ثبت شرکتهای آسانسوری

ثبت شرکتهای آسانسوری
منظور از ثبت شرکتهای آسانسوری شرکتهایی هستند که در موضوع فعالیت آنها در اساسنامه شرکت (بند 2 اساسنامه ) موارد مربوط به آسانسور و بالابر قید شده باشد، ثبت این نوع شرکتها از آن دسته از ثبت شرکتهایی می باشد که قبل از ثبت نیاز به ارائه مجوز از مرجع ذیصلاح خاصی ندارد و بدون نیاز به اخذ مجوز می توان این نوع شرکت را ثبت کرد، این...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام دوست عزیز, منظور از ثبت شرکتهای آسانسوری شرکتهایی هستند که در موضوع فعالیت آنها در اساسنامه شرکت (بند 2 اساسنامه ) موارد مرب... Read More
دوشنبه, 06 دی 1395 11:10
اپراتور ثبت هما
سلام , شرکتهای آسانسوری در حال حاضر به صورت اختیاری می توانند عضو سندیکای آسانسور ایران شوند که شرایط عضویت در این سندیکا به طور ک... Read More
سه شنبه, 09 آذر 1395 15:57
4 نظرات