ثبت شرکتهای سهامی خاص و آنچه باید بدانید

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. شرکت های سهامی خاص شرکت‌هایی هستند که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصرا بوسیله سهامداران تأمین می شود. در این شرکت ها، هر سهامدار طبق ماده 33 اساسنامه می بایست حداقل یک سهم را دارا باشد (در ضمن بازرسین نیز می توانند جزو سهامداران باشند). در ابتدای ثبت شرکت سهامی خاص می بایست 35 درصد از سرمایه اولیه به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز گردد و تا زمان به ثبت رسیدن آن در حساب بلوکه شود. اداره و ثبت شرکت سهامی خاص توسط تعدادی از سهامداران صورت می‌گیرد که جزء اعضاء تصمیم گیرنده و اجرایی شرکت می باشند که به آن ها هیئت مدیره گفته می شود. معمولا این انتخاب تمامی سهامداران نیست و بعد از این مرحله و انتخاب، سهامداران اجازه دخالت در امور اداری شرکت را ندارند. شرکت سهامی خاص می تواند در مناقصات و مزایدات شرکت نماید. در نتیجه برای افرادی که شرکت در مناقصات برای  آنها دارای اهمیت بالایی است، ثبت این نوع شرکت مناسب تر است. سهام شرکت های سهامی خاص در اختیار عموم نیست و تعداد محدودی از افراد دارای سهام در این شرکتها هستند. در شرکتهای سهامی خاص هیئت مدیره و بازرسین توسط سهامداران انتخاب شده و هیئت مدیره منتخب، می بایست حتما حداقل یک سهم از سهام شرکت را داشته باشند و فقط و فقط مدیرعامل می تواند خارج از سهامداران انتخاب گردد. هیئت مدیره می بایست هر دو سال یکبار توسط صورتجلسات عادی سالیانه یا عادی و یا عادی بطور فوق العاده تمدید و یا تغییر یابند و بازرسین نیز بعد از هر سال مالی تمدید و یا تعویض گردند (انتخاب مجدد هئیت مدیره و بازرسین برای چند دوره متوالی بلامانع است). شرکت های سهامی خاص جزء شرکت هایی با ماهیت تجاری می باشند حتی اگر موضوع فعالیت شرکت غیرتجاری باشد، این نوع شرکت ها با حداقل 5 عضو تشکیل می شوند، 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس که یکی بازرس اصلی و دیگری بازرس علی البدل است. موضوع فعالیت این شرکتها محدودیت خاصی ندارد و در همه زمینه های مجاز می توانند فعالیت کنند. در این شرکتها باید هیئت مدیره خود را هر 2 سال یکبار و بازرس ها، خود را هر سال تمدید کنند.

شرکت های سهامی به دو دسته تقسیم می شود:

1- شرکت های سهامی خاص: شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصرا توسط مؤسسین تأمین می گردد، شرکت های سهامی خاص نامیده می شوند (ماده 4 ل.ا.ق.ت). حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداقل سرمایه در زمان تأسیس 1000000 ریال می باشد و سرمایه شرکت به سهام مساوی تقسیم می گردد، در خصوص حداقل تعداد اعضاء هیئت مدیره مقرراتی وضع نگردیده است. بر طبق نظریه حقوقی شماره 5156 /7 مورخ 13/7/1367 تعداد اعضای هیئت مدیره نمی تواند کمتر از 3 نفر باشد. در شرکت های سهامی خاص 4 تا 8 برابر سرمایه تشکیل شرکت به افراد وام و تسهیلات تعلق گرفته و تمامی شرکت های دولتی مایلند که با شرکت های سهامی خاص وارد مزایدات و مناقصات شوند. در مرحله اول باید 35 درصد سرمایه این شرکت به حساب بانکی شرکت ریخته شده و تا زمان اتمام تمامی مراحل ثبتی آن، این مبلغ دست نخورده باقی بماند.
2- شرکت های سهامی عام: این نوع سهام با حداقل 5000000 ریال به ثبت رسیده و قسمتی از سرمایه خود را با فروش اوراق به مردم تامین می کنند و مراحل اداری و ثبتی آن بسیار پیچیده و دشوار است.

