ثبت طرح صنعتی یا ثبت اختراع ؟

ثبت طرح صنعتی یا ثبت اختراع ؟
طرح صنعتی چیست؟ طرح صنعتی یک نقش و نگار،یک ایده و یا یک فکر جدید است که با ثبت آن به فکر و ایده شخص مالکیت می بخشیم. در طرح صنعتی نوآوری بسیار حائز اهمیت است که فرد چیز جدیدی را ارائه دهد، اما علاوه بر نوآوری باید کاربرد عملی هم داشته و قابل مصرف باشد. اگر یک طرح نوآوری داشته باشد اما قابل مصرف نباشد و بودن...
نظرات اخیر
ثبت شرکت هما
با سلام خدمت شما دوست گرامی به صورت اینترنتی باید پرداخت شود
پنج شنبه, 23 دی 1395 12:34
اپراتور ثبت هما
سلام, یک شخصی که اختراعی می کند(مخترع)باید از اختراع خود حمایت کند تا از کپی برداری اختراع خود جلوگیری کند که دولت برای احترام به ... Read More
چهارشنبه, 15 دی 1395 02:42
اپراتور ثبت هما
سلام , هر وسیله و یا حتی فرمول و هر چیز جدیدی که برای اولین بار ایجاد شده باشد اختراع نام دارد که اختراع می تواند در تمام زمینه ها... Read More
سه شنبه, 16 آذر 1395 19:40
76 نظرات