روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص روهینا پرتو کسری

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت : 139430400901006434 تاریخ نامه اداره ثبت:01/02/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص روهینا پرتو کسری در تاریخ 01/02/1394به شماره ثبت :14004864410 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت: طراحی ، نظارت،محاسبه،مشاوره واجرای کلیه امور عمرانی وپیمانکاری شامل ابنیه وسازه های از فلزی وبتونی ،سنگی ،چوب ساخت مجتمع های اداری ، ورزشی ،تجاری ، مسکونی ، خاکریزی،خاکبرداری ،اجرای دکئراسیون های داخلی ونماهای بیرونی ساختمان ،مشارکت وسرمایه گذاری در پروژه های انبوه سازی اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها، بزرگراه ها،راه های فرعی واصلی ، گاردریل بندی ،آسفالیت ریزی ، راه های ریلی فرودگاه ها واجرای پروژه های آب،شامل سدسازی ،تونل سازی ،پل سازی ،امور تاسیساتی شامل الکتریکال و مکانیکال شامل کلیه سیستم های الکتریکی والکترونیکی اتوماسیون های صنعتی ،کابل کشی صنعتی وساختمانی ، تعمیرات پیشگیرانه انواع آسانسور ،پله برقی راه بندها، درب های برقی ،آیفون های تصویری وسیستم های روشنایی خانگی واداری ،سیستم های کنترل هوشمنده، انجام بازاریابی ( غیرهرمی،غیر شبکه وغیر الکترونیک )انجام وایجاد کلیه خدمات شهری شامل جدول کشی رنگ آمیزی فضای سبز و کانال کشی امور باغبانی المانها شهری ، خرید وفروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ،ترخیص کاری،شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی وغیر تخصصی ومناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی ، اخذ اخذ وام وتسهیلات ریالی وارزی وگشایش اعتبارات انادی (ال سی )از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی –اخذ واعطای نمایندگی وتاسیس شعبه ،(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از مجوز های لازم)
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت : تهران میدان شهر زیبا بلوار تعاون خیابان شهید مرادی کوچه گلدیس کوچه یاس 1 ساختمان باران واحد 13 کدپستی :1486895314
سرمایه شرکت : مبلغ 100000000 ريال منقسم به 100 سهم 1000000 ريالی که تعداد100 سهم آن بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 35000000ريال توسط موسسین طی گواهی شماره 17/4499 مورخ 23/01/94نزد بانک مسکن شعبه شهرزیبا پرداخت گردیده است والباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد .
اولین مدیران شرکت : مریم یعقوبی خدام به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 4040409558 و رضا میرخانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1532550855 و کسری میرخانی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره –عضو اصلی به شماره ملی 1590044835 به مدت 2سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد وارواق بهادار وتعهدآور بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا وسایر نامه های عادی واداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود .
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه .
بازرس اصلی وعلی البدل : ربابا خاکپور به شماره ملی 0056702035 به عنوان بازرس اصلی وعباس پور نعمت اللهی منزه به شماره ملی 0036393819 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال تعیین شدند . روزنامه ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
شماره پیگیری :940201231703870 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
سه شنبه, 01 اسفند 1396

کد امنیتی تصویر