نکته: از لحاظ نوع مالکیت سهام به دو دسته سهام با نام و سهام بی نام تقسیم می شود که برای نقل و انتقال هر دو نوع این سهام می بایست مفاصا حساب از دارایی مربوط به شرکت اخذ گردد.

نکاتی درباره ثبت شرکت سهامی:

1) حداقل اعضای تشکیل دهنده این شرکت باید 5 نفر باشند که 3 سهام دار که با توجه به سرمایه شرکت میزان سهام هرکس باید مشخص شود و دو بازرس، که به صورت بازرس اصلی و علی البدل تقسیم می شوند.
2) اعضای هیات مدیره و کسانی که حق امضا دارند باید مشخص شوند که اعضای هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه باشند و یا حتی ورشکسته شده باشند.
3) در قرار داد، میزان سهام هرکس مشخص می شود که مدیر باید دارای یک سقف مشخصی از سهام در اساسنامه باشد که اگر میزان مشخص شده در اساسنامه را نداشته باشد تا یک ماه فرصت رسیدن به آن میزان را دارد در غیر صورت از سمت خود برکنار می شود.
4) دو نفر از افراد که به بازرس اصلی و علی البدل تقسیم می شوند الف) نباید با اعضای هیئت مدیره نسبتی داشته باشند، ب) دارای سوء پیشیه نباشند، ج) قبلا ورشکسته نشده باشند،
5) مدیر و مدیرعامل نمی توانند سمت بازرسین را بر عهده بگیرند.

2 مسئله مهم در مورد ثبت شرکت سهامی خاص:

برای ثبت شرکت تمامی مراحل و شرایط ثبت به طور کامل انجام می گیرد. توجه به مسائلی که بعد از ثبت ممکن است اتفاق بیافتد بسیار حائز اهمیت است، به همین دلیل به دو نکته مهم در مورد ثبت شرکت های سهامی خاص که بعد از ثبت بیشتر مورد توجه قرارمی گیرد اشاره می شود:
1- آدرس دفتر مرکزی:
هنگام ثبت شرکت، آدرس که در روزنامه رسمی تاسیس شرکت نیز قید می گردد از چند جهت دارای اهمیت است که به :دو نکته مهم آن اشاره می نماییم
الف) آدرس شرکت بعد از به ثبت رسیدن آن و در زمان تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی لازم است، زیرا در زمان تشکیل پرونده مالیاتی ارائه اجاره نامه رسمی از آدرس شرکت و یا سند رسمی ضروری می باشد. هم چنین یکی دیگر از مدارک مهم جهت اخذ کد اقتصادی، ارائه قبض تلفن حاوی آدرس و کدپستی شرکت و تاییدیه کد پستی از اداره پست می باشد.
ب) برای اخذ پلمپ دفاتر تجاری، بایستی (به سامانه ای شدن اخذ پلمپ دفاتر در تهران) از طریق سامانه اداره ثبت شرکتها، نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام شده و پس از اخذ اظهارنامه از سایت به اداره ثبت شرکتها ارسال شود.
نکته: هنگام ثبت نام برای اخذ پلمپ دفاتر تجاری آدرسی که در آخرین روزنامه رسمی شرکت قید شده در سامانه قید می گردد و دفاتر به همان آدرس ارسال می گردد به همین دلیل شرکتهایی که آدرس دفتر مرکزی آنها سوری می باشد نمی توانند نسبت به اخذ این دفاتر اقدام نمایند.
2- سهامداران شرکت سهامی خاص:
جابجایی سهامداران و یا ورود و خروج سهامداران تنها به وسیله صورتجلسه نقل و انتقال سهام امکان پذیر است و این صورتجلسه به ثبت نخواهد رسید مگر اینکه ابتدا مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از دارایی مربوطه اخذ گردد.
نکته 1: اخذ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام منوط به دارا بودن کد اقتصادی شرکت می باشد و شرکتهایی که کد اقتصادی ندارند نمی توانند سهامداری را وارد و یا خارج نمایند این در حالی است که در شرکتهای با مسئولیت محدود و موسسات غیرتجاری ورود و خروج شریک نیازی به ارائه مفاصا حساب نخواهد داشت.
نکته 2: نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص در روزنامه رسمی کشور درج نمی گردد و جزء آیین نامه های داخلی شرکتها می باشد در نتیجه آگاهی از لیست دقیق سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا تنظیم هرگونه صورتجلسه اعم از تغییرات، تمدید و یا هر نوع صورتجلسه قابل ثبت دیگر نیاز به ارائه لیست سهامداران شرکت خواهد داشت.
نکته 3: در صورتی که آخرین لیست سهامداران شرکت مفقود و یا معدوم گردد لازم است یکی از سهامداران شرکت به شورای حل اختلاف مراجعه نموده و با درخواست لیست سهامداران شرکت، این لیست را از اداره ثبت شرکتها اخذ نماید.

