نمونه صورتجلسه هنگام تغییر محل شرکتهای سهامی خاص

برای انجام هر گونه تغییرات در شرکت باید بر ضبط صورت جلسهای مصوب در اداره ثبت شرکتها کنید و طبق همان فرمت و همان قانون و ضوابط به انجام امور تغییرات بپردازید. ثبت تغییرات در شرکت و تهیه فرم صورت جلسه و ارسال آن برای ثبت شرکتها دارای پیچیدگی های تخصصی بسیار زیاد می باشد که به همین علت هر شخصی که شرکتی را به ثبت می رساند نمی تواند صرفا انجام کارهای تغییرات را انجام دهد و می تواند با سپردن کار صورتجلسه تغییرات خود به موسسه ثبت شرکتی که به کار و انجام امور آشنا است تمام کارهای خود را بدون نقص انجام دهید.
در بعضی از موارد به علت اینکه مدارک توسط افراد به صورت کامل تکمیل نمی شود و ثبت سامانه با مدارک فرستاده شده به اداره ثبت شرکتها مغایرت های زیادی به وجود می آید صورتجلسه از نظر اداره ثبت شرکتها عودت می خورد و روند ثبت صورتجلسه متوقف میگیرد .
با در نظر گرفتن این موضوع کارشناسان ما برهمین اساس در نظر دارند فرم صورتجلسه های مختلف را در مقالات مخصوص به خود قرار داده تا در صورت لزوم شما بتوانید از آن برای پیشبرد کار خود استفاده نمایید .

مدارک لازم برای ارسال به صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص

1 – در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضا تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوت الزامی است .
2 – صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد.
3 – صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضاء اعضای هیئت مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

بسمه تعالی
صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص
نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت................... سهامی خاص ثبت شده به شماره......... در تاریخ............. ساعت.................... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای....................................... به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای....................................... به سمت ناظر رئیس
۳ـ خانم/ آقای....................................... به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای....................................... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس............................................................................ خیابان...................... کوچه...................... پلاک..................... کدپستی................. به آدرس...................................................................... خیابان................... کوچه.................. پلاک................ کدپستی................... تغییر یافت و ماده................ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد.

ج: به خانم/ آقای............................. (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه جلسه:
رئیس جلسه:........................... ناظر جلسه:........................... ناظر جلسه:........................... منشی جلسه:...........................

تذکرات:
۱- در صورتی که هیات مدیره طبق اساسنامه شرکت اختیار تغییر محل را داشته باشد با تنظیم صورتجلسه هیات مدیره نسبت به تغییر محل اقدام شود.
۲- در صورتی که تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد نام شهرستان و آدرس محل آن در شهرستان دقیقاً قید شود و پیگیری شود که پرونده به شهرستان مربوطه ارسال گردد.
۳- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شود.
۴- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.
۵- در صورتی مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۶- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن‌ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن‌ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۷- صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
این فرم به صورت کامل تکمیل و با مدارک طبق توضیحات امضا و به اداره ثبت شرکتها تحویل داده میشود.
شما میتوانید تمام کارهای خود را به موسسه بین المللی تدبیر اندیشان هما سپرده و از کارشناسان ما راهنمایی بخواهید.
کارشناسان ما در همه قسمتهای ثبت شرکت شما راهنما و در کنار شما عزیزان هستند .
شماره های تماس :

44979434خط ویژه
09128963121
09120219377

 

 

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 5

مهمان - ودود روی چهارشنبه, 08 دی 1395 21:10

سلام و خسته نباشید , موسسات غیر تجاری چیست؟

سلام و خسته نباشید , موسسات غیر تجاری چیست؟
اپراتور ثبت هما روی چهارشنبه, 08 دی 1395 21:10

سلام دوست عزیز, موسسات غیر تجاری ، اشخاص حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و بر خلاف شرکتها جنبه تجاری ندارند.

سلام دوست عزیز, موسسات غیر تجاری ، اشخاص حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و بر خلاف شرکتها جنبه تجاری ندارند.
مهمان - زهرا روی پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:11

سلام , مدارک لازم برای ارسال به صورتجلسه تغییر محل شرکتهای سهامی خاص چیست؟

سلام , مدارک لازم برای ارسال به صورتجلسه تغییر محل شرکتهای سهامی خاص چیست؟
اپراتور ثبت هما روی پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:12

سلام , مدارک لازم برای ارسال به صورتجلسه تغییر محل شرکتهای سهامی خاص عبارتند از:
1 – در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضا تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوت الزامی است .
2 – صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد.
3 – صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضاء اعضای هیئت مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

سلام , مدارک لازم برای ارسال به صورتجلسه تغییر محل شرکتهای سهامی خاص عبارتند از: 1 – در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضا تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوت الزامی است . 2 – صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد. 3 – صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضاء اعضای هیئت مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
مهمان - محمد روی دوشنبه, 16 فروردين 1395 12:54

استناد قانوني تشكيل مجمع براي تغيير محل شركت چيست؟

استناد قانوني تشكيل مجمع براي تغيير محل شركت چيست؟
مهمان
دوشنبه, 02 مهر 1397

کد امنیتی تصویر