اساسنامه شرکتهای با مسئولیت محدود

اساسنامه شرکتهای با مسئولیت محدود
در ثبت شرکت با موضوعات مختلف نوع شرکت نیز تغییر می کند که برای ثبت هر یک از این شرکتها باید مراحل مختلف طی شود و مدارک مختلفی به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد. در تنظیم اوراق ثبتی برای هر یک از انواع شرکتها، اساسنامه شرکت، مهم ترین عنوان را در بر می گیرد. اساسنامه در هر شرکت اصول و قوانین مربوط به آن شرکت را تشریح می...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام دوست عزیز, شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه س... Read More
جمعه, 10 دی 1395 02:33
اپراتور ثبت هما
سلام , وظايف مجمع عمومي فوق العاده عبارت است از: 1- تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند موارد اساسنامه. 2- تنظيم اساسنامه جد... Read More
جمعه, 12 آذر 1395 20:34
4 نظرات