روند ثبت شرکت سهامی خاص

تعريف شركت سهامي خاص

شرکتی است بازرگاني كه تمام سرمايه آن منحصراً توسط مؤسسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است. شرکتهای سهامی خاص برای ثبت شرکت نیاز به 3 نفر سهامدار شركتي (حداقل ) و 2 نفر بازرس دارند. سرمایه این نوع ثبت شرکت به صورت سهامی تقسیم بندی می شود و هر سهامدار طبق ماده 33 اساسنامه می بایست حداقل یک سهم را دارا باشد. (در ضمن بازرسین نیز می توانند خود جزء سهامداران باشند) ثبت شرکت سهامی خاص با ثبت الکترونیکی دراداره ثبت شرکتها و از طریق سامانه ثبت شرکتها انجام شده و کارشناسان ثبت شرکت ژیهات در کمتر از 48 ساعت نام شرکت شما را به ثبت خواهند رساند ، در شرکتهای سهامی خاص هیئت مدیره و بازرسین توسط سهامداران انتخاب شده و هیئت مدیره ی انتخاب شده می بایست حتما حداقل یک سهم از سهام شرکت را داشته باشند و فقط و فقط مدیرعامل می تواند خارج از سهامداران انتخاب گردد.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت

1- اظهار نامه شركت (فرم چاپي) 2برگ
2- اساسنامه شركت 2 جلد
3- صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين 2 نسخه
4- صورتجلسه هيأت مديره 2نسخه
5- کپی برابر اصل شده تصوير شناسنامه كليه سهامداران و بازرسين.
6- ارائه گواهي پرداخت حداقل 35% سرمايه شركت از بانكي كه حساب شركت در شرف تأسيس در آنجا افتتاح شده است.
7- ارائه مجوز در صورت نياز (بسته به موضوع فعالیت شرکت ).
8- ارائه عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضا و بازرسین.
ب) روش و مراحل ثبت
1- تكميل دو برگ اظها رنامه و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها .
2- مراجعه به اداره ثبت شركتها و پرداخت هزينه تعيين نام به بانك مربوط.
3- تكميل دو برگ صورت جلسه موسسین و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها.
متصدي مربوطه بعد از رؤيت فيش را ممهور به مهر اداره ثبت شركتها خواهد نمود.
4- جهت انتخاب نام شركت – متقاضيان اقدام به انتخاب چند نام كه داراي شرايط ذيل باشد، خواهند نمود:
الف – نام خارجي نباشد.
ب – قبلاً به ثبت نرسيده باشد.
ج – داراي معنا و مفهوم باشد.
د – با فرهنگ انقلاب اسلامي مطابقت داشته باشد و کمتر از سه کلمه نباشد.

sabte-sherkat-b-16.jpg

بعد از انتخاب به واحد تعيين نام اداره ثبت شركتها مراجعه و تحويل مسئول مربوطه خواهد شد كه مسئول مربوطه نسبت به تعيين نام اقدام و بعد از اخذ موافقت از مسئولين اداره ثبت شركت ها، نام انتخابي در واحد مربوطه ثبت سامانه و دفتر خواهد شد.
5- مدارك مورد نياز برای ثبت شرکت كه قبلاً ذكر گرديد از طریق پست تحويل واحد پذيرش اداره ثبت شركتها شده و کد پیگیری دریافت خواهد شد و متصدي مربوطه جهت اعلام نتيجه تعيين تاريخ خواهد نمود كه متقاضي بايستي در تاريخ مزبور جهت اخذ نتيجه مراجعه نمايد.
6- اگر مدارك تقديمي كامل بوده و نقصي نداشته باشد كارشناس مربوطه نسبت به تهيه پيش نويس آگهي ثبت اقدام و پس از تأئيد مسئولين مربوطه تايپ و در روزمراجعه تحويل متقاضي خواهد شد.
متقاضي بايد با مراجعه به بانك نسبت به پرداخت حق الثبتي كه در ذيل اظهار نامه ذكر شده است اقدام نمايد.
7- جهت تعيين مبلغ حق الدرج آگهي مراجعه و بعد از اخذ فيش مبلغ حق الثبت مذكور در بند 6 و مبلغ حق الدرج را يكجا به بانك مربوط پرداخت نمايد.
8- فيش هاي پرداختي تحويل حسابداري شده و متصدي مربوطه اقدام به مهر نمودن اظهارنامه خواهد كرد.
9- مدارك به واحد تغييرات ثبت شركتها تحويل و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعيين شماره ثبت شركت و درج آن روي اظهار نامه نسبت به اخذ امضاء از متقاضي اقدام و متقاضي بعد از قيد جمله «ثبت با سند برابر است» ذيل دفتر را امضاء خواهد كرد . سپس آگهي تاسيس تايپ شده به امضاي رئيس اداره ثبت شركتها خواهد رسيد.
10-يك نسخه از مدارك در بايگاني اداره ثبت نگهداري و نسخه ديگر از مدارك بعد از مهر شدن تحويل متقاضي مي شود.
11-متقاضي مدارك خود و پرونده مزبور را به واحد دبير خانه اداره تحويل داده و پس از ثبت آگهي در دفتر انديكاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر نمودن آگهي تايپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره را در بایگانی قرار میدهد.
12-بعد از تحويل مدارك، نسخه دوم آگهي به واحد روزنامه رسمي جهت درج در روزنامه كثير الانتشار جهت درج در روزنامه رسمي تحويل و نسبت به پرداخت حق الدرج نيز اقدام خواهد شد.
طی این روند در بسیار دشوار و زمانبر میباشد به علت اینکه داشتن مغایرت در یک از این قسمت ها باعث عودت کار و متوقف شدن کار میشود.
برای طی این روند به صورت عادی حداقل زمان برای منتظر ماندن برای ثبت شرکت و آگهی گردیدن آن دو تا سه ماه می باشد.
ولی شما عزیزان می توانید این زمان را به حداقل رسانیده و با در اختیار قرار دادن کار خود به موسسه بین الملل تدبیر اندیشان ژیهات در کمتر از زمان یک ماه شرکت خود را به ثبت برسانید .
فقط کافیست تصمیم گرفته وبا ما تماس بگیرید.
شماره های ارتباط با ما :

44979434 خط ویژه
09128963121
09120219377

برای اطلاع از صورتجلسه شرکت سهامی خاص نمونه صورتجلسه هنگام تغییر محل شرکتهای سهامی خاص را مطالعه کنید.

