روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود چرخ طلایی پارسیان

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت:139430400901062648 تاریخ نامه اداره ثبت:24/06/1394
آگهی تاسیس:
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود چرخ طلایی پارسیان درتاریخ 24/06/1394به شماره ثبت 479118 به شماره ملی 14005228700 ثبت وامضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع شرکت :خرید وفروش وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی ازجمله کلیه قطعات و لوازم مربوط به دوچرخه،اخذ واعطای نمایندگی داخلی وخارجی، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وعمومی،ایجادشعب درسراسر کشور،شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی، اخذ وام و تسهیلات ازکلیه بانک ها وموسسات دولتی وخصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم)

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان قلمستان نرسیده به میدان رازی پلاک 24واحد1 واحد320 کدپستی 1335915471

سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد.

اولین مدیران شرکت: آقای جهانبخش بیجاده به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 0057584605دارنده 500000 ریال سهم الشرکه .آقای مقصود بیجاده به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0073703400دارنده 500000ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .

دارنگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادبهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک – سفته – براوات قراردادها عقود اسلامی وکلیه اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .

اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمی باشد).

شماره پیگیری:940624599327989 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

برای امورات ثبتی
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.

Related Posts

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
چهارشنبه, 03 خرداد 1396

تصوير امنيتي