چگونگی اخذ پلمپ دفاتر جدید

چگونگی اخذ پلمپ دفاتر جدید
  اقدام به اخذ دفاتر توسط موسسه هما اقدام به اخذ دفاتر توسط شخص متقاضی هزینه واریز اینترنتی به ازای هر دفتر : 413.463ریال دفتر کل و روزنامه 50 برگی جمعا : 826.926 ریال هزینه واریز اینترنتی به ازای هر دفتر : 413.463ریال دفتر کل و روزنامه 50 برگی جمعا: 826.926 ریال هزینه خرید پاکت و پست مدارک : 105.240ریال هزینه خرید پاکت و پست مدارک : 105.240ریال...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
با سلام، دوست گرامی، لطفا در اسرع وقت به اداره مالیات و دارایی مراجعه فرمایید، کارشناسان اداره مالیات درباره پلمپ دفاتر 96 شما را ... Read More
پنج شنبه, 09 آذر 1396 06:01
اپراتور ثبت هما
سلام دوست عزیز همزمان می توانید برای چاپ در روزنامه کثیر الانتشار و دفاتر پلمپ اقدام کنید و شروع سال مالی از اوایل فروردین تا اواخ... Read More
دوشنبه, 29 آبان 1396 12:03
اپراتور ثبت هما
با سلام دوست گرامی لطفا هر چه سریع تر به کارشناسان اداره مالیات و دارایی مراجعه بفرمایید
دوشنبه, 29 آبان 1396 11:16
43 نظرات