نمونه صورتجلسه هنگام تغییر محل شرکتهای سهامی خاص

نمونه صورتجلسه هنگام تغییر محل شرکتهای سهامی خاص
برای انجام هر گونه تغییرات در شرکت باید بر ضبط صورت جلسهای مصوب در اداره ثبت شرکتها کنید و طبق همان فرمت و همان قانون و ضوابط به انجام امور تغییرات بپردازید. ثبت تغییرات در شرکت و تهیه فرم صورت جلسه و ارسال آن برای ثبت شرکتها دارای پیچیدگی های تخصصی بسیار زیاد می باشد که به همین علت هر شخصی که شرکتی را به ثبت می رساند...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام دوست عزیز, موسسات غیر تجاری ، اشخاص حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و بر خلاف شرکتها جنبه تجاری ندارند.... Read More
چهارشنبه, 08 دی 1395 21:10
اپراتور ثبت هما
سلام , مدارک لازم برای ارسال به صورتجلسه تغییر محل شرکتهای سهامی خاص عبارتند از: 1 – در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد... Read More
پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:12
5 نظرات