مراحل صدور جواز تاسيس

مراحل صدور جواز تاسيس
  مدارك مورد نياز برای صدور جواز تاسیس : يك برگ تصوير شناسنامه براي متقاضيان حقيقي و براي متقاضيان حقوقي ، تصوير آگهي تاسيس و آخرين تغييرات در روزنامه رسمي ، مهر شركت و ترجيحاً اظهار نامه يا شركت نامه . صدور جواز تاسيس واحدهاي توليدي طراحي و مونتاژ ايجاد هماهنگي هاي لازم به منظور ارائه خدمات به موقع و تسريع در امور متقاضيان جهت سرمايه گذاري در...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام , صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده : در این صورتجلسات اعضاء هیئت مدیره و بازرسین تعیین می گرد... Read More
جمعه, 17 دی 1395 17:59
اپراتور ثبت هما
سلام , جهت ثبت شرکتهای تعاونی ابتدا باید نام پیشنهادی از مراجع وزارت تعاون طی نامه ای جداگانه درخواست گردد.
یکشنبه, 12 دی 1395 01:39
اپراتور ثبت هما
سلام دوست عزیز, شماره ثبت شرکتهایی که درحال حاضر در تهران به ثبت می رسند شامل یک شماره 5 رقمی می باشد.
سه شنبه, 07 دی 1395 21:32
22 نظرات