نمونه صورتجلسه هنگام تغییر محل شرکتهای سهامی خاص

نمونه صورتجلسه هنگام تغییر محل شرکتهای سهامی خاص
برای انجام هر گونه تغییرات در شرکت باید بر ضبط صورت جلسهای مصوب در اداره ثبت شرکتها کنید و طبق همان فرمت و همان قانون و ضوابط به انجام امور تغییرات بپردازید. ثبت تغییرات در شرکت و تهیه فرم صورت جلسه و ارسال آن برای ثبت شرکتها دارای پیچیدگی های تخصصی بسیار زیاد می باشد که به همین علت هر شخصی که شرکتی را به ثبت می رساند...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام دوست عزیز, موسسات غیر تجاری ، اشخاص حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و بر خلاف شرکتها جنبه تجاری ندارند.... Read More
چهارشنبه, 08 دی 1395 21:10
اپراتور ثبت هما
سلام , مدارک لازم برای ارسال به صورتجلسه تغییر محل شرکتهای سهامی خاص عبارتند از: 1 – در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد... Read More
پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:12
5 نظرات

اساسنامه شرکتهای سهامی خاص (بخش اول)

اساسنامه شرکتهای سهامی خاص (بخش اول)
بخش اول نام ...... موضوع ...... مدت و مركز اصلي شركت ماده 1: نام شركت (سهامي خاص) ماده 2: موضوع فعاليت شركت عبارت است از: ........................................................... ماده 3: مدت شركت: از تاريخ به مدت نامحدود تعيين شده است. ماده 4: مركز اصلي شركت و شعبه هاي آن: مركز اصلي شركت: ............................................................................................................ تبصره: هيئت مديره مي تواند مركز قانوني شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام دوست عزیز, دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن ن... Read More
جمعه, 10 دی 1395 02:27
اپراتور ثبت هما
سلام , مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.
جمعه, 12 آذر 1395 20:24
4 نظرات