روزنامه رسمی ثبت شرکت سهامی خاص پارس گلخانه کارن

رزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت: 139430400901100584 تاریخ نامه اداره ثبت :25/09/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس گلخانه کارن در تاریخ 484102 به شناسه ملی 14005472563 ثبت و امضاء دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت : ارائه خدمات مکانیزاسیون در زمینه ساخت وراه اندازی گلخانه های خانگی وصنعتی تجهیزات گلخانه ای وکاشت وداشت و براشت مکانیزه وایجاد فضای سبز و جنگل کاری ،تولید انواع تجهیزات آبیاری ،کودهای آلی وشیمیایی ،سموم کشاورزی و بذرهای کشاورزی ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، اخذ واعطای نمایندگی داخلی وخارجی ، اخذ وام و تسهیلات ریالی وارزی وگشایش اعتبارات اسنادی در کلیه بانکها و موسسات دولتی وخصوصی ،در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم جهت موارد فوق
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت : تهران میدان توحید خیابان توحید ابتدای خیابان نیایش شرقی پلاک 10 واحد 2 کد پستی : 14578994751
سرمایه شرکت : مبلغ 000/000/1ريال منقسم به 100سهم 000/10ريالیکه تعداد 100 سهم بانام و0سهم آن بی نام میباشد.مبلغ 000/350 ريال توسط توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1/222895/129،94

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
یکشنبه, 01 مهر 1397

کد امنیتی تصویر