آنچه درباره ثبت شرکتهای تعاونی باید بدانید

آنچه درباره ثبت شرکتهای تعاونی باید بدانید
شرکتهای تعاونی به سه دسته تقسیم می شوند: 1. ثبت شرکتهای تعاونی تولیدی :  درصورتی که ثبت شرکت تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تاسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی ، دامداری ، پرورش و صید ماهی ، صنعتی ، معدنی ، توسعه عمران شهری روستایی و عشایری ، احداث مسکن ، تولیدات فرهنگی ونظایر اینها فعالیت کند، نوع آن تولیدی خواهد بود . 2. ثبت...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت ژيهات
سلام , مالیات تکلیفی مربوط به قراردادهای شرکت می باشد و شرکتی که در طرفین قرارداد طرفه پرداخت کننده مبلغ قرارداد می باشد می بایست ... Read More
دوشنبه, 20 دی 1395 03:02
اپراتور ثبت ژيهات
سلام , به منظورحمایت از علائم تجارتی درسطح بین المللی بموجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه ... Read More
چهارشنبه, 15 دی 1395 02:52
اپراتور ثبت ژيهات
سلام دوست عزیز, رای ثبت شرکتهای تعاونی سرمایه‌گذاری حداقل میزان سرمایه 000/000/000/1 ریال تعیین می‌گردد.
جمعه, 10 دی 1395 02:59
29 نظرات