روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود گروه مهندسین سورنا انرژی پارس

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت:13943040091095968 تاریخ نامه اداره ثبت:18/09/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه مهندسین سورنا انرژی پارس در تاریخ 18/09/1394 به شماره ثبت :483776به شناسه ملی 14005461646 ثبت وامضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع شرکت : طراحی،مشاوره، محاسبه،نظارت فنی واجراوتعمیر نگهداری فنی خطوط انتقال آب وفاضلاب نفت وگازو پتروشیمی،ارائه خدمات فنی وپشتیبانی فنی ومشاوره وطراحی ونگهداری ونظارت در امرپروژه های برقی ومکانیکی والکتریکی سازه های نیروگاهی ،صنایع ماشین سازی واتوماسیون صنعتی ،طراحی ،ساخت ،نصب واجرای کلیه سیستم های تاسیساتی ساختمان اعم از برودتی وحرارتی ،طراحی واجرای لوله کشی گاز داخل منازل واماکن ، طراحی ،محاسبه ،نظارت فنی واجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی وبتنی ابنیه سبک وسنگین ،سدسازی وتاسیسات مربوطه ،اخذوام وتسهیلات از کلیه بانکها وموسسات ،شرکت در مناقصات ومزایدات عقدقرارداد باکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ،اخذ واعطای نمایندگی وایجاد شعب در سراسر کشور،خرید وفروش وصادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (درصورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم)

مدت شرکت : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت :تهران چهارراه پاسداران خیابان شهید کلاه دوز چهارراه دلبخواه اختیاریه جنوبی کوچه راضییان پلاک1 طبقه زیر همکف کد پستی :1959983795

سرمایه شرکت :مبلغ000/000/100 ريال می باشد.

اولین مدیران شرکت:مسعودعابدی به سمت عضوهیئت مدیره به شماره ملی 0084095628 دارنده 000/000/290 ریال سهم الشرکه. سیداشکان شهرام به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0079391206 دارنده 000/000/420 ریال سهم الشرکه.علیرضا درویش به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0081881142 دارنده 000/000/290ریال سهم الشرکه برای اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسنادرسمی وبهادار بانکی وتعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ، براوات وقراردادها به امضامدیرعامل منفردا بهمراه مهر شرکت ونامه های عادی واداری به امضا مدیرعامل منفردا بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.

اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه .(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذوصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
شماره پیگیری :940918525813740 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

 

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
شنبه, 28 مهر 1397

کد امنیتی تصویر