تامین وتولید مواد غذایی شامل : انواع ترشیجات، حبوبات ،شوریجات، لبنیات، سبزیجات آماده ،غذاهای آماده طبخ ، تامین نیروی انسانی مورد نیازشرکت اعم از نظافتچی ، تلفنچی ،نامه رسان، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ،ارئه کلیه خدمات عمومی واداری، اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها و موسسات داخلی وخارجی و اخذ واعطای نمایندگی ، ایجاد شعب در سراسر کشور(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز ها لازم.)مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ادرس اصلی شرکت : تهران اتوان بابائی شهرک شهید بهشتی نیلوفر 34 واحد 56 کد پستی 1651115673. سرمایه شرکت : مبلغ 500000000 ريال می باشد.
اولین مدیران شرکت : آقای فرهاد شریفی به سمت عضو هیئت هیئت مدیره به شماره ملی 3732276317 دارنده5000000 ريال سهم الشرکه وآقای محمدفرزادشریفی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به شماره ملی 3732971929 دارنده 495000000 ريال سهم الشرکه برای مدت نامحدود تعیین شدند.
دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک-سفته – براوات قردادهاعقود اسلامی وکلیه اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه ( ثبت موضوع مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
شمار ه پیگیری :931224204511871 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
چهارشنبه, 28 شهریور 1397

کد امنیتی تصویر