پخش صوت مطالب

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

امتياز دهيد:

Related Posts

 

نظرات 230

مهمان - نوید امیدی در روز چهارشنبه, 22 دی 1395 12:39

تعداد اعضا در شرکتها حداقل و حداکثر آنها چند نفر می باشد ؟

تعداد اعضا در شرکتها حداقل و حداکثر آنها چند نفر می باشد ؟
ثبت شرکت ژیهات در روز چهارشنبه, 22 دی 1395 13:04

با سلام و احترام
در نوع سهامی خاص حداقل سه نفر و دو نفر بازرس معرفی می گردد و در نوع با مسئولیت محدود حداقل ۲ نفر می باشد .

با سلام و احترام در نوع سهامی خاص حداقل سه نفر و دو نفر بازرس معرفی می گردد و در نوع با مسئولیت محدود حداقل ۲ نفر می باشد .
مهمان - توحید در روز دوشنبه, 20 دی 1395 07:34

سلام وخسته نباشید , در اقتصاد هدف چیست؟

سلام وخسته نباشید , در اقتصاد هدف چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 20 دی 1395 07:35

سلام , ر اقتصاد هدف برقراری ارتباط با مشتری و متقاعد ساختن وی برای انجام کار به شیوه‎ای هر چه موثرتر است.

سلام , ر اقتصاد هدف برقراری ارتباط با مشتری و متقاعد ساختن وی برای انجام کار به شیوه‎ای هر چه موثرتر است.
مهمان - یحیی در روز یکشنبه, 19 دی 1395 23:18

سلام وخسته نباشید , آیا برای ثبت شرکت با فعالیت هایی از قبیل حمل و نقل باید مجوز گرفته شود؟

سلام وخسته نباشید , آیا برای ثبت شرکت با فعالیت هایی از قبیل حمل و نقل باید مجوز گرفته شود؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز یکشنبه, 19 دی 1395 23:18

سلام , بله باید قبل از ثبت شرکت از مراجع ذیصلاح مجوز دریافت شود.

سلام , بله باید قبل از ثبت شرکت از مراجع ذیصلاح مجوز دریافت شود.
مهمان - فرید در روز شنبه, 18 دی 1395 16:19

سلام و خسته نباشید , برای شرکتهای سهامی خاص چه اوراقی را باید به چاپ رساند؟

سلام و خسته نباشید , برای شرکتهای سهامی خاص چه اوراقی را باید به چاپ رساند؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز شنبه, 18 دی 1395 16:20

سلام, اوراق قابل چاپ در شرکت سهامی خاص :
1-برگه تعیین نام
2-اظهارنامه
3-اساسنامه
4-صورتجلسه موسسین
5-رسید پذیرش اینترنتی

سلام, اوراق قابل چاپ در شرکت سهامی خاص : 1-برگه تعیین نام 2-اظهارنامه 3-اساسنامه 4-صورتجلسه موسسین 5-رسید پذیرش اینترنتی
مهمان - فرخ در روز جمعه, 17 دی 1395 14:12

سلام وخسته نباشید , در قانون مدنی منظور از شرکت چیست؟

سلام وخسته نباشید , در قانون مدنی منظور از شرکت چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز جمعه, 17 دی 1395 14:12

سلام , در قانون مدنی ایران شرکت مجموع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه می باشد.

سلام , در قانون مدنی ایران شرکت مجموع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه می باشد.
مهمان - محمد رضا در روز چهارشنبه, 15 دی 1395 16:33

سلام و خسته نباشید , دفتر کل چیست؟

سلام و خسته نباشید , دفتر کل چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز چهارشنبه, 15 دی 1395 16:33

سلام , تکمیل این دفتر وابسته به دفتر پلمپ روزنامه می باشد، در این دفتر باید اطلاعات ریز دفتر روزنامه در قسمت های مشخصش وارد شود.

سلام , تکمیل این دفتر وابسته به دفتر پلمپ روزنامه می باشد، در این دفتر باید اطلاعات ریز دفتر روزنامه در قسمت های مشخصش وارد شود.
مهمان - بایرام در روز سه شنبه, 14 دی 1395 22:08

سلام و خسته نباشید , شرکتی در سال 94برای یک شرکت سدسازی به عنوان پیمانکار فقط کار خردایش انجام داده(با دستگاه سنگ شکن) آیا مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشه؟

سلام و خسته نباشید , شرکتی در سال 94برای یک شرکت سدسازی به عنوان پیمانکار فقط کار خردایش انجام داده(با دستگاه سنگ شکن) آیا مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشه؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز سه شنبه, 14 دی 1395 22:09

سلام , بله ارزش افزوده به کار شما تعلق میگیرد .

سلام , بله ارزش افزوده به کار شما تعلق میگیرد .
مهمان - فرزاد در روز دوشنبه, 13 دی 1395 21:37

سلام وخسته نباشید, آیا برای ثبت شرکت باید اساسنامه هم تنظیم شود؟

سلام وخسته نباشید, آیا برای ثبت شرکت باید اساسنامه هم تنظیم شود؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 13 دی 1395 21:38

سلام , بله باید دو برگ اظهارنامه به همراه اساسنامه در سامانه ثبت شرکت ها تنظیم شود.

