صورتجلسه موسسین در ثبت شرکتهای سهامی خاص

برای ثبت صورتجلسه در شرکت سهامی خاص باید دقت عمل خاصی داشته باشیم ، همانطور که اطلاع درید شرکت سهامی خاص به شرکتی اطلاق می شود که برای ثبت آن نیاز به 3 نفر سهامدار (حداقل ) و 2 نفر بازرس دارند. سرمایه این نوع ثبت شرکت به صورت سهامی تقسیم بندی می شود و هر سهامدار طبق ماده 33 اساسنامه شرکت سهامی خاص می بایست حداقل یک سهم را دارا باشد. در ابتدای ثبت شرکت سهامی خاص می بایست 35 درصد از سرمایه اولیه اعلامی به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز گردد و تا زمان به ثبت رسیدن آن در حساب بلوکه شود ، ثبت شرکت سهامی خاص با ثبت الکترونیکی دراداره ثبت شرکتها و از طریق سامانه ثبت شرکتها انجام شده و کارشناسان ثبت شرکت هما در کمتر از 48 ساعت نام شرکت شما را به ثبت خواهند رساند ، در شرکتهای سهامی خاص هیئت مدیره و بازرسین توسط سهامداران انتخاب شده و هیئت مدیره انتخاب شده می بایست حتما حداقل یک سهم از سهام شرکت را داشته باشند و فقط و فقط مدیرعامل می تواند خارج از سهامداران انتخاب گردد. هیئت مدیره می بایست هر دو سال یکبار توسط صورتجلسات عادی سالیانه یا عادی و یا عادی بطور فوق العاده تمدید و یا تغییر یابند و بازرسین نیز بعد از هر سال مالی تمدید و یا تعویض گردند (انتخاب مجدد هئیت مدیره و بازرسین برای چند دوره متوالی بلامانع است ). شرکتهای سهامی خاص از لحاظ اعتباری از شرکتهای مسئولیت محدود معتبرتر (با هرسرمایه ای) و از لحاظ اخذ وام و تسهیلات از بانکها وموسسات مالی از امتیاز بالاتری برخوردارند. برای نقل و انتقال سهام در ثبت شرکت سهامی خاص می بایست به سازمان دارایی و امورمالیاتی مراجعه و 4 درصد از مبلغ اسمی سهام منتقل شده پرداخت گردد.
در این مقاله فرم صورتجلسه ثبت شرکتهای سهامی برای شما متقاضیان عزیز توضیح داده شده است.

بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت ......................................... سهامی خاص در ساعت .............. مورخ ............ حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت
1 - آقا/ خانم ....................... به سمت رئیس 2- آقا/ خانم ....................... به سمت ناظر
3- آقا/ خانم ....................... به سمت ناظر 4- آقا/ خانم ....................... به سمت منشی
در این قسمت منشی بازرس اصلی اصولا معرفی میگردد
جلسه انتخاب وسپس ریاست جلسه رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به موارد ذیل
1-تصویب اساسنامه
2-انتخاب اعضای هیئت مدیره
3-انتخاب بازرسان
4-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
5-تعیین سهامداران و تعداد سهام
پس از بحث و بررسی به اتفاق آرا, اتخاذ تصمیم به شرح زیر به عمل آمد
الف)اساسنامه شرکت در 63 ماده و 11 تبصره به تصویب کلیه موسسین رسید و ذیل صفحات آن امضا, شد
ب)نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره به عنوان دو سال انتخاب شدند
1 - آقا/ خانم .......................
2 - آقا/ خانم .......................
3 - آقا/ خانم .......................
4 - آقا/ خانم .......................
ج)بارعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت
آقای وحیدرضا مهین دهقان به سمت بازرس اصلی و آقای نیما شکراللهی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند وبا امضا, ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند .
امضا, هیئت رئیسه
1-رئیس......

2-ناظر........

3-ناظر.........

4-منشی........

5-بازرس اصلی ......

6-بازرس علی البدل....
در این قسمت در مقابل جای خالی امضا اعضا باید قرار بگیرد
د)روزنامه ........... برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد
یک روزنامه باید در این قسمت درج شود که کار ثبت شرکت بعد از اتمام در آن روزنامه به چاپ برسد .
ه)کلیه سهامداران به آقای ......... (احدی از سهامداران)وکالت با حق توکیل به غیر میدهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضا, ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
نام و نام خانوادگی و امضا,
رئیس جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه
.......... ....................... ...................... ..........................
در این در جای خالی نام هر یک از سهامداران به صورت کامل قید میشود
لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی موسسین :
نام سهامداران و تعداد سهام درصد تعهدی درصد پرداخت شده
1 – آقا / خانم ....... سهم ...........ریالی ........... ............ .
2 - آقا / خانم ......سهم ...........ریالی ........... ............ . .
3 - آقا / خانم .....سهم ..............ریالی ........... ............ . .
در این قسمت اگر بازرسین سهامی دارند میتوان اسامی آنها را وارد کرد
بسم الله الرحمن الرحیم
صورت جلسه هیئت مدیره شرکت................................................سهامی خاص
اولین جلسه هیئت مدیره در ساعت ........ روز ........................ در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر به اتفاق آرا, اخذ تصمیم به عمل آمد.
1- آقا / خانم ..................... به سمت..............
2 - آقا / خانم ..................... به سمت..............
3 -آقا / خانم .....................به سمت.................
انتخاب گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا, .................. با مهر شرکت معتبر خواهد بود
کلیه اعضا, هیئت مدیره به آقای ........... (احدی از اعضا, هیئت مدیره)وکالت با حق توکیل به غیر میدهند که نسبت به ثبت تاسیس شرکت و پرداخت حق الثبت و امضا, ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید
در این قسمت تمام اعضا برای انجام کلیه امور به یک فرد وکالت میدهند که در این قسمت به ثبت میرسد.