ننقش بازرسین در شرکت سهامی خاص:

شرکت سهامی خاص، از یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل تشکیل شده است. بازرس با توجه به اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی موظف است بطور مستمر در تصمیمات مدیران نظارت و نقطه نظرات خود را در قالب گزارش مکتوب سالیانه تهیه و تنظیم کند و به مجمع عمومی ارائه دهد، در نتیجه بازرس می تواند به تمامی اسناد، مدارک، دفاتر و حساب های شرکت دسترسی داشته باشد. همچنین از درستی و نادرستی گزارش و اطلاعاتی که هیئت مدیره در اختیار مجمع عمومی قرار می دهند مطمئن شود و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، اطلاعات صحیح را کسب و به مجمع گزارش و اطلاع دهد.
نقش بازرس علی البدل
بازرس علی البدل، بازرس جایگزین است و در صورتی که بازرس اصلی فوت، استعفا و یا سلب شرایط شود، وظایف بازرس اصلی را بازرس علی البدل انجام می دهد.

مدارک و مستندات جهت ثبت تأسیس شرکتهای سهامی خاص:

1- دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده با امضاء مؤسسین (امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ سهام داران)
2- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده با امضاء مؤسسین (امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ سهام‌ داران)
3- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% سرمایه) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط (در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد)
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران، مدیران و بازرسان (با توجه به راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت ها و ارائه خدمات الکترونیکی هویت سنجی اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت آزمایشی صورت می پذیرد).
7- گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان
8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین با امضاء مؤسسین
9- دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره با امضاء تمامی اعضای هیئت مدیره
10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد).
11- اشخاص خارجی با ارائه پاسپورت و ترجمه آن می توانند اقدام به ثبت شرکت کنند.

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 42

مهمان - پدرام روی چهارشنبه, 11 مرداد 1396 16:49

سلام
چگونه ميتوان شركت تبليغاتى را در غالب شركت سهامى خاص تبت كرد؟

سلام چگونه ميتوان شركت تبليغاتى را در غالب شركت سهامى خاص تبت كرد؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 27 آبان 1396 11:19

با سلام
دوست عزیز، شرکت های سهامی خاص صرف نظر ار نوع فعالیتشان در غالب شرکت های تجاری ثبت می شوند.

با سلام دوست عزیز، شرکت های سهامی خاص صرف نظر ار نوع فعالیتشان در غالب شرکت های تجاری ثبت می شوند.
مهمان - محمود روی شنبه, 18 دی 1395 20:23

با سلام , آیا در یه شرکت بامسولیت محدود میشود فعالیت درزمینه فروش محصولات کامپیوتری وموبایل کار کزد و نیاز به مجوز دارد؟

با سلام , آیا در یه شرکت بامسولیت محدود میشود فعالیت درزمینه فروش محصولات کامپیوتری وموبایل کار کزد و نیاز به مجوز دارد؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 18 دی 1395 20:23

سلام , بله امکان ثبت این شرکت مباشد و مشکلی پیش نمی آید.

