روند ثبت شرکت سهامی خاص

تعريف شركت سهامي خاص

شرکتی است بازرگاني كه تمام سرمايه آن منحصراً توسط مؤسسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است. شرکتهای سهامی خاص برای ثبت شرکت نیاز به 3 نفر سهامدار شركتي (حداقل ) و 2 نفر بازرس دارند. سرمایه این نوع ثبت شرکت به صورت سهامی تقسیم بندی می شود و هر سهامدار طبق ماده 33 اساسنامه می بایست حداقل یک سهم را دارا باشد. (در ضمن بازرسین نیز می توانند خود جزء سهامداران باشند) ثبت شرکت سهامی خاص با ثبت الکترونیکی دراداره ثبت شرکتها و از طریق سامانه ثبت شرکتها انجام شده و کارشناسان ثبت شرکت ژیهات در کمتر از 48 ساعت نام شرکت شما را به ثبت خواهند رساند ، در شرکتهای سهامی خاص هیئت مدیره و بازرسین توسط سهامداران انتخاب شده و هیئت مدیره ی انتخاب شده می بایست حتما حداقل یک سهم از سهام شرکت را داشته باشند و فقط و فقط مدیرعامل می تواند خارج از سهامداران انتخاب گردد.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت

1- اظهار نامه شركت (فرم چاپي) 2برگ
2- اساسنامه شركت 2 جلد
3- صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين 2 نسخه
4- صورتجلسه هيأت مديره 2نسخه
5- کپی برابر اصل شده تصوير شناسنامه كليه سهامداران و بازرسين.
6- ارائه گواهي پرداخت حداقل 35% سرمايه شركت از بانكي كه حساب شركت در شرف تأسيس در آنجا افتتاح شده است.
7- ارائه مجوز در صورت نياز (بسته به موضوع فعالیت شرکت ).
8- ارائه عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضا و بازرسین.
ب) روش و مراحل ثبت
1- تكميل دو برگ اظها رنامه و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها .
2- مراجعه به اداره ثبت شركتها و پرداخت هزينه تعيين نام به بانك مربوط.
3- تكميل دو برگ صورت جلسه موسسین و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها.
متصدي مربوطه بعد از رؤيت فيش را ممهور به مهر اداره ثبت شركتها خواهد نمود.
4- جهت انتخاب نام شركت – متقاضيان اقدام به انتخاب چند نام كه داراي شرايط ذيل باشد، خواهند نمود:
الف – نام خارجي نباشد.
ب – قبلاً به ثبت نرسيده باشد.
ج – داراي معنا و مفهوم باشد.
د – با فرهنگ انقلاب اسلامي مطابقت داشته باشد و کمتر از سه کلمه نباشد.

