ثبت شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون تجارت(بخش دوم)

ثبت شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون تجارت(بخش دوم)
در ثبت شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون تجارت(بخش اول) > اوراق مربوط به تأسیس شرکتها که می بایست بررسی شوند آورده شده است، در ادامه می خوانید. متقاضی جهت پرداخت حق الثبت تاسیس شرکت به شعبه حسابداري مراجعه می نماید و مسئول حسابداري ثبت شرکتها اقدامات زیر را باید انجام دهد. 1.مبلغ سرمایه شرکت را مشخص می نماید. 2.با رعایت ماده 10 قانون اصلاحی ثبت شرکتها هزینه حق...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام , باید فیش پرداخت را به مسئول حسابداري ارائه دهید.
شنبه, 04 دی 1395 15:00
اپراتور ثبت هما
سلام , این نوع شرکت ها حداقل با 2 نفر شریک قابل ثبت میباشند.
یکشنبه, 07 آذر 1395 21:23
4 نظرات