سلام , بله باید دو برگ اظهارنامه به همراه اساسنامه در سامانه ثبت شرکت ها تنظیم شود.
مهمان - علی همایونی در روز شنبه, 11 دی 1395 17:57

سلام و خسته نباشید , متقاضی بعد از تحویل مدارک خود پرونده را به کجا باید ببرد؟

سلام و خسته نباشید , متقاضی بعد از تحویل مدارک خود پرونده را به کجا باید ببرد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز شنبه, 11 دی 1395 18:23

سلام , متقاضي مدارك خود و پرونده مزبور را به واحد دبير خانه اداره تحويل داده و پس از ثبت آگهي در دفتر انديكاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر نمودن آگهي تايپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره را در بایگانی قرار میدهد.

سلام , متقاضي مدارك خود و پرونده مزبور را به واحد دبير خانه اداره تحويل داده و پس از ثبت آگهي در دفتر انديكاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر نمودن آگهي تايپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره را در بایگانی قرار میدهد.
مهمان - سیامک در روز جمعه, 10 دی 1395 14:28

سلام وخسته نباشید , برای ثبت شرمت سهامی خاص آیا باید اظهارنامه هم آماده کنیم؟

سلام وخسته نباشید , برای ثبت شرمت سهامی خاص آیا باید اظهارنامه هم آماده کنیم؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز جمعه, 10 دی 1395 14:29

سلام دوست عزیز, بله ارائه اظهارنامه شرکت فرم چاپی 2 برگ نیاز است.

سلام دوست عزیز, بله ارائه اظهارنامه شرکت فرم چاپی 2 برگ نیاز است.
مهمان - بهاره در روز پنج شنبه, 09 دی 1395 20:40

سلام و خسته نباشید, برند انتخاب شده چقدر اعتبار دارد؟

سلام و خسته نباشید, برند انتخاب شده چقدر اعتبار دارد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز پنج شنبه, 09 دی 1395 20:41

سلام دوست عزیز, برند ثبت شده به مدت 10 سال اعتبار دارد.

سلام دوست عزیز, برند ثبت شده به مدت 10 سال اعتبار دارد.
مهمان - هانیه ایرامی در روز چهارشنبه, 08 دی 1395 14:52

سلام و خسته نباشید , در شرکتهای تعاونی سهام به چه صورت تقسیم بندی میشود؟

سلام و خسته نباشید , در شرکتهای تعاونی سهام به چه صورت تقسیم بندی میشود؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز چهارشنبه, 08 دی 1395 14:53

سلام دوست عزیز, در شرکتهای تعاونی سهام به صورت مساوی بین سهامداران تقسیم می گردد.

سلام دوست عزیز, در شرکتهای تعاونی سهام به صورت مساوی بین سهامداران تقسیم می گردد.
مهمان - هادی کاظمی در روز سه شنبه, 07 دی 1395 16:47

سلام و خسته نباشید , بعد از اینکه آگهی نوبت اول را به اداره مالکیت معنوی ارائه دادیم اقدام بعدی چیست؟

سلام و خسته نباشید , بعد از اینکه آگهی نوبت اول را به اداره مالکیت معنوی ارائه دادیم اقدام بعدی چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز سه شنبه, 07 دی 1395 16:54

سلام دوست عزیز , باید به صورت اینترنتی نسبت به پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول و پرداخت حق الثبت اقدام نمود.

سلام دوست عزیز , باید به صورت اینترنتی نسبت به پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول و پرداخت حق الثبت اقدام نمود.
مهمان - اقدسی در روز دوشنبه, 06 دی 1395 06:59

سلام وخسته نباشید,برای ثبت شرکت سهامی خاص آیا باید اساسنامه تنظیم گردد؟

سلام وخسته نباشید,برای ثبت شرکت سهامی خاص آیا باید اساسنامه تنظیم گردد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 06 دی 1395 06:59

سلام دوست عزیز, بله تكميل دو برگ صورت جلسه موسسین و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها لازم میباشد.

سلام دوست عزیز, بله تكميل دو برگ صورت جلسه موسسین و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها لازم میباشد.
مهمان - احسان در روز یکشنبه, 05 دی 1395 12:27

سلام و خسته نباشید, آیا برای ثبت شرکت سهای خاص باید واریزی به بانک داشته باشیم ؟

سلام و خسته نباشید, آیا برای ثبت شرکت سهای خاص باید واریزی به بانک داشته باشیم ؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز یکشنبه, 05 دی 1395 12:34

سلام, بله ارائه گواهي پرداخت حداقل 35% سرمايه شركت از بانكي كه حساب شركت در شرف تأسيس در آنجا افتتاح شده است نیاز است.

سلام, بله ارائه گواهي پرداخت حداقل 35% سرمايه شركت از بانكي كه حساب شركت در شرف تأسيس در آنجا افتتاح شده است نیاز است.
مهمان - فرید در روز شنبه, 04 دی 1395 08:17

سلام وخسته نباشید , برای ثبت شرکت سهامی خاص نیازی به ارائه گواهی عدو سوء پیشینه هست یا نه؟

سلام وخسته نباشید , برای ثبت شرکت سهامی خاص نیازی به ارائه گواهی عدو سوء پیشینه هست یا نه؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز شنبه, 04 دی 1395 08:18

سلام , بله باید گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضا و بازرسین ارائه شود.

