ثبت شرکتهای بازرگانی چگونه انجام می شود ؟

ثبت شرکتهای بازرگانی چگونه انجام می شود ؟
ثبت شرکتهای بازرگانی به دو نوع ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص است. منظور از شرکتهای بازرگانی ، شرکتهای می باشند که در موضوع فعالیت آنها ( بند 2 اساسنامه ) موارد مربوط به امور بازرگانی قید گردیده ، مهم ترین امور بازرگانی شامل خرید و فروش ، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی می باشد، که در شرکتهای بازرگانی اصلی ترین موضوع فعالیت...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
درود بر شما اسانامه هر شرکت بسته به قالب ثبتی متفاوت است .تنظیم اساسنامه شرکت ها کار ساده ای نیست که خودتان بتوانید انجام دهید چون... Read More
چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1396 12:19
اپراتور ثبت هما
درود بر شما اگر که در موضوع شرکت خرید فروش و صادرات واردات کلیه کالاهای بازرگانی را قید کنید میتوان گفت که این موضوع بازرگانی هم ش... Read More
پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396 11:48
اپراتور ثبت هما
درود بر شما ما میتوانیم شما را در پروسه ثبت شرکت راهنمایی کنیم و مدارک شناسایی اعضا از مدارک مورد نیاز ثبت شرکت بازرگانی میباشد .و... Read More
پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396 12:06
10 نظرات