روزنامه رسمی شرکت طلایه داران راه تجارت کویر

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت:139430400901063771 تاریخ نامه اداره ثبت:24/06/1394

آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود طلایه داران راه تجارت کویردر تاریخ 24/06/1394 به شماره ثبت 479115 به شناسه ملی 14005228578 ثبت وامضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:خرید وفروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،انجام حق العمل کاری وترخیص کالا از گمرکات کشور،شرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی ،اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری دولتی و خصوصی ، اخذ واعطای نمایندگی وایجادشعب در سراسرکشور،شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح ).مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی شرکت:تهرا ن خیابان شهرآرا بین خیابان هجده وبیست پلاک 92 کدپستی 1445653515 سرمایه شرکت :مبلغ200000000 ریال می باشد.اولین مدیران شرکت:کسری جزایری به سمت عضو هیئت مدیره ومدیر عامل به به شماره ملی 1250169445دارنده 60000000 ریال سهم الشرکه و فریبا لقمان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1263181589 دارنده 60000000 ریال سهم الشرکه و جواد جزایری به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1262270405 دارنده 80000000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند .دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک – سفته – براوات قرارداد هاعقود اسلامی وکلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد)

شماره پیگیری :940624892540262 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

 

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
یکشنبه, 01 مهر 1397

کد امنیتی تصویر