سلام , بله باید گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضا و بازرسین ارائه شود.
مهمان - تیمور در روز جمعه, 03 دی 1395 11:51

سلام و خسته نباشید, منظور از آگهی نوبت اول چیست؟

سلام و خسته نباشید, منظور از آگهی نوبت اول چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز جمعه, 03 دی 1395 11:52

سلام , آگهی نوبت اول به معنی قابل ثبت بودن برند و موافقت اداره با ثبت آن می باشد که در این صورت می بایست نسبت به ارائه فیزیکی مدارکی که در اظهارنامه اولیه بارگذاری شده اند اقدام نمود.

سلام , آگهی نوبت اول به معنی قابل ثبت بودن برند و موافقت اداره با ثبت آن می باشد که در این صورت می بایست نسبت به ارائه فیزیکی مدارکی که در اظهارنامه اولیه بارگذاری شده اند اقدام نمود.
مهمان - مونا در روز پنج شنبه, 02 دی 1395 17:01

سلام و خسته نباشید , آیا همه میتونن اظهارنامه را تنظیم کنند؟

سلام و خسته نباشید , آیا همه میتونن اظهارنامه را تنظیم کنند؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز پنج شنبه, 02 دی 1395 17:02

سلام , تنظیم این اظهارنامه نیاز به تخصص دارد به طوری که اگر در هر یک از مراحل آن کوچکترین اشتباهی صورت گیرد باتوجه به عدم امکان تصحیح آن بعد از ارسال،درخواست ثبت برند رد خواهد شد.

سلام , تنظیم این اظهارنامه نیاز به تخصص دارد به طوری که اگر در هر یک از مراحل آن کوچکترین اشتباهی صورت گیرد باتوجه به عدم امکان تصحیح آن بعد از ارسال،درخواست ثبت برند رد خواهد شد.
مهمان - قنبری در روز سه شنبه, 30 آذر 1395 13:48

سلام و خسته نباشید , آیا شرکتی که تمام سرمایه آن توسط موسسین تامین گردد وجود دارد؟

سلام و خسته نباشید , آیا شرکتی که تمام سرمایه آن توسط موسسین تامین گردد وجود دارد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز سه شنبه, 30 آذر 1395 13:48

سلام , بله شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین میگردد.

سلام , بله شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین میگردد.
مهمان - ثریا نیازی در روز دوشنبه, 29 آذر 1395 19:17

سلام و خسته نباشید , از شرکتی که سال 1333ثبت شده میشه استعلام گرفت؟

سلام و خسته نباشید , از شرکتی که سال 1333ثبت شده میشه استعلام گرفت؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 29 آذر 1395 19:17

سلام , در آرشیو وجود ندارد باید به اداره ثبت شرکت ها حضوری مراجعه نمایید

سلام , در آرشیو وجود ندارد باید به اداره ثبت شرکت ها حضوری مراجعه نمایید
مهمان - حامد جهانگیری در روز یکشنبه, 28 آذر 1395 13:30

سلام وخسته نباشید, روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص چیست؟

سلام وخسته نباشید, روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز یکشنبه, 28 آذر 1395 13:30

سلام ,
1- تكميل دو برگ اظها رنامه و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها .
2- مراجعه به اداره ثبت شركتها و پرداخت هزينه تعيين نام به بانك مربوط.
3- تكميل دو برگ صورت جلسه موسسین و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها.
متصدي مربوطه بعد از رؤيت فيش را ممهور به مهر اداره ثبت شركتها خواهد نمود.
4- جهت انتخاب نام شركت – متقاضيان اقدام به انتخاب چند نام كه داراي شرايط ذيل باشد، خواهند نمود:
الف – نام خارجي نباشد.
ب – قبلاً به ثبت نرسيده باشد.
ج – داراي معنا و مفهوم باشد.
د – با فرهنگ انقلاب اسلامي مطابقت داشته باشد و کمتر از سه کلمه نباشد.

سلام , 1- تكميل دو برگ اظها رنامه و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها . 2- مراجعه به اداره ثبت شركتها و پرداخت هزينه تعيين نام به بانك مربوط. 3- تكميل دو برگ صورت جلسه موسسین و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها. متصدي مربوطه بعد از رؤيت فيش را ممهور به مهر اداره ثبت شركتها خواهد نمود. 4- جهت انتخاب نام شركت – متقاضيان اقدام به انتخاب چند نام كه داراي شرايط ذيل باشد، خواهند نمود: الف – نام خارجي نباشد. ب – قبلاً به ثبت نرسيده باشد. ج – داراي معنا و مفهوم باشد. د – با فرهنگ انقلاب اسلامي مطابقت داشته باشد و کمتر از سه کلمه نباشد.
مهمان - فرزانه افسری در روز شنبه, 27 آذر 1395 13:24

سلام وخسته نباشید , شرکت های سهامی خاص باید چند نفر سهامدار داشته باشند؟

سلام وخسته نباشید , شرکت های سهامی خاص باید چند نفر سهامدار داشته باشند؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز شنبه, 27 آذر 1395 13:25

سلام , شرکتهای سهامی خاص برای ثبت شرکت نیاز به 3 نفر سهامدار شركتي (حداقل ) و 2 نفر بازرس دارند.

سلام , شرکتهای سهامی خاص برای ثبت شرکت نیاز به 3 نفر سهامدار شركتي (حداقل ) و 2 نفر بازرس دارند.
مهمان - زینب در روز پنج شنبه, 25 آذر 1395 16:22

سلام و خسته نباشید , شرکت سهامی خاص چه نوع شرکتی است؟

سلام و خسته نباشید , شرکت سهامی خاص چه نوع شرکتی است؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز پنج شنبه, 25 آذر 1395 16:22

سلام , شرکتی است بازرگاني كه تمام سرمايه آن منحصراً توسط مؤسسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.

