اساسنامه شرکتهای سهامی خاص (بخش چهارم)

اساسنامه شرکتهای سهامی خاص (بخش چهارم)
40 ماده اساسنامه شرکت سهامی خاص در  اساسنامه شرکتهای سهامی خاص (بخش سوم)  گفته شد ، در ادامه مواد دیگر را خواهید خواند. ماده 41: پاداش اعضاء هيات مديره مجمع عمومي عادي هر سال نسبت معيني از سود خالص شركت را به صورت پاداش براي اعضاء مديره تصويب خواهد نمود. ماده 42: مسئوليت اعضاء هيات مديره مسئوليت هر يك از اعضاي هيات مديره شركت طبق مقررات لايحه اصلاحي...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام دوست عزیز, مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسات غیر تجاری: 1 – اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکتها و تکمیل و امضاء... Read More
چهارشنبه, 08 دی 1395 21:24
اپراتور ثبت هما
سلام , بازرس اصلي يا علي البدل بايد درباره صحت صورت دارايي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اي كه مديران براي ... Read More
پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:05
ثبت شرکت هما
با سلام خدمت شما دوست عزیز در سهامی خاص 35% سهام باید در بانک به عنوان سپرده قرار بگیرد ،ولی در شرکت با مسئولیت محدود هیچ این سرما... Read More
شنبه, 19 دی 1394 09:20
6 نظرات

اساسنامه شرکتهای سهامی خاص (بخش سوم)

اساسنامه شرکتهای سهامی خاص (بخش سوم)
39 ماده از اساسنامه شرکت سهامی خاص در  اساسنامه شرکتهای سهامی خاص (بخش دوم)  گفته شد در ادامه مواد دیگر این اساسنامه را می خوانید. ماده 40: اختيارات هيات مديره هيات مديره براي هر گونه اقدامي به نام شركت و انجام هر گونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي وسيع ترين...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام دوست عزیز, حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است .
چهارشنبه, 08 دی 1395 21:25
اپراتور ثبت هما
سلام , در مجمع عمومي عادي، حضور دارندگان اقلاً بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است. اگر دراولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد ... Read More
جمعه, 12 آذر 1395 20:21
4 نظرات

اساسنامه شرکتهای سهامی خاص (بخش دوم)

اساسنامه شرکتهای سهامی خاص (بخش دوم)
در  اساسنامه شرکتهای سهامی خاص (بخش اول)  تا ماده 20 اساسنامه گفته شد در ادامه به بررسی مواد دیگر می پردازیم. ماده 21: هيئت رئيسه مجمع مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره مي شود، در صورتي كه تركيب ديگري در اساسنامه پيش بيني نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيئت مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام دوست عزیز, مجمع عمومي عادي مي تواند به استثناء مواردي كه درباره آنها در قوانين تعيين تكليف شده يا اتخاذ تصميم در باره آنها در... Read More
جمعه, 10 دی 1395 02:23
اپراتور ثبت هما
سلام , هيات مديره براي هر گونه اقدامي به نام شركت و انجام هر گونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصميم دربا... Read More
جمعه, 12 آذر 1395 20:18
4 نظرات