چگونگی ثبت شرکتهای مسئولیت محدود و سهامی خاص

چگونگی ثبت شرکتهای مسئولیت محدود و سهامی خاص
  برای توضیح چرایی و چگونگی ثبت شرکتها نیاز است ابتدا به طور مختصر انواع شرکتهای قابل ثبت را تشریح نماییم : 1. ثبت شرکت با مسئولیت محدود 2. ثبت شرکت سهامی خاص 3. ثبت شرکت تعاونی 4. ثبت موسسه 5. ثبت شرکت تضامنی 6. ثبت شرکت نسبی 7. ثبت شرکت مختلط سهامی 8. ثبت شرکت مختلط غیر سهامی 9. ثبت شرکت سهامی عام آمار نشان می دهد...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام , در ثبت شرکت های سهامی خاص نیاز به 3 سهامدار میباشد.
یکشنبه, 12 دی 1395 01:28
اپراتور ثبت هما
سلام , دلیل انتخاب نام این نوع شرکت که با مسئولیت محدود می باشد. این است که مسئولیت این نوع شرکتها به سرمایه آنها وابسته است ومیز... Read More
یکشنبه, 14 آذر 1395 21:49
5 نظرات