سلام , شرکتی است بازرگاني كه تمام سرمايه آن منحصراً توسط مؤسسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.
مهمان - امین کاظمی در روز چهارشنبه, 24 آذر 1395 21:20

سلام و خسته نباشید , اگر مدارک تقدیمی کامل باشد قدم بعدی چیست؟

سلام و خسته نباشید , اگر مدارک تقدیمی کامل باشد قدم بعدی چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز چهارشنبه, 24 آذر 1395 21:20

سلام , اگر مدارك تقديمي كامل بوده و نقصي نداشته باشد كارشناس مربوطه نسبت به تهيه پيش نويس آگهي ثبت اقدام و پس از تأئيد مسئولين مربوطه تايپ و در روزمراجعه تحويل متقاضي خواهد شد.

سلام , اگر مدارك تقديمي كامل بوده و نقصي نداشته باشد كارشناس مربوطه نسبت به تهيه پيش نويس آگهي ثبت اقدام و پس از تأئيد مسئولين مربوطه تايپ و در روزمراجعه تحويل متقاضي خواهد شد.
مهمان - علی در روز سه شنبه, 23 آذر 1395 15:53

سلام و خسته نباشید , نقل و انتقال سهام بی نام نیز نیاز به پرداخت ۴% مالیات و اخذ گواهی نقل و انتقال سهام از اداره دارائی را دارد؟

سلام و خسته نباشید , نقل و انتقال سهام بی نام نیز نیاز به پرداخت ۴% مالیات و اخذ گواهی نقل و انتقال سهام از اداره دارائی را دارد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز سه شنبه, 23 آذر 1395 15:54

سلام , نقل و انتقال سهام اعم از اینکه با نام و یا بی نام باشد فرقی ندارد می بایست ابتدا مبلغ ۴% ارزش ریالی مبلغ نقل و انتقال واریز و گواهی نقل و انتقال اخذ گردد.

سلام , نقل و انتقال سهام اعم از اینکه با نام و یا بی نام باشد فرقی ندارد می بایست ابتدا مبلغ ۴% ارزش ریالی مبلغ نقل و انتقال واریز و گواهی نقل و انتقال اخذ گردد.
مهمان - حیدری در روز دوشنبه, 22 آذر 1395 12:15

سلام و خسته نباشید, من میخوام یه موسسه امنیتی حفاظتی رو ثبت کنم با فعالیت کاملا غیرتجاری آیا من که خودم یکی ازنیروهای ناجا هستم وشرکا نیازی به گرفتن سو ءپیشینه است ؟

سلام و خسته نباشید, من میخوام یه موسسه امنیتی حفاظتی رو ثبت کنم با فعالیت کاملا غیرتجاری آیا من که خودم یکی ازنیروهای ناجا هستم وشرکا نیازی به گرفتن سو ءپیشینه است ؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 22 آذر 1395 12:15

سلام , برای ثبت موسسه نیازی به سوء پیشینه نمی باشد .

سلام , برای ثبت موسسه نیازی به سوء پیشینه نمی باشد .
مهمان - لیلا کاظمی در روز یکشنبه, 21 آذر 1395 13:20

سلام و خسته نباشید , میخواستم راجب پلمپ دفاتر جدید بپرسم دیروز رفتم اداره پست پلمپ بگیرم ، گفت پلمپ دفاتر الکترونیکی شده میشه یه توضیح بدید؟

سلام و خسته نباشید , میخواستم راجب پلمپ دفاتر جدید بپرسم دیروز رفتم اداره پست پلمپ بگیرم ، گفت پلمپ دفاتر الکترونیکی شده میشه یه توضیح بدید؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز یکشنبه, 21 آذر 1395 13:21

سلام , بله از اواخر دی ماه روند پلمپ دفاتر به این ترتیب شده است که باید در سایت اداره ثبت شرکتها اول ثبت نام نمائید و بعد از گرفتن اظهارنامه از سایت اقدام به دریافت دفاتر نمائید .

سلام , بله از اواخر دی ماه روند پلمپ دفاتر به این ترتیب شده است که باید در سایت اداره ثبت شرکتها اول ثبت نام نمائید و بعد از گرفتن اظهارنامه از سایت اقدام به دریافت دفاتر نمائید .
مهمان - فرهاد در روز شنبه, 20 آذر 1395 12:22

با سلام وخسته نباشید , برای ثبت شرکت تعاونی باید چند نفر اعضا داشته باشیم ؟

با سلام وخسته نباشید , برای ثبت شرکت تعاونی باید چند نفر اعضا داشته باشیم ؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز شنبه, 20 آذر 1395 12:22

سلام , باید 7 حداقل نفر به عنوان سهامدار و از بین این 7 نفر دو نفر مدرک تحصیلی و یا جواز کسب مرتبط با موضوع تعاونی مورد تقاضا داشته باشند.

سلام , باید 7 حداقل نفر به عنوان سهامدار و از بین این 7 نفر دو نفر مدرک تحصیلی و یا جواز کسب مرتبط با موضوع تعاونی مورد تقاضا داشته باشند.
مهمان - علی در روز پنج شنبه, 18 آذر 1395 11:52

سلام و خسته نباشید , میخواستم شرکت سهامی خاص به ثبت برسونیم , برای این شرکت چند نفر را باید به عنوان بازرس انتخاب کنیم؟

سلام و خسته نباشید , میخواستم شرکت سهامی خاص به ثبت برسونیم , برای این شرکت چند نفر را باید به عنوان بازرس انتخاب کنیم؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز پنج شنبه, 18 آذر 1395 11:52

سلام, برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز به 2 نفر بازرس دارین.

سلام, برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز به 2 نفر بازرس دارین.
مهمان - بردیا در روز چهارشنبه, 17 آذر 1395 14:55

سلام و خسته نباشید , در ثبت شرکت سهامی خاص آیا بازرسین میتوانند سهامدار باشند؟

سلام و خسته نباشید , در ثبت شرکت سهامی خاص آیا بازرسین میتوانند سهامدار باشند؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز چهارشنبه, 17 آذر 1395 14:55

سلام, بله بازرسین نیز می توانند خود جزء سهامداران باشند.