sabte-sherkat-b-16.jpg

بعد از انتخاب به واحد تعيين نام اداره ثبت شركتها مراجعه و تحويل مسئول مربوطه خواهد شد كه مسئول مربوطه نسبت به تعيين نام اقدام و بعد از اخذ موافقت از مسئولين اداره ثبت شركت ها، نام انتخابي در واحد مربوطه ثبت سامانه و دفتر خواهد شد.
5- مدارك مورد نياز برای ثبت شرکت كه قبلاً ذكر گرديد از طریق پست تحويل واحد پذيرش اداره ثبت شركتها شده و کد پیگیری دریافت خواهد شد و متصدي مربوطه جهت اعلام نتيجه تعيين تاريخ خواهد نمود كه متقاضي بايستي در تاريخ مزبور جهت اخذ نتيجه مراجعه نمايد.
6- اگر مدارك تقديمي كامل بوده و نقصي نداشته باشد كارشناس مربوطه نسبت به تهيه پيش نويس آگهي ثبت اقدام و پس از تأئيد مسئولين مربوطه تايپ و در روزمراجعه تحويل متقاضي خواهد شد.
متقاضي بايد با مراجعه به بانك نسبت به پرداخت حق الثبتي كه در ذيل اظهار نامه ذكر شده است اقدام نمايد.
7- جهت تعيين مبلغ حق الدرج آگهي مراجعه و بعد از اخذ فيش مبلغ حق الثبت مذكور در بند 6 و مبلغ حق الدرج را يكجا به بانك مربوط پرداخت نمايد.
8- فيش هاي پرداختي تحويل حسابداري شده و متصدي مربوطه اقدام به مهر نمودن اظهارنامه خواهد كرد.
9- مدارك به واحد تغييرات ثبت شركتها تحويل و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعيين شماره ثبت شركت و درج آن روي اظهار نامه نسبت به اخذ امضاء از متقاضي اقدام و متقاضي بعد از قيد جمله «ثبت با سند برابر است» ذيل دفتر را امضاء خواهد كرد . سپس آگهي تاسيس تايپ شده به امضاي رئيس اداره ثبت شركتها خواهد رسيد.
10-يك نسخه از مدارك در بايگاني اداره ثبت نگهداري و نسخه ديگر از مدارك بعد از مهر شدن تحويل متقاضي مي شود.
11-متقاضي مدارك خود و پرونده مزبور را به واحد دبير خانه اداره تحويل داده و پس از ثبت آگهي در دفتر انديكاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر نمودن آگهي تايپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره را در بایگانی قرار میدهد.
12-بعد از تحويل مدارك، نسخه دوم آگهي به واحد روزنامه رسمي جهت درج در روزنامه كثير الانتشار جهت درج در روزنامه رسمي تحويل و نسبت به پرداخت حق الدرج نيز اقدام خواهد شد.
طی این روند در بسیار دشوار و زمانبر میباشد به علت اینکه داشتن مغایرت در یک از این قسمت ها باعث عودت کار و متوقف شدن کار میشود.
برای طی این روند به صورت عادی حداقل زمان برای منتظر ماندن برای ثبت شرکت و آگهی گردیدن آن دو تا سه ماه می باشد.
ولی شما عزیزان می توانید این زمان را به حداقل رسانیده و با در اختیار قرار دادن کار خود به موسسه بین الملل تدبیر اندیشان ژیهات در کمتر از زمان یک ماه شرکت خود را به ثبت برسانید .
فقط کافیست تصمیم گرفته وبا ما تماس بگیرید.
شماره های ارتباط با ما :

44979434 خط ویژه
09128963121
09120219377

برای اطلاع از صورتجلسه شرکت سهامی خاص نمونه صورتجلسه هنگام تغییر محل شرکتهای سهامی خاص را مطالعه کنید.

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 235

مهمان - نوید امیدی روی چهارشنبه, 22 دی 1395 16:09

تعداد اعضا در شرکتها حداقل و حداکثر آنها چند نفر می باشد ؟

تعداد اعضا در شرکتها حداقل و حداکثر آنها چند نفر می باشد ؟
ثبت شرکت ژیهات روی چهارشنبه, 22 دی 1395 16:34

با سلام و احترام
در نوع سهامی خاص حداقل سه نفر و دو نفر بازرس معرفی می گردد و در نوع با مسئولیت محدود حداقل ۲ نفر می باشد .

با سلام و احترام در نوع سهامی خاص حداقل سه نفر و دو نفر بازرس معرفی می گردد و در نوع با مسئولیت محدود حداقل ۲ نفر می باشد .
مهمان - توحید روی دوشنبه, 20 دی 1395 11:04

سلام وخسته نباشید , در اقتصاد هدف چیست؟

سلام وخسته نباشید , در اقتصاد هدف چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات روی دوشنبه, 20 دی 1395 11:05

سلام , ر اقتصاد هدف برقراری ارتباط با مشتری و متقاعد ساختن وی برای انجام کار به شیوه‎ای هر چه موثرتر است.

سلام , ر اقتصاد هدف برقراری ارتباط با مشتری و متقاعد ساختن وی برای انجام کار به شیوه‎ای هر چه موثرتر است.
مهمان - یحیی روی دوشنبه, 20 دی 1395 02:48

سلام وخسته نباشید , آیا برای ثبت شرکت با فعالیت هایی از قبیل حمل و نقل باید مجوز گرفته شود؟

سلام وخسته نباشید , آیا برای ثبت شرکت با فعالیت هایی از قبیل حمل و نقل باید مجوز گرفته شود؟
اپراتور ثبت ژيهات روی دوشنبه, 20 دی 1395 02:48

سلام , بله باید قبل از ثبت شرکت از مراجع ذیصلاح مجوز دریافت شود.

