فواید ثبت شرکت

فواید ثبت شرکت
با توجه به وجود انواع شرکتها در ایران و موارد استفاده هر یک از آنها می توان گفت برای هر نوع فعالیت گروهی یک نوع و گاها بیشتر ازیک نوع شرکت وجود دارد ، در مورد فواید ثبت شرکت نیز باید به این نکته مهم اشاره کرد که به طور کلی هدف از ثبت شرکتها ، انجام دادن فعالیت هایی است که به طور انفرادی قابل انجام نبوده...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام دوست عزیز, منظور از شخص تک تک افراد موجود در جامعه می باشد به عبارت دیگر هر انسان یک شخص حقیقی می باشد.
سه شنبه, 07 دی 1395 20:59
اپراتور ثبت هما
سلام , شماره ثبت شرکتهایی که درحال حاضر در تهران به ثبت می رسند شامل یک شماره 5 رقمی می باشد.
چهارشنبه, 10 آذر 1395 10:50
4 نظرات