چگونگی اخذ کارت بازرگانی

چگونگی اخذ کارت بازرگانی
  تشریفات صدور كارت بازرگانی در اداره كل ثبت شرکتها ، مالیكت صنعتی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. در بدو امر مراحل و مدارك مورد نیاز در اداره ثبت شرکتها ذكر و در مرحله دوم مراحل و مدارك مورد نیاز در اتاق بازرگانی شرح داده می شود. • سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی • پلمپ دفاتر تجارتی...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام , شرکتی که کار نمیکند و درآمدی ندارد موظف به دریافت دفاترمالی خود هستند وبرای اینکه عدم فعالیت خودرا به اداره مالیات اعلام نم... Read More
دوشنبه, 20 دی 1395 11:00
اپراتور ثبت هما
سلام , این سیستم از طریق دفتربین المللی وایپواداره میشود.
چهارشنبه, 15 دی 1395 02:53
اپراتور ثبت هما
سلام دوست عزیز, به طور قانونی پس از ثبت شرکت و از تاریخ تاسیس 2 ماه زمان وجود دارد که نسبت به پرداخت 2 در 1000 سرمایه ی شرکت در دا... Read More
جمعه, 10 دی 1395 20:03
29 نظرات