سلام , بله باید قبل از ثبت شرکت از مراجع ذیصلاح مجوز دریافت شود.
مهمان - فرید روی شنبه, 18 دی 1395 19:49

سلام و خسته نباشید , برای شرکتهای سهامی خاص چه اوراقی را باید به چاپ رساند؟

سلام و خسته نباشید , برای شرکتهای سهامی خاص چه اوراقی را باید به چاپ رساند؟
اپراتور ثبت ژيهات روی شنبه, 18 دی 1395 19:50

سلام, اوراق قابل چاپ در شرکت سهامی خاص :
1-برگه تعیین نام
2-اظهارنامه
3-اساسنامه
4-صورتجلسه موسسین
5-رسید پذیرش اینترنتی

سلام, اوراق قابل چاپ در شرکت سهامی خاص : 1-برگه تعیین نام 2-اظهارنامه 3-اساسنامه 4-صورتجلسه موسسین 5-رسید پذیرش اینترنتی
مهمان - فرخ روی جمعه, 17 دی 1395 17:42

سلام وخسته نباشید , در قانون مدنی منظور از شرکت چیست؟

سلام وخسته نباشید , در قانون مدنی منظور از شرکت چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات روی جمعه, 17 دی 1395 17:42

سلام , در قانون مدنی ایران شرکت مجموع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه می باشد.

سلام , در قانون مدنی ایران شرکت مجموع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه می باشد.
مهمان - محمد رضا روی چهارشنبه, 15 دی 1395 20:03

سلام و خسته نباشید , دفتر کل چیست؟

سلام و خسته نباشید , دفتر کل چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات روی چهارشنبه, 15 دی 1395 20:03

سلام , تکمیل این دفتر وابسته به دفتر پلمپ روزنامه می باشد، در این دفتر باید اطلاعات ریز دفتر روزنامه در قسمت های مشخصش وارد شود.

سلام , تکمیل این دفتر وابسته به دفتر پلمپ روزنامه می باشد، در این دفتر باید اطلاعات ریز دفتر روزنامه در قسمت های مشخصش وارد شود.
مهمان - بایرام روی چهارشنبه, 15 دی 1395 01:38

سلام و خسته نباشید , شرکتی در سال 94برای یک شرکت سدسازی به عنوان پیمانکار فقط کار خردایش انجام داده(با دستگاه سنگ شکن) آیا مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشه؟

سلام و خسته نباشید , شرکتی در سال 94برای یک شرکت سدسازی به عنوان پیمانکار فقط کار خردایش انجام داده(با دستگاه سنگ شکن) آیا مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشه؟
اپراتور ثبت ژيهات روی چهارشنبه, 15 دی 1395 01:39

سلام , بله ارزش افزوده به کار شما تعلق میگیرد .

سلام , بله ارزش افزوده به کار شما تعلق میگیرد .
مهمان - فرزاد روی سه شنبه, 14 دی 1395 01:07

سلام وخسته نباشید, آیا برای ثبت شرکت باید اساسنامه هم تنظیم شود؟

سلام وخسته نباشید, آیا برای ثبت شرکت باید اساسنامه هم تنظیم شود؟
اپراتور ثبت ژيهات روی سه شنبه, 14 دی 1395 01:08

سلام , بله باید دو برگ اظهارنامه به همراه اساسنامه در سامانه ثبت شرکت ها تنظیم شود.

سلام , بله باید دو برگ اظهارنامه به همراه اساسنامه در سامانه ثبت شرکت ها تنظیم شود.
مهمان - علی همایونی روی شنبه, 11 دی 1395 21:27

سلام و خسته نباشید , متقاضی بعد از تحویل مدارک خود پرونده را به کجا باید ببرد؟

سلام و خسته نباشید , متقاضی بعد از تحویل مدارک خود پرونده را به کجا باید ببرد؟
اپراتور ثبت ژيهات روی شنبه, 11 دی 1395 21:53

سلام , متقاضي مدارك خود و پرونده مزبور را به واحد دبير خانه اداره تحويل داده و پس از ثبت آگهي در دفتر انديكاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر نمودن آگهي تايپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره را در بایگانی قرار میدهد.

