روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود تهران مکمل پارس

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :13943040090103528 تاریخ نامه اداره ثبت :08/09/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تهران مکمل پارس درتاریخ 08/09/1394 به شماره ثبت 483174 به شناسه ملی 14005438045 ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت : تولید ، خرید، فروش ،فرآوری ، واردات وصادرات نهادها ،مواداولیه ،مکمل ها،کنستانتره ها، خوراکها وداروهای مربوط به دام،طیور وآبزیان ، کلیه مکمل های غذایی وداروهای مجاز انسانی ،اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها وموسسات دواتی وخصوصی ، اخذ واعطای واعطای نمایندگی وایجادشعب در سراسرکشور ،شرکت درمناقصات ومزایدات دواتی وخصوصی ،عقدقرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی (درصورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم)
مدت شرکت : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود .
مرکزاصلی شرکت :اشرفی اصفهانی بالاتراز مجتمع تیراژه خیابان بوستان پنجم پلاک 38 واحد3 کدپستی :1471783597.
سرمایه شرکت :000/000/1ريال می باشد.
اولین مدیران شرکت: ماه منیرنعمتی نجف آبادی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 1280368586 دارنده 000/200 ريال سهم الشرکه.سعید مصلحی بهارانچی به سمت مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1283012677 دارنده 000/800ريال سهم الشرکه به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد رسمی وبهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، براوات وقراردادها به امضا مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد.
اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
شماره پیگیری :9409086014986820 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
پنج شنبه, 03 اسفند 1396

کد امنیتی تصویر