سلام , بله امکان ثبت این شرکت مباشد و مشکلی پیش نمی آید.
مهمان - نوروزی روی سه شنبه, 14 دی 1395 02:56

سلام و خسته نباشید
آیا در کرج میشود موسسه ثبت کرد؟

سلام و خسته نباشید آیا در کرج میشود موسسه ثبت کرد؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 14 دی 1395 02:56

سلام و احترام
بله امکان ثبت موسسه در شهر کرج ممکن میباشد .
انواع ثبت شرکتها عبارتند از:
1- ثبت شرکت با مسئولیت محدود
2- ثبت شرکت سهامی خاص
3- ثبت شرکت تعاونی
4- ثبت موسسه
5- ثبت شرکت تضامنی
6- ثبت شرکت نسبی
7- ثبت شرکت مختلط سهامی
8- ثبت شرکت مختلط غیر سهامی
9- ثبت شرکت سهامی عام
این 9 نوع شرکت که نام آنها به کرات در مطالب دیگر سایت قید شده است انواع شرکتهای قابل ثبت در اداره ثبت شرکتها چه در کرج و چه در دیگر واحدهای ثبتی می باشند.
برای راهنمایی هر چه بیشتر میتوانید با کارشناسان ثبت شرکت هما تماس حاصل بفرمایید.

سلام و احترام بله امکان ثبت موسسه در شهر کرج ممکن میباشد . انواع ثبت شرکتها عبارتند از: 1- ثبت شرکت با مسئولیت محدود 2- ثبت شرکت سهامی خاص 3- ثبت شرکت تعاونی 4- ثبت موسسه 5- ثبت شرکت تضامنی 6- ثبت شرکت نسبی 7- ثبت شرکت مختلط سهامی 8- ثبت شرکت مختلط غیر سهامی 9- ثبت شرکت سهامی عام این 9 نوع شرکت که نام آنها به کرات در مطالب دیگر سایت قید شده است انواع شرکتهای قابل ثبت در اداره ثبت شرکتها چه در کرج و چه در دیگر واحدهای ثبتی می باشند. برای راهنمایی هر چه بیشتر میتوانید با کارشناسان ثبت شرکت هما تماس حاصل بفرمایید.
مهمان - پارسا روی چهارشنبه, 08 دی 1395 21:54

سلام و خسته نباشید , آیا کسی که سوء پیشینه داره نمیتواند شرکت به ثبت برساند؟

سلام و خسته نباشید , آیا کسی که سوء پیشینه داره نمیتواند شرکت به ثبت برساند؟
اپراتور ثبت هما روی چهارشنبه, 08 دی 1395 21:55

سلام دوست عزیز, دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی برای ثبت شرکت نیست فقط نمیتوانند جزو هیئت مدیره , مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.

سلام دوست عزیز, دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی برای ثبت شرکت نیست فقط نمیتوانند جزو هیئت مدیره , مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.
مهمان - یوسف روی یکشنبه, 05 دی 1395 18:37

سلام وخسته نباشید , در زمان ثبت شرکت آیا تعداد سهامداران در روزناکه رسمی قید میگردد؟

سلام وخسته نباشید , در زمان ثبت شرکت آیا تعداد سهامداران در روزناکه رسمی قید میگردد؟
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 05 دی 1395 18:37

سلام, در زمان ثبت شرکت تعداد سهامداران و سهام هریک از آنها تنها در اظهارنامه شرکت قید می گردد و در اساسنامه و حتی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت نامی از تعداد سهام هریک از سهامداران برده نمی شود .

سلام, در زمان ثبت شرکت تعداد سهامداران و سهام هریک از آنها تنها در اظهارنامه شرکت قید می گردد و در اساسنامه و حتی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت نامی از تعداد سهام هریک از سهامداران برده نمی شود .
مهمان - مصطفی روی شنبه, 04 دی 1395 15:07

سلام وخسته نباشید , منظور از علامت جمعی چیست؟

سلام وخسته نباشید , منظور از علامت جمعی چیست؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 04 دی 1395 15:07

سلام , علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.

سلام , علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.
مهمان - لیلا روی سه شنبه, 30 آذر 1395 00:21

سلام و خسته نباشید ,اهمیت تاریخ تقاضای ثبت برند چیست؟

سلام و خسته نباشید ,اهمیت تاریخ تقاضای ثبت برند چیست؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 30 آذر 1395 00:21

سلام, برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است. اگر یک علامت تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجعیت داشته باشد اجازه ی به ثبت رساندن آن را دارد.

