مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد

مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد
منطقه آزاد محدوده بندری و غیر بندری میباشد که طبق ماده 13 قانون مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6//62 اشخاص حقیقی و حقوقی که مناطق آزاد مذکور انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند نسبت هر نوع فعالیت اقتصادی منطقه از تاریخ شروع بهره برداری مندرج مجوز مدت 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی ها معاف می باشند. مناطق آزاد مشمول مقررات جاری...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام , از جمله مزيتهای قانونی فعالیت در منطقه آزاد انزلی میتوان به آزادی كامل ورود و خروج سرمايه، آزادی مشاركت سرمايه گذاری خارجی ... Read More
یکشنبه, 05 دی 1395 18:32
اپراتور ثبت هما
سلام , 1. دو نسخه اظهارنامه 2. دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده 3. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین 4. فتوکپی صفحه اول شناسنامه ک... Read More
دوشنبه, 08 آذر 1395 09:35
4 نظرات