روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود برج سازه عصرزرین

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :139430400901060487. تاریخ نامه اداره ثبت: 16/06/1394
اگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود برج سازه عصرزرین درتاریخ 16/06/1394 به شماره ثبت 478554 به شناسه ملی 14005206850 ثیت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع شرکت :طرح،محاسبه،نظارت فنی واجراکلیه پروژه های عمرانیاعم از فلزی ، بتونی،راه وباند،سدسازی،کانال وتونل سازی،سیویل،ابنیه سبک وسنگین ،مشارکت در ساخت وانبوه سازی واجرای پروژه های انبوه سازی مسکن وشهرسازی ونوسازی وبازسازی ومرمت بافت فرسوده ،نقشه کشی ونقشه برداری وطراحی،نظارت واجرای دکوراسیون وتزئینات داخلی وخارجی ساختمانها وفعالت های تاسیساتی شامل آب وفاضلاب وگاز ولوله کشی برق ومکانیکال ،خرید وفروش وتهیه وتوزیع وواردات وصادرات کلیه مصالح ساختمانی وکالاهای مجاز بازرگانی ،اخذ وام واعتبارات بانکی به صورت ارزی ومالیاتی ازکلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی ،شرکت در کلیه مناقصات ،پیمان ها،مزایدات دولتی وخصوصی اعم از داخلی وبین المللی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم )

مدت شرکت:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود .

مرکز اصلی شرکت: شهرک غرب بلوار فرحزادی 18 متری گلستان سوم پلاک 25طبقه 3 کدپستی: 1998984415

سرمایه شرکت: مبلغ 1000000ریال می باشد .

اولین مدیران شرکت:سید حسین هاشمی طسوجی به سمت عضو هیئت مدیره ومدیر عامل به شماره ملی 2754171541دارنده 600000 ریال سهم الشرکه وسید محمد علی جلالی چمنی به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا به شماره ملی 0453331300دارنده 0 ریال سهم الشرکه وآیدین حاتمی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0063856816دارنده 400000ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .

دارندگان حق امضا :کلیه اوراق واسناد رسمی وبهادار وبانکی وتعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- براوات و قراردادها عقداسلامی با امضامدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا ب ههمراه مهر شرکت ونامه های عادی واداری به امضا مدیر عامل منفردا بهمراه مهرشرکت معتبر می باشد.

اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شماره پیگیری :940616921461656 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
چهارشنبه, 28 شهریور 1397

کد امنیتی تصویر