صورتجلسه انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص


برای تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید حتما فرم و ماده های لایحه در قانون اداره ثبت شرکت به صورت دقیق قید گردد و تمام اطلاعات سهامداران به صورت کامل در فرم تنظیم شده و طبق دستورالعمل برای اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
نمونه صورتجلسه :
نام شرکت :................................
شماره ثبت شرکت : .........................................
شناسه ملی : ..................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ............................ سهامی خاص ثبت شده به شماره .............. در تاریخ ..................... ساعت ...................... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف : در اجرای مفاد 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت :
1 – خانم / آقای ............................ به سمت رئیس جلسه
2 – خانم / آقای ......................... به سمت ناظر جلسه
3 – خانم / آقای ...........................به سمت ناظر جلسه
4 – خانم / آقای ........................... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب : دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و انتقال سهام ،مجمع موافقت و تصویب نمود که :
خانم/ آقای .........................با واگذاری ..............................سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای ...............فرزند .............. به شماره شناسنامه ......................... کد ملی ......................... متولد ............... صادره از ..................ساکن ......................... خیابان ................ کوچه ............. پلاک ....................... کد پستی ........................ از شرکت خارج شد .
و یا :
خانم / آقای ................ با واگذاری ................. سهم به خانم /آقای ................فرزند ..................به شماره شناسنامه ...................کد ملی ..........................متولد .................. صادره از ........................ ساکن ....................خیابان ..................کوچه .......................... پلاک ............ کد پستی ..................... تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد .
امضاء هیات رئیسه :
رئیس جلسه :...................... ناظر جلسه :...................... ناظر جلسه :......................... منشی جلسه :................
امضاء خریدار امضاء فروشنده

sabte-sherkat-b-3.jpg

توضیحات :
1 – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه نسخ و صفحات آن به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده برسد.
2 – یک نسخه از صورتجلسه مذکور تحویل دارایی مرببوطه برای محاسبه و تعیین مالیات بر نقل و انتقال شود و پس از واریز مالیات برگ مفاصا حساب مالیات بر نق و انتقال بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
3 – در صورتی که اجازه نقل و انتقال وفق اساسنامه شرکت جزء وظایف هیات مدیره شرکت باشد هیات مدیره با استفاده از نمونه صرتجلسه ضمیمه نسبت به تشکیل جلسه و تنظیمصورتجلسه اعلام و موافقت اقدام نماید.
4 – یک نسخه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل از سهامداران جدید بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
5 – در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99 ) الزامی است.
6 – در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود .
7 – نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
8 – لیست سهامداران قبلو پس از نقل و انتقال
9 – متعدهای حقوقی : کارت ملی نمایندگان برابر اصل و آخرین روزنامه رسمی و شناسه ملی افراد
گرچه موضوع اصلی ما در این مقاله صورتجلسه است، با این حال ضروری است تا مختصری از سنت فکری سواد بحث کنیم و بفهمیم که چگونه مفاهیم با هم در ارتباط هستند. در گذشته، سواد به توانایی خواندن و فهمیدن معانی مکتوبات و کلمات چاپی درک می‌ شد. در یک تعریف وسیع ‌تر، سواد شامل مهارت ‌های تولید متون، گاهی حتی مهارت ‌های حسابی و دانش فرهنگی می ‌شد. با گسترش مفهوم سواد، معانی سنتی موضوع خواندن نیز تغییر کرده است. در کاربرد روزانه، مفهوم متن به متون نوشتاری، دلالت بر مطالب عینی، نظیر جوهر بر روی صفحه یک کتاب یا مجله اشاره می کند. مفهوم متون نوشتاری سواد گسترش یافته و شامل اشکال دیگری از ارتباطات می شود، هم گام با آن مفهوم متن نیز تغییر کرده است. در تحلیل نشانه شناختی معانی، متن اشاره به مطالب عینی می کند که می توان آن را به هر شکلی و با هر رسانه ای بیان کرد.
جامعه رسانه ای یک تکثر و تنوع پویایی از اشکال ارتباطات به نظر می رسد و سواد دیگر صرفاً به مهارت های تفسیر ارتباطات نوشتاری اشاره نمی کند. سواد رسانه ای به توانایی خواندن و تحلیل انتقادی اشکال و معانی مختلف بازنمایی رسانه اشاره می کند. توسعه سواد رسانه ای شخصی با واقع انگاشتن این موضوع شروع می شود که ما در زندگی روزمره هزاران پیام دریافت می کنیم که می تواند بر عقاید، نگرش، ارزش و رفتار ما تاثیر بگذارد. تبلیغات معنای فرهنگی زیادی دارد. از یک سو آن واقعیت پیرامون ما را بازنمایی می‌کند و از سوی دیگر شیوه برداشت مردم از واقعیت را تغییر می‌ دهد.
به همین منظور با برداشت صحیح از تبلیغات و در نظر گرفتن خواسته های خوذد میتوانیم بهترین مسیر را انتخواب نمایئم .
در این میان نیز اگر مطالب و مقالات و انجام کارهای موسسه بین الملل تدبیر اندیشان هما مورد قبول قرار گرفته است می توانید با مشاورین ما در موسسسه تماس حاصل فرمائید .
شماره های تماس :44979434 خط ویژه
09128963121
09120219377



 

نظرات 6

مهمان - عباسی روی سه شنبه, 04 مهر 1396 08:53

سلام
آیا صورتجاسه انتقال سهام دراداره ثبت شرکتها آگهی میشود

سلام آیا صورتجاسه انتقال سهام دراداره ثبت شرکتها آگهی میشود
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 23 آبان 1396 12:30

با سلام
بله

با سلام بله
مهمان - امین روی سه شنبه, 07 دی 1395 21:14

سلام و خسته نباشید , در صورتی که اجازه نقل و انتقال وفق اساسنامه شرکت جزء وظایف هیات مدیره شرکت باشد , هیات مدیره باید چه کار کند؟

سلام و خسته نباشید , در صورتی که اجازه نقل و انتقال وفق اساسنامه شرکت جزء وظایف هیات مدیره شرکت باشد , هیات مدیره باید چه کار کند؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 07 دی 1395 21:14

سلام دوست عزیز, باید هیات مدیره با استفاده از نمونه صرتجلسه ضمیمه نسبت به تشکیل جلسه و تنظیمصورتجلسه اعلام و موافقت اقدام نماید.

سلام دوست عزیز, باید هیات مدیره با استفاده از نمونه صرتجلسه ضمیمه نسبت به تشکیل جلسه و تنظیمصورتجلسه اعلام و موافقت اقدام نماید.
مهمان - شبنم قلی پور روی چهارشنبه, 10 آذر 1395 10:55

سلام و خسته نباشید, وظیفه هیات مدیره در صورتی که اجازه نقل و انتقال وفق اساسنامه شرکت جزء وظایف هیات مدیره شرکت باشد چیست؟

سلام و خسته نباشید, وظیفه هیات مدیره در صورتی که اجازه نقل و انتقال وفق اساسنامه شرکت جزء وظایف هیات مدیره شرکت باشد چیست؟
اپراتور ثبت هما روی چهارشنبه, 10 آذر 1395 10:56

سلام , هیات مدیره با استفاده از نمونه صرتجلسه ضمیمه نسبت به تشکیل جلسه و تنظیمصورتجلسه اعلام و موافقت اقدام نماید.

سلام , هیات مدیره با استفاده از نمونه صرتجلسه ضمیمه نسبت به تشکیل جلسه و تنظیمصورتجلسه اعلام و موافقت اقدام نماید.
مهمان
شنبه, 31 شهریور 1397

کد امنیتی تصویر