چگونگی ثبت طرح صنعتی و اختراع

چگونگی ثبت طرح صنعتی و اختراع
هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه‌ بعدی با خطوط‌، رنگ‌ها و یا بدون آن‌، به‌ گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است‌. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد.طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
با سلام در ثبت طرح های صنعتی، متقاضی می تواند هم شخص حقیقی باشد هم شخص حقوقی. بستگی به شرایط خودتان دارد که به صورت حقیقی ثبت کنید... Read More
پنج شنبه, 25 آبان 1396 07:37
اپراتور ثبت هما
سلام , علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالا‌ها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
شنبه, 04 دی 1395 14:47
اپراتور ثبت هما
سلام , قاعده کلی، طرح صنعتی متشکل است از: 1. ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک کالا 2. ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات، خطوط ی... Read More
یکشنبه, 07 آذر 1395 21:20
6 نظرات