سلام, برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است. اگر یک علامت تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجعیت داشته باشد اجازه ی به ثبت رساندن آن را دارد.
مهمان - فرهاد اسدی روی سه شنبه, 23 آذر 1395 21:12

سلام و خسته نباشیدء روزنامه رسمی شرکت کی آماده دریافت میشود؟

سلام و خسته نباشیدء روزنامه رسمی شرکت کی آماده دریافت میشود؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 23 آذر 1395 21:14

سلام ء پس از تحویل مدارک شرکت به موکل به مدت 7 روزکاری روزنامه رسمی شرکتتان روی سایت روزنامه رسمی کشور آماده دریافت هست .

سلام ء پس از تحویل مدارک شرکت به موکل به مدت 7 روزکاری روزنامه رسمی شرکتتان روی سایت روزنامه رسمی کشور آماده دریافت هست .
مهمان - محمد ارسلانی روی پنج شنبه, 18 آذر 1395 20:20

سلام و خسته نباشید , مدارک مورد نیاز برای ثبت تعاونی چیست؟

سلام و خسته نباشید , مدارک مورد نیاز برای ثبت تعاونی چیست؟
اپراتور ثبت هما روی پنج شنبه, 18 آذر 1395 20:21

سلام , مدارک مورد نیاز ثبت تعاونی عبارتند از :
1-کپی شناسنامه ی اعضاء
2-کپی کارت ملی اعضاء
3-گواهی عدم سوء پیشینه ی اعضاء
4_کارت پایان خدمت اعضاء
5-مجوز ثبت شرکت از اداره ی تعاون

سلام , مدارک مورد نیاز ثبت تعاونی عبارتند از : 1-کپی شناسنامه ی اعضاء 2-کپی کارت ملی اعضاء 3-گواهی عدم سوء پیشینه ی اعضاء 4_کارت پایان خدمت اعضاء 5-مجوز ثبت شرکت از اداره ی تعاون
مهمان - محمد سربازی روی سه شنبه, 16 آذر 1395 20:28

سلام و خسته نباشید, شرکت در کل به چه معناست؟

سلام و خسته نباشید, شرکت در کل به چه معناست؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 16 آذر 1395 20:28

سلام , همانطور که از کلمه شرکت مشخص است شرکت از شراکت ریشه می گیرد و این بدین معنی است که ثبت شرکت می بایست توسط بیش از یک نفر شریک صورت گیرد

سلام , همانطور که از کلمه شرکت مشخص است شرکت از شراکت ریشه می گیرد و این بدین معنی است که ثبت شرکت می بایست توسط بیش از یک نفر شریک صورت گیرد
مهمان - کاوه روی شنبه, 13 آذر 1395 16:06

سلام و خسته نباشید , فعالیت های مربوط به امور پولی و بانکی چیست؟و از کجا باید مجوز لازم را دریافت نماییم؟

سلام و خسته نباشید , فعالیت های مربوط به امور پولی و بانکی چیست؟و از کجا باید مجوز لازم را دریافت نماییم؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 13 آذر 1395 16:07

سلام ,
• تاسیس ، تغییرات و تصمیمات شرکت ، ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها و موسسات اعتباری ، تعاونیهای اعتباری ، صندوق قرض الحسنه ، صرافی و ...
• معاملات طلا و نقره و ارز
• ورود و صدور پول رایج ایران و ارز
• تاسیس شعب و نمایندگی بانکهای خارجی
مرجع اخذ مجوز :
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلام , • تاسیس ، تغییرات و تصمیمات شرکت ، ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها و موسسات اعتباری ، تعاونیهای اعتباری ، صندوق قرض الحسنه ، صرافی و ... • معاملات طلا و نقره و ارز • ورود و صدور پول رایج ایران و ارز • تاسیس شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مرجع اخذ مجوز : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مهمان - نادر علوی روی پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:43

سلام . خسته نباشید , در شرکتهای سهامی خاص اساسنامه شمال جند ماده و تبصره است؟

سلام . خسته نباشید , در شرکتهای سهامی خاص اساسنامه شمال جند ماده و تبصره است؟
اپراتور ثبت هما روی پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:43

سلام , در شرکتهای سهامی خاص اساسنامه شامل 64 ماده و 11 تبصره می باشد.