سلام, بله بازرسین نیز می توانند خود جزء سهامداران باشند.
مهمان - مسرورنیا در روز سه شنبه, 16 آذر 1395 15:10

سلام و خسته نباشید ,مسئولیت شریک ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی چیست؟

سلام و خسته نباشید ,مسئولیت شریک ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز سه شنبه, 16 آذر 1395 15:10

سلام , شریک ضامن،مسئول کلیه‌ قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

سلام , شریک ضامن،مسئول کلیه‌ قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.
مهمان - غلامرضا در روز دوشنبه, 15 آذر 1395 10:46

سلام و خسته نباشید , آیا مالیات بر ارزش افزوده برای تولید طراحی شده است؟

سلام و خسته نباشید , آیا مالیات بر ارزش افزوده برای تولید طراحی شده است؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 15 آذر 1395 10:46

سلام , خیر مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف طراحی شده است که مصرف کنندگان آن را در زمان خرید خود میپردازند.

سلام , خیر مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف طراحی شده است که مصرف کنندگان آن را در زمان خرید خود میپردازند.
مهمان - پور عزیز در روز یکشنبه, 14 آذر 1395 17:35

سلام , مالیات به چه شکلی انتقال پیدا میکنه؟

سلام , مالیات به چه شکلی انتقال پیدا میکنه؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز یکشنبه, 14 آذر 1395 17:35

سلام , مالیات به این شکل انتقال پیدا می کند :
تولید – توزیع - ... تا زمانی که مالیات به مصرف کننده نهایی منتقل شود که در آخر مصرف کننده نهایی کل مالیات را پرداخت می کند.

سلام , مالیات به این شکل انتقال پیدا می کند : تولید – توزیع - ... تا زمانی که مالیات به مصرف کننده نهایی منتقل شود که در آخر مصرف کننده نهایی کل مالیات را پرداخت می کند.
مهمان - پدیدار در روز شنبه, 13 آذر 1395 11:03

سلام و خسته نباشید,آیا برای انجام فعالیت در حوزه هنری و موسیقی و برگزاری کنسرت بهتره شرکت با موضوع فعالیت هنری ثبت کنم یا موسسه فرهنگی , هنری ثبت کنم؟

سلام و خسته نباشید,آیا برای انجام فعالیت در حوزه هنری و موسیقی و برگزاری کنسرت بهتره شرکت با موضوع فعالیت هنری ثبت کنم یا موسسه فرهنگی , هنری ثبت کنم؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز شنبه, 13 آذر 1395 11:04

سلام , برای شما ثبت موسسه فرهنگی , هنری بهترین گزینه است.

سلام , برای شما ثبت موسسه فرهنگی , هنری بهترین گزینه است.
مهمان - یلدا در روز جمعه, 12 آذر 1395 15:56

سلام و خسته نباشید , مدارک لازم برای اخذ کد اقتصادی شرکت ها چیست؟

سلام و خسته نباشید , مدارک لازم برای اخذ کد اقتصادی شرکت ها چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز جمعه, 12 آذر 1395 15:57

سلام , 1-در خواست کتبي از طرف شخص
2-کپي از پروانه کسب
3-کپي کامل از صفحات شناسنامه
4-سه قطعه عکسس 3در2متقاضی
5-تکمیل فرم اصل مربوط یه کد اقتصادی

سلام , 1-در خواست کتبي از طرف شخص 2-کپي از پروانه کسب 3-کپي کامل از صفحات شناسنامه 4-سه قطعه عکسس 3در2متقاضی 5-تکمیل فرم اصل مربوط یه کد اقتصادی
مهمان - غلامعلی در روز پنج شنبه, 11 آذر 1395 12:54

سلام , چرا شرکت های بزرگ به داشتن برند و نام تجاری ماندگار می اندیشند؟

سلام , چرا شرکت های بزرگ به داشتن برند و نام تجاری ماندگار می اندیشند؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز پنج شنبه, 11 آذر 1395 12:54

سلام , چون با این عمل هم در ذهن مردم جا گرفته و ماندگار می شود و در این صورت از سو استفاده از آن جلوگیری می شود.

سلام , چون با این عمل هم در ذهن مردم جا گرفته و ماندگار می شود و در این صورت از سو استفاده از آن جلوگیری می شود.
مهمان - نادری در روز چهارشنبه, 10 آذر 1395 06:23

سلام , آیا برای ثبت برند باید از فرهنگ لغات هم مدرکی ارائه دهیم؟

سلام , آیا برای ثبت برند باید از فرهنگ لغات هم مدرکی ارائه دهیم؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز چهارشنبه, 10 آذر 1395 06:23

سلام , بله باید در برگه ای جدا توضیحی در مورد طرح مورد نظر برای برند و اثبات وجود آن در فرهنگ لغات را ادائه دهید.

