ثبت شرکت بیمه

صنعت بیمه امروزه به عنوان یکی از شاخصه‌های تولید مورد توجه بسیاری از جوامع توسعه یافته و درحال توسعه است. این صنعت رو به رشد از سویی به عنوان یکی از عمده‌ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می‌کند و می‌تواند به ترمیم وضع اقتصادی کشور کمک و به افزایش مبادلات، ترقی در سطح زندگی و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور منجر شود. اما چگونه می‌توان در این صنعت رو به رشد همگام و مشغول به فعالیت شد؟

جایگاه ایران در صنعت بیمه

تبه سوم ضریب نفوذ بیمه جایگاهی است که بیمه ایران در منطقه دارد اما با این حال بی‌توجهی به نقش و جایگاه مقوله بیمه باعث شده است که ایران، در جایگاه 46 ام دنیا در صنعت بیمه‌ای باشد، در حالی که اقتصاد ایران بیست و نهمین اقتصاد بزرگ جهان است.

افزایش رشد شرکت‌های بیمه

در حال حاضر 25 شرکت بیمه در ایران مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 24 شرکت خصوصی و 1 شرکت دولتی است. در بخش خصوصی می‌توان به شرکت‌هاي بيمه دانا، آسيا، البرز، معلم، پارسيان، توسعه، رازي، كارآفرين، سينا، ملت، ايران معين، اميد، حافظ، دي، سامان، نوين، پاسارگاد،‌ ميهن، آرمان، ملت ایران، اتكايي ايرانيان و كوثر اشاره کرد؛ که در این میان از بیمه پارسیان به عنوان بزرگ‌ترین بیمه خصوصی ایران می‌توان نام برد.
به‌طور کلی فعالیت این شرکت‌ها در رشته‌های بيمه‌هاي عمر و بيمه‌هاي غيرزندگي که شامل بيمه‌های آتش‌سوزي، باربري، حوادث، حوادث راننده، بيمه بدنه اتومبيل، بيمه شخص‌ ثالث و مازاد همچنین بيمه درمان، بیمه كشتي، بيمه هواپيما، بيمه مهندسي، بيمه پول، بيمه‌های مسئوليت مدنی، بيمه اعتبار و بيمه نفت و انرژي است که به گفته همتی در میان آنها از بیمه عمر استقبال بیشتری به عمل می‌آید.

شرایط ثبت شرکت نمایندگی بیمه

1. تشكيل نمايندگي حقوقي به شكل شركت سهامي خاص با مسئوليت تضامني يا شركت تعاوني
2. تأييد اساسنامه نمايندگي توسط شركت بيمه
3. انحصار فعاليت به نمايندگي بيمه
4.وجود حداقل سه عضو هيئت مديره
5. داشتن حداقل ۵۰۰ ميليون ريال سرمايه
6. ارائه گواهي نامه بانك حاكي از تأديه قسمت نقدي سرمايه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد كل سرمايه نماينده حقوقي
7. صورت كامل اسامي سهامداران، مديران و ميزان سهام هر يك از آنها
8. گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مديران
9. داشتن مدير عامل و عضو بيمه اي هيئت مديره طبق شرايط مندرج در ماده ۹ اين آيين‌نامه
10. صورت جلسات مجمع عمومي مؤسس و هيئت مديره

11. اظهارنامه ثبت نمايندگي حقوقي و تأييديه نام آن

ماده ۷) ثبت نمايندگي حقوقي و هرگونه تغييرات بعدي از جمله تغيير در مفاد اساسنامه، ميزان سرمايه، تركيب سهامداران، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره آن، موكول به رعايت مقررات اين آيين نامه و با مسئوليت و موافقت شركت بيمه طرف قرارداد خواهد بود.
تبصره: شركت بيمه موظف است قبل از ثبت نمايندگي حقوقي بيمه و هرگونه تغييرات بعدي آن، نظر بيمه مركزي ايران را استعلام نمايد. عدم اعلام نظر بيمه مركزي ايران ظرف مدت ۲۰ روز به معناي موافقت با ثبت نمايندگي حقوقي يا تغييرات بعدي آن خواهد‌بود.

ماده ۸) نماينده حقوقي موظف است ترازنامه و حساب سود و زيان خود را طبق فرم نمونه اي كه بيمه مركزي ايران تهيه و به شركتهاي بيمه ابلاغ مي‌نمايد، تنظيم كند و پس از تصويب در مجمع عمومي سهامداران خود، نسخه اي از آن را براي بررسي و تأييد به شركت بيمه طرف قرارداد ارسال نمايد.
تبصره ۱: شركت بيمه موظف است حداكثر تا پايان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زيان هر يك از نمايندگان حقوقي خود را به بيمه مركزي ايران ارسال كند.
تبصره ۲: نماينده حقوقي موظف است در هر سال مالي حداقل ۱۰ درصد از سود سالانه خود را به عنوان اندوخته سرمايه اي در حساب‌هاي خود منظور نمايد.

