1. ثبت شرکت کارا
  2. ثبت شرکت و موسسات
  3. دوشنبه, می 07 2018, 12:28 PM
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
موارد انحلال شرکت به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شود.
1. موارد عمومی
الف) زمانی که شرکت به هدفی که برای آن تشکیل شده است، رسیده باشد.
ب) رسیدن به هدف انتخابی برای شرکت نا ممکن باشد.
ج) در صورتی که مدتی برای شرکت مشخص شده باشد به اتمام برسد
د) در صورت ورشکستگی. انحلال شرکت سهامی در صورت ورشکستگی تابع مقررات راجع به ورشکستگی است و در غیر این صورت تابع مقررات تصفیه شرکت سهامی است.
2. موارد انحلال اختصاصی شرکت سهامی
الف: تصویب مجمع عمومی فوق العاده
ب: صدور حکم قطعی دادگاه

طبق ماده 209 لایحه قانون تجارت، مدیران تصفیه حداکثر تا 5 روز از تاریخ انتخاب نام و نشانی خود را به همراه مصوبه مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه ناظر بر انحلال شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می کنند تا برای اطلاع عموم در روزنامه ی رسمی و روزنامه شرکت آگهی شود.
روزنامه شرکت همان روزنامه ای است که آخرین مجمع عمومی عادی شرکت انتخاب کرده است و انتخاب روزنامه در صلاحیت دادگاه و مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال می دهند نیست.
به موجب ماده 210 لایحه، شرکت زمانی می تواند در برابر اشخاص ثالث به انحلال خود استناد کند که این انحلال ثبت و اعلان شده باشد. به عقیده دکتر پاسبان عدم قابلیت استناد در برابر ثالث در صورت عدم ثبت انحلال ، هم در خصوص رای انحلال دادگاه و هم رای انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده می باشد اما انحلال ناشی از ورشکستگی را شامل نمی شود.
به موجب بند 1 ماده 268 لایحه، در صورتی که مدیران تصفیه ظرف یک ماه پس از انتخاب، تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نکنند ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است .

https://kararegister.com/images/template/logo.png


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
آپلود فایل های و یا تصاویر برای این بحث را با کلیک کردن بر روی دکمه آپلود را در زیر. پشتیبانی gif,jpg,png,zip,rar
• استفاده در متن • حذف آپلود فایل (حداکثر اندازه فایل: 2 MB)
شما می توانید در پست خود رای گیری قرار دهید. رای گیری در پست شما نمایش داده خواهد شد.
Vote Options
کد امنیتی
برای جلوگیری از ارسال جفنگ توسط رباتها