سلام , بله باید در برگه ای جدا توضیحی در مورد طرح مورد نظر برای برند و اثبات وجود آن در فرهنگ لغات را ادائه دهید.
مهمان - جعفری در روز سه شنبه, 09 آذر 1395 11:54

سلام و خسته نباشید , برای ثبت یک برند باید در چه اندازه ای ارائه دهیم ؟

سلام و خسته نباشید , برای ثبت یک برند باید در چه اندازه ای ارائه دهیم ؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز سه شنبه, 09 آذر 1395 11:54

سلام , تصویر برند به ابعاد 6در6 و به تعداد 12 عدد

سلام , تصویر برند به ابعاد 6در6 و به تعداد 12 عدد
مهمان - میرزایی در روز دوشنبه, 08 آذر 1395 05:28

سلام , اگر از زمان اعتبار برند گذشته باشه و وقت نکرده باشیم برند را تمدید کنیم دیگر نمیتوان همان برند را استفاده کرد؟

سلام , اگر از زمان اعتبار برند گذشته باشه و وقت نکرده باشیم برند را تمدید کنیم دیگر نمیتوان همان برند را استفاده کرد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 08 آذر 1395 05:29

سلام , مدت اعتبار این گواهی ثبت برند 10 سال است. پس از پایان 10 سال می بایست نسبت به تمدید برند خود اقدام کنند، در غیر این‌صورت پس از گذشت مدت حداکثر 6 ماه انحصار ثبت برند برداشته خواهد شد و دیگران قادر به ثبت آن برند به نام خود خواهند بود.

سلام , مدت اعتبار این گواهی ثبت برند 10 سال است. پس از پایان 10 سال می بایست نسبت به تمدید برند خود اقدام کنند، در غیر این‌صورت پس از گذشت مدت حداکثر 6 ماه انحصار ثبت برند برداشته خواهد شد و دیگران قادر به ثبت آن برند به نام خود خواهند بود.
مهمان - بهرنگ در روز یکشنبه, 07 آذر 1395 16:57

سلام , منظور از حق انحصاری برند چیست؟

سلام , منظور از حق انحصاری برند چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز یکشنبه, 07 آذر 1395 16:58

سلام , زمانی که شما برندی را به ثبت میرسانید نسبت به آن حق انحصاری پیدا میکنین و میتوانید از کسانی که خدمات و تولید کالای مشابه خود را با برند کاملا مشابه و گمراه کننده ارائه می دهند شکایت و جلوگیری کنید.

سلام , زمانی که شما برندی را به ثبت میرسانید نسبت به آن حق انحصاری پیدا میکنین و میتوانید از کسانی که خدمات و تولید کالای مشابه خود را با برند کاملا مشابه و گمراه کننده ارائه می دهند شکایت و جلوگیری کنید.
مهمان - نازنین زهرا کریمی در روز شنبه, 06 آذر 1395 13:07

سلام , من یک برندی را انتخاب کرده ام ولی متاسفانه یک نفر دیگر ادعای این رادارد که او هم همان برند را انتخاب کرده است , در چنین شرایطی آیا این برند را به اسم من ثبت خواهند کرد یا او؟

سلام , من یک برندی را انتخاب کرده ام ولی متاسفانه یک نفر دیگر ادعای این رادارد که او هم همان برند را انتخاب کرده است , در چنین شرایطی آیا این برند را به اسم من ثبت خواهند کرد یا او؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز شنبه, 06 آذر 1395 13:07

سلام , برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است.اگر یک برند تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجعیت داشته باشد اجازه ی به ثبت رساندن آن را دارد.

سلام , برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است.اگر یک برند تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجعیت داشته باشد اجازه ی به ثبت رساندن آن را دارد.
مهمان - مسعودی در روز پنج شنبه, 04 آذر 1395 12:06

با سلام و احترام , من برای ثبت برند اقدام کرده ام و برام اخطاری به نام اخطار نقص اومده این یعنی چی؟

با سلام و احترام , من برای ثبت برند اقدام کرده ام و برام اخطاری به نام اخطار نقص اومده این یعنی چی؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز پنج شنبه, 04 آذر 1395 12:07

سلام , اخطار نقص در صورتی روی می دهد که اشکالی در پرونده وجود داشته باشد که قابل رفع نقص باشد،که در این صورت 30 روز تقویمی فرصت وجود دارد که نسبت به رفع نواقص اقدام گردد.

سلام , اخطار نقص در صورتی روی می دهد که اشکالی در پرونده وجود داشته باشد که قابل رفع نقص باشد،که در این صورت 30 روز تقویمی فرصت وجود دارد که نسبت به رفع نواقص اقدام گردد.
مهمان - کیانمهر در روز چهارشنبه, 03 آذر 1395 12:27

با سلام , از کجا بدونیم برندی که انتخاب کردیم از قبل توسط شخصی دیگر انتخاب نشده است؟

با سلام , از کجا بدونیم برندی که انتخاب کردیم از قبل توسط شخصی دیگر انتخاب نشده است؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز چهارشنبه, 03 آذر 1395 12:28

سلام , اگر برای ثبت برند خود نام خاصی را در نظر دارید این نام توسط موسسه استعلام گرفته می شود و در صورت ثبت نشدن برند درخواستی شما می توان نسبت به ثبت اظهارنامه آن اقدام کرد.

سلام , اگر برای ثبت برند خود نام خاصی را در نظر دارید این نام توسط موسسه استعلام گرفته می شود و در صورت ثبت نشدن برند درخواستی شما می توان نسبت به ثبت اظهارنامه آن اقدام کرد.
مهمان - رضی در روز سه شنبه, 02 آذر 1395 12:05

سلام , اگر برای برند یک نام خاص در نظر داشته باشیم از کجا بدانیم که آیا این نام قبلا انتخاب شده است یا نه؟

سلام , اگر برای برند یک نام خاص در نظر داشته باشیم از کجا بدانیم که آیا این نام قبلا انتخاب شده است یا نه؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز سه شنبه, 02 آذر 1395 12:05

سلام , اگر برای ثبت برند خود نام خاصی را در نظر دارید این نام توسط موسسه استعلام گرفته می شود و در صورت ثبت نشدن برند درخواستی شما می توان نسبت به ثبت اظهارنامه آن اقدام کرد.