سلام , متقاضي مدارك خود و پرونده مزبور را به واحد دبير خانه اداره تحويل داده و پس از ثبت آگهي در دفتر انديكاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر نمودن آگهي تايپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره را در بایگانی قرار میدهد.
مهمان - سیامک روی جمعه, 10 دی 1395 17:58

سلام وخسته نباشید , برای ثبت شرمت سهامی خاص آیا باید اظهارنامه هم آماده کنیم؟

سلام وخسته نباشید , برای ثبت شرمت سهامی خاص آیا باید اظهارنامه هم آماده کنیم؟
اپراتور ثبت ژيهات روی جمعه, 10 دی 1395 17:59

سلام دوست عزیز, بله ارائه اظهارنامه شرکت فرم چاپی 2 برگ نیاز است.

سلام دوست عزیز, بله ارائه اظهارنامه شرکت فرم چاپی 2 برگ نیاز است.
مهمان - بهاره روی جمعه, 10 دی 1395 00:10

سلام و خسته نباشید, برند انتخاب شده چقدر اعتبار دارد؟

سلام و خسته نباشید, برند انتخاب شده چقدر اعتبار دارد؟
اپراتور ثبت ژيهات روی جمعه, 10 دی 1395 00:11

سلام دوست عزیز, برند ثبت شده به مدت 10 سال اعتبار دارد.

سلام دوست عزیز, برند ثبت شده به مدت 10 سال اعتبار دارد.
مهمان - هانیه ایرامی روی چهارشنبه, 08 دی 1395 18:22

سلام و خسته نباشید , در شرکتهای تعاونی سهام به چه صورت تقسیم بندی میشود؟

سلام و خسته نباشید , در شرکتهای تعاونی سهام به چه صورت تقسیم بندی میشود؟
اپراتور ثبت ژيهات روی چهارشنبه, 08 دی 1395 18:23

سلام دوست عزیز, در شرکتهای تعاونی سهام به صورت مساوی بین سهامداران تقسیم می گردد.

سلام دوست عزیز, در شرکتهای تعاونی سهام به صورت مساوی بین سهامداران تقسیم می گردد.
مهمان - هادی کاظمی روی سه شنبه, 07 دی 1395 20:17

سلام و خسته نباشید , بعد از اینکه آگهی نوبت اول را به اداره مالکیت معنوی ارائه دادیم اقدام بعدی چیست؟

سلام و خسته نباشید , بعد از اینکه آگهی نوبت اول را به اداره مالکیت معنوی ارائه دادیم اقدام بعدی چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات روی سه شنبه, 07 دی 1395 20:24

سلام دوست عزیز , باید به صورت اینترنتی نسبت به پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول و پرداخت حق الثبت اقدام نمود.

سلام دوست عزیز , باید به صورت اینترنتی نسبت به پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول و پرداخت حق الثبت اقدام نمود.
مهمان - اقدسی روی دوشنبه, 06 دی 1395 10:29

سلام وخسته نباشید,برای ثبت شرکت سهامی خاص آیا باید اساسنامه تنظیم گردد؟

سلام وخسته نباشید,برای ثبت شرکت سهامی خاص آیا باید اساسنامه تنظیم گردد؟
اپراتور ثبت ژيهات روی دوشنبه, 06 دی 1395 10:29

سلام دوست عزیز, بله تكميل دو برگ صورت جلسه موسسین و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها لازم میباشد.

سلام دوست عزیز, بله تكميل دو برگ صورت جلسه موسسین و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها لازم میباشد.
مهمان - احسان روی یکشنبه, 05 دی 1395 15:57

سلام و خسته نباشید, آیا برای ثبت شرکت سهای خاص باید واریزی به بانک داشته باشیم ؟

سلام و خسته نباشید, آیا برای ثبت شرکت سهای خاص باید واریزی به بانک داشته باشیم ؟
اپراتور ثبت ژيهات روی یکشنبه, 05 دی 1395 16:04

سلام, بله ارائه گواهي پرداخت حداقل 35% سرمايه شركت از بانكي كه حساب شركت در شرف تأسيس در آنجا افتتاح شده است نیاز است.

سلام, بله ارائه گواهي پرداخت حداقل 35% سرمايه شركت از بانكي كه حساب شركت در شرف تأسيس در آنجا افتتاح شده است نیاز است.
مهمان - فرید روی شنبه, 04 دی 1395 11:47

سلام وخسته نباشید , برای ثبت شرکت سهامی خاص نیازی به ارائه گواهی عدو سوء پیشینه هست یا نه؟

سلام وخسته نباشید , برای ثبت شرکت سهامی خاص نیازی به ارائه گواهی عدو سوء پیشینه هست یا نه؟
اپراتور ثبت ژيهات روی شنبه, 04 دی 1395 11:48

سلام , بله باید گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضا و بازرسین ارائه شود.

