ثبت شرکت دارویی

ثبت شرکت دارویی
منظور از ثبت شرکت دارویی شرکتی است که در بند 2 اساسنامه آن فعالیت هایی از قبیل خدمات درمانی و پزشکی دارویی قید گردیده باشد،ثبت شرکتهای دارویی در 3 قالب شرکت با مسئولیت محدود ، ش رکت سهامی خاص و شرکت تعاونی قابل ثبت است و اگر در موضوع فعالیت فقط ارائه خدمات و مشاوره قید گردد و یا به عبارت بهتر فعالیت های غیرتجاری قید شود می...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام دوست عزیز, شركت هايي هستند كه طبق قانون به ثبت رسيده و دراساسنامه آنها موضوع توزيع دارو قيد شده و با كسب مجوز قانوني و پروانه... Read More
دوشنبه, 06 دی 1395 11:19
اپراتور ثبت هما
سلام , موسسات دارويي در اين آيين نامه به شركت هاي توليدكننده ، وارد كننده و شركت هاي فوريتي دارويي كه صلاحيت موسس و مسئول فني آنها... Read More
سه شنبه, 09 آذر 1395 15:59
4 نظرات