ثبت شرکت ترک اعتیاد

برای ثبت شرکت ترک اعتیاد، گرفتن مجوز الزامی می باشد و قبل از اینکه اقدام به ثبت شرکت انجام گیرد باید با یکسری تعاریف و شرایط آشنایی داشته باشید و پس از شناخت این موارد و تکمیل مدارک مورد نیاز برای ثبت و تحولی مدارک به کارشناسان ثبت ژیهات می توانید به هدف خود رسیده و مرکز ترک اعتیاد خود را ثبت بنمائید.

تعاريف ثبت شرکت ترک اعتیاد :

- مركز درمان سوء ‌مصرف مواد (كه منبع در اين آيين‌نامه مركز ناميده خواهد شد) به مركزي اطلاق ميگردد كه امكانات ارائه خدمات درماني سم‌زدائي و خدمات پيشگيري از عود و درمان‌هاي غيرداروئي و در صورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست،‌ درمان سم‌زدائي و نگهدارنده (طولاني‌مدت) را با داروي آگونيست افيوني براي درمان سرپائي معتادان دارا باشد. كليه اين خدمات بايد منطبق با پروتكل درمان سوء‌مصرف مواد (كه توسط معاونت سلامت ابلاغ مي‌گردد) باشد
- واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست (كه منبعد در اين آيين نامه واحد ناميده خواهد شد، زير مجموعه مركز بوده و تحت نظر پرسنل درماني، درمان سم‌زدايي ‌و درمان‌ نگاه‌دارنده با داروهاي ‌آگونيست ‌افيوني را ارائه مي‌دهد.
- مركز قمر: به ‌مركز ثابت يا سياري گفته مي‌شود كه زير نظر مستقيم و با مسئوليت مركز درمان سوءمصرف مواد، در مناطق سخت‌دسترس از جمله روستاها و حاشيه شهرها كه فاقد مراكز دولتي يا متقاضي تأسيس در بخش خصوصي هستند، با شرايطي كه در پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست آمده است، ارائه خدمت مي‌نمايد.
الف- سم‌زدائي (بازگيري): به ‌مجموعه ‌اقدامات ‌درماني ‌بمنظور رفع ‌وابستگي ‌فيزيكي ‌به مواد اعتيادآور گفته مي‌شود.
ب- سم‌زدائي‌سريع وفوق‌سريع: روشي ازسم‌زدائي است كه كمك داروهاي آنتاگونيست افيوني و رخوت‌زائي(Sedation) يا بيهوشي، دورة سم‌زدائي را به 3-2 روز (سريع) و كمتر از 12 ساعت (فوق سريع) كاهش مي‌دهند.
- پيشگيري ازعود: به مجموعه اقدامات داروئي و غيرداروئي جهت پيشگيري از مصرف مجدد مواد اعتيادآور اطلاق ميشود.
-درمان نگهدارنده (جايگزين): به درمان طولاني‌مدت (بيشتر از 6 ماه) با داروهاي شبه‌ افيوني گفته مي‌شود كه بعضاً سالها بطول مي‌انجامد و هدف آن جلوگيري از مصرف غير‌قانوني مواد افيوني توسط بيمار مي‌باشد. مشروح روش‌هاي سم‌زدائي و پيشگيري از عود در پروتكل درمان سوء‌مصرف مواد آمده‌است.
- تعريف داروي ‌آگونيست ‌افيوني مطابق پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست مي‌باشد.
- به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در اين آيين‌نامه به اختصار وزارت و به ‌دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي‌وخدمات بهداشتي درماني به‌ اختصار دانشگاه اطلاق ‌خواهد شد.

شرايط تأسيس و بهره برداري شرکت ترک اعتیاد :