ماده ۹) مدير عامل و حداقل يك عضو هيئت مديره نماينده حقوقي، علاوه بر شرايط مندرج در ماده ۴ اين آيين نامه بايد واجد يكي از شرايط زير باشند:
۹-۱) داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشتة بيمه و يا ساير رشته‌ها با گرايش بيمه و دو سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي در نمايندگي بيمه، يا كارگزاري بيمه، يا ارزيابي خسارت بيمه اي، يا شركت بيمه و يا بيمه مركزي ايران.
۹-۲) داشتن حداقل مدرك كارشناسي در ساير رشته ها و سه سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي در نمايندگي بيمه، يا كارگزاري بيمه، يا ارزيابي خسارت بيمه اي، يا شركت هاي بيمه و يا بيمه مركزي ايران.
تبصره: در صورتي كه مدرك تحصيلي مدير عامل و عضو بيمه اي هيئت مديره در نمايندگي‌هاي حقوقي ثبت شده قبل از ابلاغ اين آيين نامه، ديپلم يا كارداني بوده باشد به ترتيب، چهار سال و دو سال به سابقة كار مندرج در اين بند اضافه مي‌شود.

ماده ۱۰) نماينده حقيقي و مدير عامل، اعضاي هيئت مديره و سهامداران نمايندگي حقوقي نمي توانند در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي شاغل باشند يا به عنوان نماينده ديگري يا كارگزار حقيقي فعاليت كنند. علاوه بر اين، اشخاص مذكور نمي توانند در شركت‌هاي بيمه غيردولتي و ساير نمايندگي ها يا كارگزاري‌هاي حقوقي بيمه شاغل بوده و يا بيش از ۱۰ درصد، سهام داشته باشند.
تبصره: مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و كاركنان شاغل ( اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي) شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي ايران، نمي توانند به عنوان نماينده حقيقي فعاليت نمايند و يا در نمايندگي‌هاي حقوقي، سمت يا سهم داشته باشند.

ماده ۱۱) نمايندگي حقوقي با موافقت قبلي شركت بيمه طرف قرارداد و اجازه بيمه مركزي مي تواند دفتر فرعي داير نمايد، مشروط بر آن كه مسئول دفتر فرعي، شرايط نماينده حقيقي را داشته باشد.

شرایط پذیرش نمایندگی بیمه :

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲- اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور.
۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۴- داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( برای آقایان )
۵- نداشتن اشتغال به کار در وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و غیر دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی.
۶- داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کار مفید بیمه ای مورد تایید به شرح زیر :
۱-۶) کارشناسی در رشته بیمه (و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه ای.
۲-۶) کارشناسی در رشته های مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق) با یک سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی.
۳-۶) کارشناسی در سایر رشته با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی.
۴-۶) دیپلم و یا فوق دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی.

مدارک مورد نیاز برای پذیرش نمایندگی بیمه :

1- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
2- اصل گواهی سابقه کار بیمه ای

3- تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی ۵- چهارقطعه عکس ۴×۳

4- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم آقایان
5- تکمیل فرم درخواست نمایندگی

 

نظرات 4

مهمان - رقیه زمانی روی جمعه, 03 دی 1395 19:23

سلام و خسته نباشید , برای ثبت شرکت نمایندگی بیمه چقدر باید سرمایه داشته باشیم؟

سلام و خسته نباشید , برای ثبت شرکت نمایندگی بیمه چقدر باید سرمایه داشته باشیم؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 03 دی 1395 19:24

سلام , باید حداقل 500 میلیون ریال سرمایه داشته باشید.

سلام , باید حداقل 500 میلیون ریال سرمایه داشته باشید.
مهمان - مصطفی نوروزی روی شنبه, 06 آذر 1395 17:18

سلام علیکم , شرایط ثبت نمایندگی بیمه چیست؟

سلام علیکم , شرایط ثبت نمایندگی بیمه چیست؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 06 آذر 1395 17:19

سلام , شرایط ثبت شرکت نمایندگی بیمه به شرح زیر است:
1. تشكيل نمايندگي حقوقي به شكل شركت سهامي خاص با مسئوليت تضامني يا شركت تعاوني
2. تأييد اساسنامه نمايندگي توسط شركت بيمه
3. انحصار فعاليت به نمايندگي بيمه
4.وجود حداقل سه عضو هيئت مديره
5. داشتن حداقل ۵۰۰ ميليون ريال سرمايه
6. ارائه گواهي نامه بانك حاكي از تأديه قسمت نقدي سرمايه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد كل سرمايه نماينده حقوقي
7. صورت كامل اسامي سهامداران، مديران و ميزان سهام هر يك از آنها
8. گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مديران
9. داشتن مدير عامل و عضو بيمه اي هيئت مديره طبق شرايط مندرج در ماده ۹ اين آيين‌نامه
10. صورت جلسات مجمع عمومي مؤسس و هيئت مديره

سلام , شرایط ثبت شرکت نمایندگی بیمه به شرح زیر است: 1. تشكيل نمايندگي حقوقي به شكل شركت سهامي خاص با مسئوليت تضامني يا شركت تعاوني 2. تأييد اساسنامه نمايندگي توسط شركت بيمه 3. انحصار فعاليت به نمايندگي بيمه 4.وجود حداقل سه عضو هيئت مديره 5. داشتن حداقل ۵۰۰ ميليون ريال سرمايه 6. ارائه گواهي نامه بانك حاكي از تأديه قسمت نقدي سرمايه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد كل سرمايه نماينده حقوقي 7. صورت كامل اسامي سهامداران، مديران و ميزان سهام هر يك از آنها 8. گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مديران 9. داشتن مدير عامل و عضو بيمه اي هيئت مديره طبق شرايط مندرج در ماده ۹ اين آيين‌نامه 10. صورت جلسات مجمع عمومي مؤسس و هيئت مديره
مهمان
شنبه, 28 مهر 1397

کد امنیتی تصویر