هزینه ثبت شرکت ها

هزینه ثبت شرکت ها
به طور کلی هزینه ثبت شرکت به موارد مختلفی بستگی دارد که هر یک از این موارد می توانند در تغییر هزینه ثبت شرکت موثر باشند ،هریک از انواع شرکتهای قابل ثبت تعرفه های هزینه ای مخصوص به خود را دارند که در این مطلب به آنها اشاره می نماییم ،ابتدا معرفی انواع شرکتهای قابل ثبت در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری خالی از لطف نیست.شرکتهای قابل ثبت در اداره ثبت شرکتها را اعلام نموده و سپس شرکتهای تعاونی را تشریح می نماییم. انواع ثبت شرکت: 1. ثبت شرکت با مسئولیت محدود 2. ثبت شرکت سهامی خاص 3. ثبت شرکت تعاونی 4. ثبت موسسه 5. ثبت شرکت تضامنی 6. ثبت شرکت نسبی 7. ثبت شرکت مختلط سهامی 8. ثبت شرکت مختلط غیر سهامی 9. ث......
امتياز دهيد:
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 16

ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه غیر تجاری
ثبت موسسه غیر تجاری دارای انواع گوناگونی است اما همگی آنها دارای یک وجه مشترک هستند که باعث شده در قالب موسسه غیرتجاری ثبت گردند ، وجه تشابه همه موسسات غیر تجاری در غیرتجاری بودن آنهاست اما اینکه معنا و مفهوم غیرتجاری چیست و چرا در ادامه نام موسسات قید می گردد سوالی است که به آن پاسخ خواهیم داد. منظور از غیرتجاری چیست ؟ به طور کلی تمامی انواع موسسات غیرتجاری می باشند ، به این معنی که هرگونه فعالیت تجاری در قالب موسسات غیرمجاز و حتی غیرقانونی است ،در بند 2 اساسنامه موسسات که شرح فعالیت موسسه قید گردیده به هیچ وجه نمی توان از فعالیت هایی نام برد که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم جزء فعالیت های تجاری باش......
امتياز دهيد:
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 29

تغییر آدرس شرکت ثبت شده

تغییر آدرس شرکت ثبت شده
منظور از آدرس شرکت ، محلی است که در زمان ثبت شرکت در بند 3 اساسنامه قید گردیده است ، به طور کلی برای ثبت شرکت الزامی وجود ندارد که حتما آدرس قید شده مکانی اداری باشد، چه بسا ممکن است موسسین به دلیل اینکه هنوز مکان مشخصی را برای شرکت در نظر نگرفته اند در ابتدای ثبت شرکت آدرس محل سکونت خود را بجای آدرس دفتر مرکزی قید نمایند. چه زمانی حتما باید آدرس شرکت موثق باشد و شرکت مربوطه در آن مستقر باشد؟ به طور قانونی پس از ثبت شرکت و از تاریخ ثبت شرکت 2 ماه زمان لازم است تا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی برای شرکت اقدام گردد ، اخذ کد اقتصادی دارای شرایط و مدارک خاص......
امتياز دهيد:
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 21

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت محدود اصطلاح عامیانه برای ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود می بااشد ، شرکتهای با مسئولیت محدود دارای مزیت های خاصی نسبت به ثبت انواع شرکتهای دیگر هم چون سهامی خاص تعاونی ،تضامنی و ... می باشند ،البته لازم به ذکر است که هر نوع از شرکتهای قابل ثبت در اداره ثبت شرکتها برای فعالیت خاصی طراحی شده اند و نمی توان به طور کلی نظری درباره خوب یا بد بودن یک نوع شرکت نسبت به شرکت دیگر ایراد نمود. نام شرکت مسئولیت محدود : نام این نوع شرکتها در حال حاضر از 3 سیلاب تشکیل شده که در ادامه آنها عبارت با مسئولیت محدود قید می گردد ،در مورد شرایط نام گذاری شرکتها و نحوه تعیین نام آنها در مطبی جداگانه به طور مفصل در سایت ......
امتياز دهيد:
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 24

ورود و خروج اعضاء در شرکت

ورود و خروج اعضاء در شرکت
ورود و خروج اعضاء در شرکتها اگرچه در اصطلاح عامیانه شاید یک معنی را به شنونده القا نماید اما از لحاظ ثبتی می تواند معناهای مختلفی را برای شرکتهای مختلف داشته باشد،در این مطلب سعی می شود این معناها را تشریح نماییم.به طور کلی ورود و خروج اعضاء به دو نوع متفاوت تقسیم می شود ،اول اینکه منظور از آن ورود و خروج شرکاء یا سهامداران شرکت باشد و دوم اینکه منظور ورود و خروج هیئت مدیره می باشد.ابتدا ورود و خروج شرکاء یا سهامداران شرکت را تشریح می نماییم . ورود و خروج شریک در شرکتهای با مسئولیت محدود : در شرکتهای با مسئولیت محدود ورود و خروج شرکاء به دو صورت امکان پذیر است :الف ) ورود و خروج از طریق نقل و انت......
امتياز دهيد:
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 16

ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری همگی در یک مرجع انجام می پذیرد و آن اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری می باشد ، این اداره زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور است که خود زیر مجموعه قوه قضاییه می باشد ،از این رو حساسیت امور اداری ثبت شرکتها بسیار بالا و به عبارت دیگر کوچکترین اشتباه در ارسال مدارک و یا ثبت سامانه ای موجب رد پذیرش درخواست می گردد. ثبت شرکتها و موسسات در 9 قالب با عنوان های زیر انجام می شوند : 1. ثبت شرکت با مسئولیت محدود 2. ثبت شرکت سهامی خاص 3. ثبت شرکت تعاونی 4. ثبت موسسه 5. ثبت شرکت تضامنی 6. ثبت شرکت نسبی 7. ثبت شرکت مختلط سهامی 8. ثبت شرکت مخت......
امتياز دهيد:
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 10