سلام , اگر برای ثبت برند خود نام خاصی را در نظر دارید این نام توسط موسسه استعلام گرفته می شود و در صورت ثبت نشدن برند درخواستی شما می توان نسبت به ثبت اظهارنامه آن اقدام کرد.
مهمان - نادری در روز دوشنبه, 01 آذر 1395 10:22

سلام , در شرکت های سهامی خاص به چند نفر بازرس نیاز است؟

سلام , در شرکت های سهامی خاص به چند نفر بازرس نیاز است؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 01 آذر 1395 10:23

سلام , برای ثبت شرکتهای سهامی خاص به 2 نفر بازرس نیاز دارین.

سلام , برای ثبت شرکتهای سهامی خاص به 2 نفر بازرس نیاز دارین.
مهمان - آریا در روز شنبه, 29 آبان 1395 19:13

سلام و خسته نباشید , در شرکت های سهامی خاص هیئت مدیره توسط چه کسی انتخاب میشه ؟

سلام و خسته نباشید , در شرکت های سهامی خاص هیئت مدیره توسط چه کسی انتخاب میشه ؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز شنبه, 29 آبان 1395 19:15

سلام , در شرکتهای سهامی خاص هیئت مدیره و بازرسین توسط سهامداران انتخاب شده و هیئت مدیره ی انتخاب شده می بایست حتما حداقل یک سهم از سهام شرکت را داشته باشند و فقط و فقط مدیرعامل می تواند خارج از سهامداران انتخاب گردد.

سلام , در شرکتهای سهامی خاص هیئت مدیره و بازرسین توسط سهامداران انتخاب شده و هیئت مدیره ی انتخاب شده می بایست حتما حداقل یک سهم از سهام شرکت را داشته باشند و فقط و فقط مدیرعامل می تواند خارج از سهامداران انتخاب گردد.
مهمان - سمانه در روز پنج شنبه, 27 آبان 1395 12:29

سلام , در شرکت سهامی خاص سرمایه توسط چه کسی تامین میشود؟

سلام , در شرکت سهامی خاص سرمایه توسط چه کسی تامین میشود؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز پنج شنبه, 27 آبان 1395 12:30

سلام , در شرکت های سهامی خاص سرمایه منحصرا توسط موسسین تامین میشود.

سلام , در شرکت های سهامی خاص سرمایه منحصرا توسط موسسین تامین میشود.
مهمان - عسل احدی در روز پنج شنبه, 27 آبان 1395 08:07

برای ثبت سهامی خاص میشه جای 35% واریزی کل سرمایرو واریز کرد ؟

برای ثبت سهامی خاص میشه جای 35% واریزی کل سرمایرو واریز کرد ؟
ثبت شرکت ژیهات در روز پنج شنبه, 27 آبان 1395 09:17

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی :
خیر
باید طبق قانون ثبتی این شرکت همان 35% را واریز نمایید نه بیشتر نه کمتر

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی : خیر باید طبق قانون ثبتی این شرکت همان 35% را واریز نمایید نه بیشتر نه کمتر
مهمان - مردمی در روز چهارشنبه, 26 آبان 1395 11:32

سلام و احترام , برای ثبت شرکت چه مراحلی رو باید انجام داد؟

سلام و احترام , برای ثبت شرکت چه مراحلی رو باید انجام داد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز چهارشنبه, 26 آبان 1395 11:33

سلام , روش و مراحل ثبت
1- تكميل دو برگ اظها رنامه و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها .
2- مراجعه به اداره ثبت شركتها و پرداخت هزينه تعيين نام به بانك مربوط.
3- تكميل دو برگ صورت جلسه موسسین و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها.
متصدي مربوطه بعد از رؤيت فيش را ممهور به مهر اداره ثبت شركتها خواهد نمود.
4- جهت انتخاب نام شركت – متقاضيان اقدام به انتخاب چند نام كه داراي شرايط ذيل باشد، خواهند نمود:
الف – نام خارجي نباشد.
ب – قبلاً به ثبت نرسيده باشد.
ج – داراي معنا و مفهوم باشد.
د – با فرهنگ انقلاب اسلامي مطابقت داشته باشد و کمتر از سه کلمه نباشد.

سلام , روش و مراحل ثبت 1- تكميل دو برگ اظها رنامه و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها . 2- مراجعه به اداره ثبت شركتها و پرداخت هزينه تعيين نام به بانك مربوط. 3- تكميل دو برگ صورت جلسه موسسین و تنظيم اساسنامه شركت در سامانه اداره ثبت شرکت ها. متصدي مربوطه بعد از رؤيت فيش را ممهور به مهر اداره ثبت شركتها خواهد نمود. 4- جهت انتخاب نام شركت – متقاضيان اقدام به انتخاب چند نام كه داراي شرايط ذيل باشد، خواهند نمود: الف – نام خارجي نباشد. ب – قبلاً به ثبت نرسيده باشد. ج – داراي معنا و مفهوم باشد. د – با فرهنگ انقلاب اسلامي مطابقت داشته باشد و کمتر از سه کلمه نباشد.
مهمان - کیانی در روز دوشنبه, 24 آبان 1395 15:33

سلام و خسته نباشید
مبلغ حق الدرج چقدر میشه ؟

سلام و خسته نباشید مبلغ حق الدرج چقدر میشه ؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 24 آبان 1395 15:33

سلام , جهت تعيين مبلغ حق الدرج آگهي مراجعه و بعد از اخذ فيش مبلغ حق الثبت مذكور در بند 6 و مبلغ حق الدرج را يكجا به بانك مربوط پرداخت نمايد.

سلام , جهت تعيين مبلغ حق الدرج آگهي مراجعه و بعد از اخذ فيش مبلغ حق الثبت مذكور در بند 6 و مبلغ حق الدرج را يكجا به بانك مربوط پرداخت نمايد.
Already Registered? Login Here
مهمان
سه شنبه, 03 اسفند 1395

تصوير امنيتي

x

20% تخفیف درصورت عقد قرارداد از این طریق
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.