- اجازه تأسيس مطابق با آيين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها خواهد بود.تبصره- هر پزشك مي‌تواند به تنهائي نيز متقاضي تأسيس مركز باشد لكن در مورد ديگر متقاضيان مطابق تبصره 1 ذيل ماده 3 آئين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها رفتار خواهد شد.
- علاوه بر متقاضيان مشمول ، همة بيمارستان‌هاي عمومي، بيمارستان‌هاي تخصصي اعصاب و روان، درمانگاه‌هاي عمومي، مراكزجامع توانبخشي و درمانگاه‌هاي تخصصي مغز اعصاب و روان مي‌توانند افزايش بخش درمان سوء‌مصرف مواد را تقاضا نمايند. تبصره- مراكز مشاوره‌ بيماريهاي رفتاري دانشگاه (مراكز بهداشتي درماني مرجع يا درمانگاه مثلثي)، درمانگاه‌هاي ‌سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي ‌كشور، مراكز درمان‌ و بازتواني معتادان‌ سازمان بهزيستي كشور (دولتي و خصوصي) و مراكز گذري كمك‌رساني به معتادان خياباني(DIC) معادل مركز ارزيابي شده و نيازي به اخذ پروانه بهره‌برداري مركز ندارند، لكن براي آنها اخذ مجوز راه‌اندازي واحد الزامي است.
-مجوز بهره برداري منوط به‌ تأمين تجهيزات عمومي و ملزومات پزشكي و همچنين رعايت ساير اصول مورد توجه اين آيين‌نامه توسط مؤسس/ مؤسسان (و تأييد وضعيت ساختماني، بهداشتي ، پرسنلي و تجهيزات با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه توسط وزارت ) خواهد بود.
- درمان سم‌زدائي سريع (RD) و فوق سريع (URD) صرفاً در مراكز بيمارستاني و با شرايط مندرج در پروتكل درمان سوء‌مصرف مواد ميسر است.
- تنها بيمارستان‌هاي عمومي و بيمارستان‌هاي تخصصي اعصاب و روان با تسليم تقاضا به معاونت درمان دانشگاه ذيربط و متعاقباً بررسي و تصويب كميسيون قانوني مادة 20 جهت اضافه نمودن مركز درمان سوء‌مصرف مواد به پروانه تأسيس و رعايت مفاد پروتكل درمان سوءمصرف مواد مي‌توانند اقدام به سم‌زدائي بيماران به روش URD بنمايند.
-چنانچه مؤسس/ مؤسسان همزمان متقاضي درمان با داروهاي آگونيست افيوني نيز باشند، مطابق با آيين‌نامه بايد مجوز جداگانه‌اي دريافت كند.
- مسئول فني مركز علاوه بر شرايط مندرج در آيين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها بايد متخصص روانپزشكي يا پزشك دوره ديده باشد.
- دورة آموزشي مورد نياز پزشكان بشرح زير است: يك ‌دورة آموزش كارگاهي نظري 3 روزه (مشتمل بر 20 ساعت) وفق برنامه مدون آموزشي مصوب معاونت آموزشي و امور دانشجوئي (كد 3301094 و كد 3301095) يا دوره‌هاي آموزشي مشابه چنانچه توسط معاونت آموزشي و امور دانشجويي معادل كدهاي فوق ارزيابي گردد.-يك ‌دورة آموزش ‌عملي 14 روزه ‌در مراكز آموزشي منتخب ‌درمان ‌سوء‌مصرف‌ مواد وفق پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست (مراكز منتخب جهت آموزش عملي، همه ساله توسط ادارة پيشگيري و درمان ‌سوء‌مصرف مواد به معاونت درمان دانشگاه معرفي مي‌گردد). تبصره 1- گواهي دوره‌هاي آموزشي نظري 3 روزه از نظر رعايت سرفصل آموزشي بايد به تأييد معاونت‌ آموزشي دانشگاه محل برگزاري دوره برسد. بديهي است كه گواهي صادره معاونت آموزشي هر دانشگاه‌ براي معاونت درمان دانشگاه‌هاي سراسر كشور قابل پذيرش خواهد بود تبصره 2- گذراندن دوره آموزشي 3 روزه نظري براي روانپزشكان الزامي نبوده لكن گذراندن دوره آموزشي عملي 14 روزه براي آنان الزامي است.تبصره 3- گواهي دوره‌هاي آموزشي عملي 14 روزه صادره توسط هريك از مراكز آموزشي منتخب، در معاونت درمان همة دانشگاه‌ها مورد قبول خواهد بود. تبصره 4- پزشك مسؤل فني مركز، در دوره‌هاي بازآموزي 5 سالة خود بايد حداقل 50 امتياز از برنامة مدون بازآموزي را به برنامه‌هاي آموزشي در زمينة اعتياد، روانپزشكي و عفوني (ايدز و هپاتيت) اختصاص دهند.
برای کسب اطلاعات کاملتر می توانید با مشاورین ثبت شرکت ژیهات تماس بگیرید.
شماره های تماس : 44979434 خط ویژه
09128963121
09120219377

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 4

مهمان - لاله اداری روی دوشنبه, 29 آذر 1395 23:43

سلام و خسته نباشید , پشگیری از عود به چه معناست؟

سلام و خسته نباشید , پشگیری از عود به چه معناست؟
اپراتور ثبت ژيهات روی دوشنبه, 29 آذر 1395 23:43

سلام , به مجموعه اقدامات داروئي و غيرداروئي جهت پيشگيري از مصرف مجدد مواد اعتيادآور اطلاق ميشود.

سلام , به مجموعه اقدامات داروئي و غيرداروئي جهت پيشگيري از مصرف مجدد مواد اعتيادآور اطلاق ميشود.
مهمان - غلامرضا روی سه شنبه, 02 آذر 1395 16:43

سلام , ببخشید سم زدایی به چه معناست؟

سلام , ببخشید سم زدایی به چه معناست؟
اپراتور ثبت ژيهات روی سه شنبه, 02 آذر 1395 16:43

به ‌مجموعه ‌اقدامات ‌درماني ‌بمنظور رفع ‌وابستگي ‌فيزيكي ‌به مواد اعتيادآور گفته مي‌شود.

به ‌مجموعه ‌اقدامات ‌درماني ‌بمنظور رفع ‌وابستگي ‌فيزيكي ‌به مواد اعتيادآور گفته مي‌شود.
مهمان
پنج شنبه, 03 اسفند 1396

کد امنیتی تصویر