ثبت طرح صنعتی یا ثبت اختراع ؟

ثبت طرح صنعتی یا ثبت اختراع ؟
طرح صنعتی چیست؟ طرح صنعتی یک نقش و نگار،یک ایده و یا یک فکر جدید است که با ثبت آن به فکر و ایده شخص مالکیت می بخشیم. در طرح صنعتی نوآوری بسیار حائز اهمیت است که فرد چیز جدیدی را ارائه دهد، اما علاوه بر نوآوری باید کاربرد عملی هم داشته و قابل مصرف باشد. اگر یک طرح نوآوری داشته باشد اما قابل مصرف نباشد و بودن...
نظرات اخیر
ثبت شرکت هما
با سلام خدمت شما دوست گرامی به صورت اینترنتی باید پرداخت شود
پنج شنبه, 23 دی 1395 12:34
اپراتور ثبت هما
سلام, یک شخصی که اختراعی می کند(مخترع)باید از اختراع خود حمایت کند تا از کپی برداری اختراع خود جلوگیری کند که دولت برای احترام به ... Read More
چهارشنبه, 15 دی 1395 02:42
اپراتور ثبت هما
سلام , هر وسیله و یا حتی فرمول و هر چیز جدیدی که برای اولین بار ایجاد شده باشد اختراع نام دارد که اختراع می تواند در تمام زمینه ها... Read More
سه شنبه, 16 آذر 1395 19:40
76 نظرات

چگونگی ثبت طرح صنعتی و اختراع

چگونگی ثبت طرح صنعتی و اختراع
هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه‌ بعدی با خطوط‌، رنگ‌ها و یا بدون آن‌، به‌ گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است‌. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد.طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
با سلام در ثبت طرح های صنعتی، متقاضی می تواند هم شخص حقیقی باشد هم شخص حقوقی. بستگی به شرایط خودتان دارد که به صورت حقیقی ثبت کنید... Read More
پنج شنبه, 25 آبان 1396 07:37
اپراتور ثبت هما
سلام , علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالا‌ها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
شنبه, 04 دی 1395 14:47
اپراتور ثبت هما
سلام , قاعده کلی، طرح صنعتی متشکل است از: 1. ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک کالا 2. ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات، خطوط ی... Read More
یکشنبه, 07 آذر 1395 21:20
6 نظرات