چگونگی ثبت شرکت های تعاونی

چگونگی ثبت شرکت های تعاونی
شركت تعاونی متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی است كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری آنان موافق اصولی كه در این قانون مطرح است تشكیل می شود و جزء شرکت های تجارتی می باشد که سرمایه و ضمانت سهامداران تأثیری در آن ندارد بلکه تعداد سهامداران موثر است. در این شرکت ها،...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام , مالیات تکلیفی مربوط به قراردادهای شرکت می باشد و شرکتی که در طرفین قرارداد طرفه پرداخت کننده مبلغ قرارداد می باشد می بایست ... Read More
دوشنبه, 20 دی 1395 03:02
اپراتور ثبت هما
سلام , به منظورحمایت از علائم تجارتی درسطح بین المللی بموجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه ... Read More
چهارشنبه, 15 دی 1395 02:52
اپراتور ثبت هما
سلام دوست عزیز, رای ثبت شرکتهای تعاونی سرمایه‌گذاری حداقل میزان سرمایه 000/000/000/1 ریال تعیین می‌گردد.
جمعه, 10 دی 1395 02:59
29 نظرات