ثبت برند بین المللی ( ثبت مادرید)

ثبت برند بین المللی ( ثبت مادرید)
  جهت تسهيل روند ثبت برند بین المللی و تحصيل حقوق ناشي از آن ، تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس ، اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت معنوی در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و در آن سيستم مادريد را به عنوان دستورالعمل ثبت بين المللي برند تصويب نمودند، اين سيستم شامل دو معاهده : موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام دوست عزیز, مبلغ هزینه ثبت برند بین المللی WIPO با توجه به تعداد طبقات و کالاهای مورد نظر و مهم تر از آن تعداد کشورهای مورد تق... Read More
جمعه, 10 دی 1395 20:36
اپراتور ثبت هما
سلام , ابتدایی ترین و مهم ترین مورد در ثبت برند بین المللی دارا بودن برند در کشور مبدا یعنی ایران می باشد، پس آن دسته از متقاضیان... Read More
شنبه, 13 آذر 1395 15:55
4 نظرات