امید است با استفاده از این مقالات کمک هر چند ناچیز به شما عزیزان کرده باشیم .
برای اطلاعات کامل ثبت با مشاورین موسسه تدبیر اندیشان هما تماس حاصل فرمائید.
شماره های تماس : 44979434 خط ویژه
09128963121
09120219377

 

نظرات 11

مهمان - خلج روی دوشنبه, 23 مرداد 1396 13:00

سلام وقت بخیر ، برای ثبت شرکت صورتجلسه هیات مدیره هم همزمان ثبت می شود یا بعد از ثبت شرکت باید برای صورتجلسه هیات مدیره اقدام کرد؟

سلام وقت بخیر ، برای ثبت شرکت صورتجلسه هیات مدیره هم همزمان ثبت می شود یا بعد از ثبت شرکت باید برای صورتجلسه هیات مدیره اقدام کرد؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 27 آبان 1396 10:12

با سلام
بله موقع ثبت شرکت باید صورتجلسه هیئت مدیره همزمان ثبت شود. بعد ثبت شرکت هم می توانید در صورتجلسه تغییراتی ایجاد کنید.

با سلام بله موقع ثبت شرکت باید صورتجلسه هیئت مدیره همزمان ثبت شود. بعد ثبت شرکت هم می توانید در صورتجلسه تغییراتی ایجاد کنید.
مهمان - برکت نصیریان روی سه شنبه, 15 فروردين 1396 08:51

سلام
آگهی تاسیس موسسه برای اولین بار را چگونه بنویسم

سلام آگهی تاسیس موسسه برای اولین بار را چگونه بنویسم
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 12 ارديبهشت 1396 11:46

درود بر شما
آگهی تاسیس را طبق اطلاعاتی که شما در سامانه وارد میکنید اداره ثبت شرکتها تنظیم میکنند و نیازی به نوشتن یا تنظیم شما نیست

درود بر شما آگهی تاسیس را طبق اطلاعاتی که شما در سامانه وارد میکنید اداره ثبت شرکتها تنظیم میکنند و نیازی به نوشتن یا تنظیم شما نیست
مهمان - مهدی روی جمعه, 11 فروردين 1396 11:12

باسلام
در صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت ، رئیس ، ناظر و منشی جلسه چه کسانی هستند؟

باسلام در صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت ، رئیس ، ناظر و منشی جلسه چه کسانی هستند؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 12 ارديبهشت 1396 11:51

درود بر شما
اگر که تقاضای شما براس ثبت شرکت سهامی خاص میباشد باید در صورتجلسه موسس ،رئیس جلسه را رئیس هیئت مدیره و ناظر را مدیرعامل و منشی جلسه را بازرس اصلی معرفی نمایید.

درود بر شما اگر که تقاضای شما براس ثبت شرکت سهامی خاص میباشد باید در صورتجلسه موسس ،رئیس جلسه را رئیس هیئت مدیره و ناظر را مدیرعامل و منشی جلسه را بازرس اصلی معرفی نمایید.
مهمان - نسترن کمالی روی سه شنبه, 07 دی 1395 21:28

سلام وقت بخیر, برای ثبت شرکت های سهامی خاص به چند نفر سهامدار نیاز میباشد؟

سلام وقت بخیر, برای ثبت شرکت های سهامی خاص به چند نفر سهامدار نیاز میباشد؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 07 دی 1395 21:28

سلام دوست عزیز, برای ثبت آن نیاز به 3 نفر سهامدار (حداقل ) و 22 نفر بازرس میباشد.

سلام دوست عزیز, برای ثبت آن نیاز به 3 نفر سهامدار (حداقل ) و 22 نفر بازرس میباشد.
مهمان - ملیحه غفارزاده روی پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:08

سلام , سرمایه شرکت های سهامی خاص به چه نوعی میباشد؟

سلام , سرمایه شرکت های سهامی خاص به چه نوعی میباشد؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 07 دی 1395 21:25

سلام , . سرمایه این نوع ثبت شرکت به صورت سهامی تقسیم بندی می شود و هر سهامدار طبق ماده 33 اساسنامه شرکت سهامی خاص می بایست حداقل یک سهم را دارا باشد.

سلام , . سرمایه این نوع ثبت شرکت به صورت سهامی تقسیم بندی می شود و هر سهامدار طبق ماده 33 اساسنامه شرکت سهامی خاص می بایست حداقل یک سهم را دارا باشد.
اپراتور ثبت هما روی پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:08

سلام , . سرمایه این نوع ثبت شرکت به صورت سهامی تقسیم بندی می شود و هر سهامدار طبق ماده 33 اساسنامه شرکت سهامی خاص می بایست حداقل یک سهم را دارا باشد.

سلام , . سرمایه این نوع ثبت شرکت به صورت سهامی تقسیم بندی می شود و هر سهامدار طبق ماده 33 اساسنامه شرکت سهامی خاص می بایست حداقل یک سهم را دارا باشد.
مهمان
یکشنبه, 01 مهر 1397

کد امنیتی تصویر