سلام , بله باید گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضا و بازرسین ارائه شود.
مهمان - تیمور روی جمعه, 03 دی 1395 15:21

سلام و خسته نباشید, منظور از آگهی نوبت اول چیست؟

سلام و خسته نباشید, منظور از آگهی نوبت اول چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات روی جمعه, 03 دی 1395 15:22

سلام , آگهی نوبت اول به معنی قابل ثبت بودن برند و موافقت اداره با ثبت آن می باشد که در این صورت می بایست نسبت به ارائه فیزیکی مدارکی که در اظهارنامه اولیه بارگذاری شده اند اقدام نمود.

سلام , آگهی نوبت اول به معنی قابل ثبت بودن برند و موافقت اداره با ثبت آن می باشد که در این صورت می بایست نسبت به ارائه فیزیکی مدارکی که در اظهارنامه اولیه بارگذاری شده اند اقدام نمود.
مهمان - مونا روی پنج شنبه, 02 دی 1395 20:31

سلام و خسته نباشید , آیا همه میتونن اظهارنامه را تنظیم کنند؟

سلام و خسته نباشید , آیا همه میتونن اظهارنامه را تنظیم کنند؟
اپراتور ثبت ژيهات روی پنج شنبه, 02 دی 1395 20:32

سلام , تنظیم این اظهارنامه نیاز به تخصص دارد به طوری که اگر در هر یک از مراحل آن کوچکترین اشتباهی صورت گیرد باتوجه به عدم امکان تصحیح آن بعد از ارسال،درخواست ثبت برند رد خواهد شد.

سلام , تنظیم این اظهارنامه نیاز به تخصص دارد به طوری که اگر در هر یک از مراحل آن کوچکترین اشتباهی صورت گیرد باتوجه به عدم امکان تصحیح آن بعد از ارسال،درخواست ثبت برند رد خواهد شد.
مهمان - قنبری روی سه شنبه, 30 آذر 1395 17:18

سلام و خسته نباشید , آیا شرکتی که تمام سرمایه آن توسط موسسین تامین گردد وجود دارد؟

سلام و خسته نباشید , آیا شرکتی که تمام سرمایه آن توسط موسسین تامین گردد وجود دارد؟
اپراتور ثبت ژيهات روی سه شنبه, 30 آذر 1395 17:18

سلام , بله شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین میگردد.

سلام , بله شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین میگردد.
مهمان - ثریا نیازی روی دوشنبه, 29 آذر 1395 22:47

سلام و خسته نباشید , از شرکتی که سال 1333ثبت شده میشه استعلام گرفت؟

سلام و خسته نباشید , از شرکتی که سال 1333ثبت شده میشه استعلام گرفت؟
اپراتور ثبت ژيهات روی دوشنبه, 29 آذر 1395 22:47

سلام , در آرشیو وجود ندارد باید به اداره ثبت شرکت ها حضوری مراجعه نمایید

سلام , در آرشیو وجود ندارد باید به اداره ثبت شرکت ها حضوری مراجعه نمایید
مهمان - حامد جهانگیری روی یکشنبه, 28 آذر 1395 17:00

سلام وخسته نباشید, روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص چیست؟

سلام وخسته نباشید, روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات روی یکشنبه, 28 آذر 1395 17:00

سلام ,
1- تكميل دو برگ اظها رنامه و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها .
2- مراجعه به اداره ثبت شركتها و پرداخت هزينه تعيين نام به بانك مربوط.
3- تكميل دو برگ صورت جلسه موسسین و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها.
متصدي مربوطه بعد از رؤيت فيش را ممهور به مهر اداره ثبت شركتها خواهد نمود.
4- جهت انتخاب نام شركت – متقاضيان اقدام به انتخاب چند نام كه داراي شرايط ذيل باشد، خواهند نمود:
الف – نام خارجي نباشد.
ب – قبلاً به ثبت نرسيده باشد.
ج – داراي معنا و مفهوم باشد.
د – با فرهنگ انقلاب اسلامي مطابقت داشته باشد و کمتر از سه کلمه نباشد.

