راهکارهای ثبت شرکت کارآمد

راهکارهای ثبت شرکت کارآمد
منظور از ثبت شرکت کارآمد شرکتی است که پس از به ثبت رسیدن به اهدافی که از ابتدا توسط موسسین مشخص شده است برسد، سیر رسیدن به این اهداف برای شرکتهای مختلف متفاوت است، اما باید توجه داشت که برای اهداف متفاوت ثبت شرکت انجام شود که نزدیکترین مشخصات را به نوع فعالیت از او داشته باشد. میتوان گفت حدود 90درصد از فعالیتهای شرکتها در 2 نوع شرکت...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام , منظور از ثبت شرکت کارآمد شرکتی است که پس از به ثبت رسیدن به اهدافی که از ابتدا توسط موسسین مشخص شده است برسد.
جمعه, 26 آذر 1395 00:11
اپراتور ثبت هما
سلام , این دسته از فعالیت ها که به طور کامل در22بند در مقاله جداگانه تشریح گردیده، فعالیت هایی میباشد که قبل از به ثبت رساندن شرکت... Read More
جمعه, 28 آبان 1395 17:50
ثبت شرکت هما
نه امکان این نمی باشد هر شرکتی که در آن کلمه توریست و مسافر خارجی قید در موضع فعالیتش قید گردد نیازمند مجوز می باشد .
شنبه, 28 آذر 1394 11:04
6 نظرات

ثبت شرکت مجری

ثبت شرکت مجری
  درلغت نامه مجری به معنای اجراکننده میباشد ، فعالیت اینگونه شرکتها خدمات است وفعالیت غیرتجاری دارند. یکی ازنمونه های شرکتهای اجرایی شرکت با موضوع فعالیت ساختمانی وخدمات آن است، برای انجام چنین فعالیت هایی درابتدای امر باید یک شرکت با موضوع اجرایی را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رساند، موضوعات فعالیت این گونه شرکتها صرفا خدمات اجرایی ساختمان ها است، به جزشرکتهای پیمانکاری با مصالح ساختمانی،...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام , الف )سند مالکیت راباید ارائه دهیم . ب)کپی اظهارنامه شرکت ج)کپی آگهی تاسیس وآخرین تغییرات د)کپی روزنامه رسمی وآخرین تغییر... Read More
جمعه, 26 آذر 1395 00:18
اپراتور ثبت هما
سلام , شرکتهای مجری بیشترین فعالیت خود را در زمینه ساختمان وساخت و سازانجام می دهند وثبت اینگونه شرکتها بیشتر اگر به صورت مسئولیت ... Read More
جمعه, 28 آبان 1395 17:53
ثبت شرکت هما
با سلام خدمت شما دوست عزیز برای انجام این فعالیت می توانید صورتجلسه تغییر موضوع زده و موضوع فعالیت خود را اضافه و یا تغییر دهید... Read More
یکشنبه, 27 دی 1394 11:21
7 نظرات

3 تفاوت ثبت شرکت سهامی عام و سهامی خاص

3 تفاوت ثبت شرکت سهامی عام و سهامی خاص
  در این مقاله مهم ترین تفاوتها بین ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت سهامی عام را به طور خلاصه و مفید بیان نموده ایم تا بتوان با استفاده از مقایسه بین این دو نوع شرکت بهترین شرکت متناسب با فعالیت مورد نظر را بای به ثبت رساندن و شروع فعالیت انتخاب ننمود. شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام , 1. نام و شماره ثبت شرکت 2. مبلغ سرمایه ثبت شده آن 3. تعیین نوع سهم 4. مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و عدد 5.... Read More
جمعه, 26 آذر 1395 00:25
اپراتور ثبت هما
سلام , شرکتهای سهامی و دیگر شرکتها ، شرکت تجاری محسوب میشوند مگر اینکه موضوع فعالیت آنها امور تجاری اعم از خرید و فروش ، صادرات و ... Read More
یکشنبه, 30 آبان 1395 00:11
4 نظرات

ثبت شرکت طراحی

ثبت شرکت طراحی
  دردنیای امروز اکثریت فعالیت های تجاری وتبلیغات آن در فضای مجازی هم انجام می پذیرد که این خود پایه واساس رونق بازاراقتصادی میباشد به طورعامیانه تجارت الکترونیکی گسترش چشم گیری پیده کرده است، درهمین راستا بسیاری ازشرکتها درزمینه طراحی وتوسعه سایت های شرکت های تجاری پرداخته اند و ازطریق طراحان ومهندسین مربوطه خود دررشته های طراحی وکامپیوتراقدام به این امر می نمایند ودرهمین راستا اقدام به ثبت...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام , بله یکی از مدارک مهم مورد نیاز برای ثبت شرکت طراحی گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه میباشد .
شنبه, 27 آذر 1395 19:45
اپراتور ثبت هما
سلام , بله حداقل سن برای ثبت شرکت طراحی 25 سال میباشد .
یکشنبه, 30 آبان 1395 00:15
ثبت شرکت هما
با سلام بله میشود مشکلی ندارد
یکشنبه, 22 آذر 1394 13:57
9 نظرات

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام شرکتی می باشد که بخشی از سرمایه آن توسط مردم و از طریق فروش سهام تامین می گردد. در این نوع شرکت‌ها، صاحبان سهام اجازه دارند سهام خود را فروخته و در واقع مالکیت خود را به دیگری منتقل نمایند. مؤسسان شرکت سهامی عام 20 درصد سرمایه را خودشان تعهد می‌کنند و حداقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را در حساب شرکت در شرف تأسیس...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
با سلام ، بله
یکشنبه, 19 آذر 1396 13:07
اپراتور ثبت هما
سلام , حداقل تعداد سهامداران و یا به عبارت بهتر موسسین در آغاز کار ۳۳ نفر می باشد.
شنبه, 27 آذر 1395 19:56
اپراتور ثبت هما
سلام , حداقل سرمایه این نوع شرکتها ۵ میلیون ریال میباشد.
یکشنبه, 30 آبان 1395 00:30
6 نظرات

ثبت شرکت خدمات دولت الکترونیک

ثبت شرکت خدمات دولت الکترونیک
برای ثبت شرکت خدمات دولت الکترونیک می بایست ابتدا مجوز های لازم را دریافت و بعد از دریات مجوز اقدام به ثبت شرکت نمود، شرایط اصلی و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در ادامه به صورت کامل بیان می گردد. شرایطی که مدیر شرکت باید فراهم نماید : مدیریت و مسئولیت کلیه هزینه‌های دفاتر از قبیل (آب، برق، مالیات، حقوق کارکنان، اجاره بها، دکوراسیون، تجهیزات سخت افزاری...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام , نخیر شرط اول متاهل بودن مدیر شرکت می باشد.
شنبه, 27 آذر 1395 20:09
اپراتور ثبت هما
سلام , تعداد کارمندان و به عبارت بهتر کاربران شرکت متناسب با فضای شرکت ، خدمات و حضور مشتری در شرکت می‌ باشد.
یکشنبه, 30 آبان 1395 00:33
ثبت شرکت هما
با سلام نه متاسفانه نمی توانیم این کار را انجام بدهیم
یکشنبه, 29 آذر 1394 11:40
6 نظرات