سلام , در شرکتهای سهامی خاص اساسنامه شامل 64 ماده و 11 تبصره می باشد.
مهمان - پورنجف روی دوشنبه, 08 آذر 1395 09:38

سلام و احترام , برای دریافت لیست سهامداران از اداره ثبت شرکت ها چه اقداماتی باید انجام داد؟

سلام و احترام , برای دریافت لیست سهامداران از اداره ثبت شرکت ها چه اقداماتی باید انجام داد؟
اپراتور ثبت هما روی دوشنبه, 08 آذر 1395 09:38

سلام , برای اخذ لیست سهامداران از این اداره می بایست دستور قضایی آن را از شورای حل اختلاف اخذ نمود و با ارائه برگه اخذ نموده از شورای حل اختلاف به اداره ثبت شرکتها ،لیست سهامداران حال حاضر شرکت را به دست آورد.

سلام , برای اخذ لیست سهامداران از این اداره می بایست دستور قضایی آن را از شورای حل اختلاف اخذ نمود و با ارائه برگه اخذ نموده از شورای حل اختلاف به اداره ثبت شرکتها ،لیست سهامداران حال حاضر شرکت را به دست آورد.
مهمان - مرادی روی یکشنبه, 07 آذر 1395 21:27

سلام و خسته نباشید , شرکت های سهامی خاص چه زمانی میتوانند نسبت به تصویب حساب سود و زیان خود اقدام نمایند؟

سلام و خسته نباشید , شرکت های سهامی خاص چه زمانی میتوانند نسبت به تصویب حساب سود و زیان خود اقدام نمایند؟
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 07 آذر 1395 21:28

سلام , این شرکتها تنها زمانی می توانند نسبت به تصویب حساب سود و زیان خود در سال گذشته اقدام نمایند که طبق آخرین روزنامه رسمی شرکت در سال گذشته به طور رسممی دارای بازرس بوده اند و به عبارت بهتر بازرسین شرکت طبق روزنامه رسمی در سال گذشته دارای اعتبار بوده اند .

سلام , این شرکتها تنها زمانی می توانند نسبت به تصویب حساب سود و زیان خود در سال گذشته اقدام نمایند که طبق آخرین روزنامه رسمی شرکت در سال گذشته به طور رسممی دارای بازرس بوده اند و به عبارت بهتر بازرسین شرکت طبق روزنامه رسمی در سال گذشته دارای اعتبار بوده اند .
مهمان - مهرداد ترمه باف روی سه شنبه, 02 شهریور 1395 16:41

سلام . لطفا کمک کنید . محدودیت زمان دارم . و قبل از هر چیزی صمیمانه ازتون تشکر می کنم . من و همسرم یک شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود رو داریم ثبت می کنیم . بعد از بررسی این ایرادات رو گرفتن . 3- شركت تك نفره هم بايستي دو نفر سهامدار داشته باشد 4- اصلاح شركتنامه و تقاضانامه و صورتجلسه مجمع . منظور از ایتم 3 چی هست ؟ البته خانم من مدیر عامل و من فقط سهامدار هستم . یعنی ما در متن تنظیمی میتونیم ایشون رو هم به عنوان مدیر عامل معرفی کنیم و هم سهامدار ؟ آیا این درسته ؟ من فکر می کنم که در متن اساسنامه به این موضوع اشاره نکرده بودیم . در ارتباط با آیتم 4 ، میشه بگید منظورشون چی بوده ؟ به نظرتون همون ایرادی که در متن اساسنامه وجود داشته و باید اصلاح میشده ، برای ایتم 4 هم باید اعمال می شده ؟ لطفا در صورت امکان یه نمونه اساسنامه شرکت سهامی با مسیولیت محدود و دونفره یعنی کلا شامل دونفر که یک نفر همه کاره هست یعنی مدیر عامل هست رو برام بزارید
سپاس فراوان .