سلام , 1- تكميل دو برگ اظها رنامه و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها . 2- مراجعه به اداره ثبت شركتها و پرداخت هزينه تعيين نام به بانك مربوط. 3- تكميل دو برگ صورت جلسه موسسین و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها. متصدي مربوطه بعد از رؤيت فيش را ممهور به مهر اداره ثبت شركتها خواهد نمود. 4- جهت انتخاب نام شركت – متقاضيان اقدام به انتخاب چند نام كه داراي شرايط ذيل باشد، خواهند نمود: الف – نام خارجي نباشد. ب – قبلاً به ثبت نرسيده باشد. ج – داراي معنا و مفهوم باشد. د – با فرهنگ انقلاب اسلامي مطابقت داشته باشد و کمتر از سه کلمه نباشد.
مهمان - فرزانه افسری روی شنبه, 27 آذر 1395 16:54

سلام وخسته نباشید , شرکت های سهامی خاص باید چند نفر سهامدار داشته باشند؟

سلام وخسته نباشید , شرکت های سهامی خاص باید چند نفر سهامدار داشته باشند؟
اپراتور ثبت ژيهات روی شنبه, 27 آذر 1395 16:55

سلام , شرکتهای سهامی خاص برای ثبت شرکت نیاز به 3 نفر سهامدار شركتي (حداقل ) و 2 نفر بازرس دارند.

سلام , شرکتهای سهامی خاص برای ثبت شرکت نیاز به 3 نفر سهامدار شركتي (حداقل ) و 2 نفر بازرس دارند.
مهمان - زینب روی پنج شنبه, 25 آذر 1395 19:52

سلام و خسته نباشید , شرکت سهامی خاص چه نوع شرکتی است؟

سلام و خسته نباشید , شرکت سهامی خاص چه نوع شرکتی است؟
اپراتور ثبت ژيهات روی پنج شنبه, 25 آذر 1395 19:52

سلام , شرکتی است بازرگاني كه تمام سرمايه آن منحصراً توسط مؤسسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.

سلام , شرکتی است بازرگاني كه تمام سرمايه آن منحصراً توسط مؤسسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.
مهمان - امین کاظمی روی پنج شنبه, 25 آذر 1395 00:50

سلام و خسته نباشید , اگر مدارک تقدیمی کامل باشد قدم بعدی چیست؟

سلام و خسته نباشید , اگر مدارک تقدیمی کامل باشد قدم بعدی چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات روی پنج شنبه, 25 آذر 1395 00:50

سلام , اگر مدارك تقديمي كامل بوده و نقصي نداشته باشد كارشناس مربوطه نسبت به تهيه پيش نويس آگهي ثبت اقدام و پس از تأئيد مسئولين مربوطه تايپ و در روزمراجعه تحويل متقاضي خواهد شد.

سلام , اگر مدارك تقديمي كامل بوده و نقصي نداشته باشد كارشناس مربوطه نسبت به تهيه پيش نويس آگهي ثبت اقدام و پس از تأئيد مسئولين مربوطه تايپ و در روزمراجعه تحويل متقاضي خواهد شد.
مهمان - علی روی سه شنبه, 23 آذر 1395 19:23

سلام و خسته نباشید , نقل و انتقال سهام بی نام نیز نیاز به پرداخت ۴% مالیات و اخذ گواهی نقل و انتقال سهام از اداره دارائی را دارد؟

سلام و خسته نباشید , نقل و انتقال سهام بی نام نیز نیاز به پرداخت ۴% مالیات و اخذ گواهی نقل و انتقال سهام از اداره دارائی را دارد؟
اپراتور ثبت ژيهات روی سه شنبه, 23 آذر 1395 19:24

سلام , نقل و انتقال سهام اعم از اینکه با نام و یا بی نام باشد فرقی ندارد می بایست ابتدا مبلغ ۴% ارزش ریالی مبلغ نقل و انتقال واریز و گواهی نقل و انتقال اخذ گردد.

سلام , نقل و انتقال سهام اعم از اینکه با نام و یا بی نام باشد فرقی ندارد می بایست ابتدا مبلغ ۴% ارزش ریالی مبلغ نقل و انتقال واریز و گواهی نقل و انتقال اخذ گردد.
مهمان
پنج شنبه, 03 اسفند 1396

کد امنیتی تصویر