چگونگی ثبت شرکت مهندسی

چگونگی ثبت شرکت مهندسی
ثبت شرکت مهندسی در ایران به دو نوع ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص قابل ثبت است ، منظور از ثبت شرکت مهندسی این است که در بند 2 اساسنامه شرکت که موضوع فعالیت شرکت را نشان می دهد موارد مربوط به فعالیت های مهندسی گنجانده شود البته تصور همگانی بر این است که شرکت مهندسی باید حتما نام مهندسی در ابتدای شرکت آورده شود که این کار نیز امکان پذیر است وشرایط ثبت آن در این مقاله تشریح می گردد،همانطور که گفته شد ثبت شرکت مهندسی با دو نوع شرکت قابل ثبت است و با توجه به این موضوع در ابتدا توضیحاتی در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص ارائه می گردد. ثبت شرکت مهندسی با مسئولی......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 6

ثبت شرکتها با مسئولیت محدود و سهامی خاص

ثبت شرکتها با مسئولیت محدود و سهامی خاص
ثبت شرکت به طور کلی به منظور دستیابی به اهداف که به تنهایی قابل دسترسی نمی باشند صورت می گیرد همانطور که از کلمه شرکت مشخص است شرکت از شراکت ریشه می گیرد و این بدین معنی است که ثبت شرکت می بایست توسط بیش از یک نفر شریک صورت گیرد، با توجه به این توضیح ثبت شرکتها انواع مختلفی دارند که هر یک از این نوع ها شما را به اهداف خاصی می رسانند و هر یک از لحاظ ثبتی با دیگری متفاوتند، پرکابردترین و رایج ترین ثبت شرکت ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود است که از لحاظ حداقل اعضاء یا شرکا کمترین تعداد یعنی 2 نفر را نیاز دارد پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سها......
خواندن را ادامه دهيد.
نظرات 10