سلام . لطفا کمک کنید . محدودیت زمان دارم . و قبل از هر چیزی صمیمانه ازتون تشکر می کنم . من و همسرم یک شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود رو داریم ثبت می کنیم . بعد از بررسی این ایرادات رو گرفتن . 3- شركت تك نفره هم بايستي دو نفر سهامدار داشته باشد 4- اصلاح شركتنامه و تقاضانامه و صورتجلسه مجمع . منظور از ایتم 3 چی هست ؟ البته خانم من مدیر عامل و من فقط سهامدار هستم . یعنی ما در متن تنظیمی میتونیم ایشون رو هم به عنوان مدیر عامل معرفی کنیم و هم سهامدار ؟ آیا این درسته ؟ من فکر می کنم که در متن اساسنامه به این موضوع اشاره نکرده بودیم . در ارتباط با آیتم 4 ، میشه بگید منظورشون چی بوده ؟ به نظرتون همون ایرادی که در متن اساسنامه وجود داشته و باید اصلاح میشده ، برای ایتم 4 هم باید اعمال می شده ؟ لطفا در صورت امکان یه نمونه اساسنامه شرکت سهامی با مسیولیت محدود و دونفره یعنی کلا شامل دونفر که یک نفر همه کاره هست یعنی مدیر عامل هست رو برام بزارید سپاس فراوان .
ثبت شرکت هما روی پنج شنبه, 04 شهریور 1395 13:23

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
برای توضیح مورد سه بله همین طور است یک شرکت حداقل دو عضو و دوسهام دار باید حتما داشته باشد و یک شخص می تواند هم سهام دار باشد و هم مدیر عامل و با ایجاد این تغییرات تمامی مدارک شرکت شماهاهم تغییر می کند

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی برای توضیح مورد سه بله همین طور است یک شرکت حداقل دو عضو و دوسهام دار باید حتما داشته باشد و یک شخص می تواند هم سهام دار باشد و هم مدیر عامل و با ایجاد این تغییرات تمامی مدارک شرکت شماهاهم تغییر می کند
مهمان - دانیال بقیری روی شنبه, 12 دی 1394 09:05

در شرکت سهامی خاص در زمانی که بعد از دو سال اعضا هیئت مدیره تمدید شدند با اینکه هیچ تغییری انجام نگرفته آیا نیازی به این می باشد که کار آگهی روزنامه رسمی بشود؟؟

در شرکت سهامی خاص در زمانی که بعد از دو سال اعضا هیئت مدیره تمدید شدند با اینکه هیچ تغییری انجام نگرفته آیا نیازی به این می باشد که کار آگهی روزنامه رسمی بشود؟؟
ثبت شرکت هما روی شنبه, 12 دی 1394 13:43

بله حتما باید آگهی روزنامه بشود و به عنوان آخرین تغییرات هر شرکت داشته باشید حتی اگر فقط هیئت مدیره تمدید شده باشند در غیر این صورت در سایت اداره ثبت نمی توانید هیچ تغییرات دیگری انجام شود.

بله حتما باید آگهی روزنامه بشود و به عنوان آخرین تغییرات هر شرکت داشته باشید حتی اگر فقط هیئت مدیره تمدید شده باشند در غیر این صورت در سایت اداره ثبت نمی توانید هیچ تغییرات دیگری انجام شود.
مهمان - سید رضا میمنصور روی دوشنبه, 07 دی 1394 09:11

سلام من دراستان ارومیه هستم ودرسال 89 یک شرکت درقالب سهامی خاص ثبت کردم واین شرکت فقط به مدت 2سال فعالیت داشته واکنون میخوام هم موضوع فعالیت شرکت وهم اعضا را تغییردهم ایا با توجه به اینکه الان شرکت فعالیت نداره امکانش هست؟

سلام من دراستان ارومیه هستم ودرسال 89 یک شرکت درقالب سهامی خاص ثبت کردم واین شرکت فقط به مدت 2سال فعالیت داشته واکنون میخوام هم موضوع فعالیت شرکت وهم اعضا را تغییردهم ایا با توجه به اینکه الان شرکت فعالیت نداره امکانش هست؟
مهمان - فریبا دهکردی روی دوشنبه, 30 آذر 1394 09:00

سلام،آیا به بازرسین هم می توان سهام داد در شرکت یا محدودیت خاصی برای این موضوع هست ؟؟

سلام،آیا به بازرسین هم می توان سهام داد در شرکت یا محدودیت خاصی برای این موضوع هست ؟؟
ثبت شرکت هما روی دوشنبه, 30 آذر 1394 09:28

سلام ،بله به بازرسین هم میشود سهم داد و محدودیتی وجود ندارد.

