روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود دانش کالای آتی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت : 13943040090106767. تاریخ نامه اداره ثبت: 01/07/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دانش کالای آتی درتاریخ 01/07/1394 به شماره ثبت 479538 به شناسه ملی 14005246522 ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع شرکت :خرید،فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از کلیه تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی ،اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی،اخذ واعطای نمایندگی وایجاد شعب در سراسر کشور، عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم ازمراجع مربوطه)

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

مرکز اصلی شرکت:تهران فلکه دوم صادقیه خیابان آیت الله کاشانی خیابان ابراهیمی شمالی کوچه علیرضا صافی پلاک 11 واحد 17 کدپستی 1481816191 سرمایه شرکت مبلغ 1000000 ریال می باشد.

اولین مدیران شرکت: مجیدشیرازی فرد به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره به شماره ملی 0493182616 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. عاطفه محجوب به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 3873466538 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه . به عنوان اعضاهیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادبهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک – سفته – براوات قراردادها عقود اسلامی وکلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد .

اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه ( ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالت نمی باشد.)
شماره پیگیری :940701259986563 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
شنبه, 31 شهریور 1397

کد امنیتی تصویر