صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین روزانه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص
برای ثبت هر صورتجلسه فرمت و قانون خاصی برای تهیه و تنظیم صورتجلسه وجود دارد که در مقالات مختلف توضیحات کامل قرار دادیم که شما عزیزان می توانید از این فرمها برای تنظیم صورتجلسات خود استفاده نمائید.
نام شرکت :...........................
شماره ثبت شرکت :................. شناسه ملی : ...................................
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (یاعادی فوق العاده ) شرکت ................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ................ در تاریخ ...................... ساعت .................. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود ) تشکیل گردید
الف : در اجرای ماده101 لایحه اصلاحی قانون تجارت :
1 – خانم /آقای ........................ به سمت رئیس جلسه
2 – خانم / آقای .........................به سمت ناظر جلسه
3 – خانم / آقای ....................... به سمت ناظر جلسه
4 – خانم / آقای ....................... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند
ب : در خصوص دستور جلسه :
1 – انتخاب مدیران
2 – انتخاب بازرسین
3 – اتخاب روزنامه کثیرالانتشار
4 – تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب-1 – اعضای هیات مدیره عبارتند از
خانم / آقای ................. کد ملی ......................
خانم / آقای ................. کد ملی ......................
خانم / آقای ................. کد ملی ...................... برای مدت دو سال انتخاب و به امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند . مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب-2 – با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم /آقای ..................... کد ملی .......................به سمت بازرس اصلی خانم/ آقای ....................... کد ملی ........................... به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب- 3 – روزنامه کثیرالانتشار ............................ جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .
ب – 4 – پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ................ مورد تصویب قرار گرفت .
کلیه اعضاء هیات مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیات مدیره و بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم .
امضاء هیات رئیسه : رئیس جلسه ............... ناظر جلسه ........... ناظر جلسه .............. منشی جلسه ..................
ج :به خانم / آقای .................. احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه : رئیس جلسه ................. ناظر جلسه .................... ناظر جلسه .............................. منشی جلسه
امضاء اعضای هیئت رئیسه :
1 - ...............................
2 - ................................
3 - ...............................
4 - ...........................
امضاء بازرسین : بازرس اصلی بازرس علی البدل

sabte-sherkat-b-8.jpg

تذکرات در خصوص این صورتجلسه :

1 – در صورتی که دستور جلسه برای مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آنها باشد می توانید از نمونه صورتجلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.
2 – نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در مجمع نمی باشد و تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می باشد.
3 – زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.
4 – اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید این برگها باید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
5 – چنانچه در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب 3/2 اعضای مجمع برسد.
6 – صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود
7 – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود
8 – در صورتی مه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ( ماده 99 ) الزامی است .
9 – در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل شرکتها شود
10 – نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
11 – صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
12 – کپی برابر اصل کارت ملی هیات مدیره و بازرسین
13 – اشخاص حقوقی : کپی آخرین روزنامه رسمی و شناسنامه ملی و کپی برابر اصل کارت ملی نماینده
14 – در صورت حقوقی بودن بازرسین برگ نمایندگی و معرفی شخصیت حقیقی و اعلام کد ملی فرد در معرفی نامه الزامی است .
در صورت هر گونه مشکل و یا هر نوع انجام کار ثبتی می توانید با مشاورین ثبت شرکت ژیهات تماس حاصل کنید.
شماره های تماس :

44979434 خط ویژه
09128963121
09120219377

 

برای امورات ثبتی
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

Related Posts

 

نظرات 4

مهمان - هدایتی در روز سه شنبه, 07 دی 1395 21:20

سلام و خسته نباشید, آیا در صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص باید نام سهامدارن نوشته شود؟

سلام و خسته نباشید, آیا در صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص باید نام سهامدارن نوشته شود؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز سه شنبه, 07 دی 1395 21:20

سلام دوست عزیز, بله باید نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

سلام دوست عزیز, بله باید نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
مهمان - زهرا سادات در روز چهارشنبه, 10 آذر 1395 10:59

سلام و خسته نباشید , زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه چه زمانی میباشد؟

سلام و خسته نباشید , زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه چه زمانی میباشد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز چهارشنبه, 10 آذر 1395 10:59

سلام , زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.

سلام , زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.
مهمان
سه شنبه, 02 خرداد 1396

تصوير امنيتي