سلام ،بله به بازرسین هم میشود سهم داد و محدودیتی وجود ندارد.
مهمان - فرزانه روی سه شنبه, 24 آذر 1394 11:43

سلام برای ثبت شرکت سهامی خاص آیا تعداد سهام حتما باید بین شرکا برابر باشد ؟

سلام برای ثبت شرکت سهامی خاص آیا تعداد سهام حتما باید بین شرکا برابر باشد ؟
ثبت شرکت هما روی سه شنبه, 24 آذر 1394 15:13

نه نیازی نمیباشد که تمامی سهامداران به یک اندازه سهم داشته باشند ولی لازم به ذکر است که گفته شود هر سهامدار حتما باید حداقل یک سهم داشته باشد .

نه نیازی نمیباشد که تمامی سهامداران به یک اندازه سهم داشته باشند ولی لازم به ذکر است که گفته شود هر سهامدار حتما باید حداقل یک سهم داشته باشد .
مهمان - شاهین روی یکشنبه, 22 آذر 1394 09:54

با سلام ، میخواستم بدونم در کدام قسمت از اظهارنامه شرکت سهامی خاص باید سهم هر کسی مشخص شود ؟؟

با سلام ، میخواستم بدونم در کدام قسمت از اظهارنامه شرکت سهامی خاص باید سهم هر کسی مشخص شود ؟؟
ثبت شرکت هما روی یکشنبه, 22 آذر 1394 13:42

با سلام خدمت شما دوست عزیز ،در اظهارنامه سهامی خاص در قسمت 3 اظهارنامه فقط سهام کل شرکت باید مشخص شود( یعنی سرمایه اولیه شرکت ) در صورتجلسه سهامی خاص باید میزان سهم هر شخص مشخص گردد.

با سلام خدمت شما دوست عزیز ،در اظهارنامه سهامی خاص در قسمت 3 اظهارنامه فقط سهام کل شرکت باید مشخص شود( یعنی سرمایه اولیه شرکت ) در صورتجلسه سهامی خاص باید میزان سهم هر شخص مشخص گردد.
ثبت شرکت هما روی یکشنبه, 22 آذر 1394 13:39

با سلام خدمت شما دوست عزیز ،در اظهارنامه سهامی خاص در قسمت 3 اظهارنامه فقط سهام کل شرکت باید مشخص شود( یعنی سرمایه اولیه شرکت ) در صورتجلسه سهامی خاص باید بید میزان سهم هر فرد و مبلغ آن قید گردد.

با سلام خدمت شما دوست عزیز ،در اظهارنامه سهامی خاص در قسمت 3 اظهارنامه فقط سهام کل شرکت باید مشخص شود( یعنی سرمایه اولیه شرکت ) در صورتجلسه سهامی خاص باید بید میزان سهم هر فرد و مبلغ آن قید گردد.
مهمان - سحر روی یکشنبه, 15 آذر 1394 10:24

سلام اگر بازرسین از اقوام سهامداران باشد ولی نام فامیل آنها یکی نباشد می تواند به عنوان بازرس معرفی گردد ؟؟؟

سلام اگر بازرسین از اقوام سهامداران باشد ولی نام فامیل آنها یکی نباشد می تواند به عنوان بازرس معرفی گردد ؟؟؟
ثبت شرکت هما روی یکشنبه, 15 آذر 1394 11:01

بله امکان این می باشد که اینکار رو انجام دادو به عنوان بازرس معرفی گردند

بله امکان این می باشد که اینکار رو انجام دادو به عنوان بازرس معرفی گردند
مهمان
شنبه, 28 مهر 1397

کد امنیتی تصویر